PolskiAutohandel.pl

 Z ostatniej chwili
  • Na co pójdą pieniądze z podwyżki cen PB, ON i LPG? Od kilku dni w mediach słyszymy o trwających pracach nad nowym podatkiem, który wpłynie na podwyżkę cen paliw. Na co pójdą pieniądze uzyskane z podatku który wejdzie w cenę benzyny,...
  • O AKCYZIE w Sejmie. W ostatnim czasie temat akcyzy powraca co chwilę. Słyszymy bardzo różne propozycje, nawet tak „przyjemne” jak pomysł prezentowany przez Posła KUKIZ’15 – Krzysztofa Sitarskiego zakładający zlikwidowanie akcyzy. Jak zapewne wiecie...
  • Głosowanie projektu Ustawy Likwidującej Akcyzę! Już niedługo, po godzinie 20, w bloku głosowań, odbędzie się głosowanie projektu ustawy KUKIZ’15 dotyczącego zlikwidowania Akcyzy na samochody osobowe. Głosowanie będzie poprzedzone pytaniami dotyczącymi projektu. Polecam oglądanie za żywo...
  • Likwidacja akcyzy – I czytanie w Sejmie Pierwsze czytanie w Sejmie projektu ustawy KUKIZ’15  o zmianie ustawy o podatku akcyzowym dotyczącego likwidacji opodatkowania akcyzą samochodów osobowych zaplanowane zostało na 38 posiedzenie Sejmu. Projekt rozpatrywany będzie 22 marca...
  • Likwidacja akcyzy – Pierwsze czytanie w Sejmie Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym KUKIZ’15, 9 marca skierowany został do I czytania na obrady Sejmu. Jak zapewne wiecie, przedmiotem projektu ustawy jest likwidacja opodatkowania akcyzą...

Mniej pojazdów uprzywilejowanych – Projekt KUKIZ’15

Mniej pojazdów uprzywilejowanych – Projekt KUKIZ’15

Od wielu lat widzimy, że część VIP-ów korzysta z pojazdów uprzywilejowanych (często w kolumnie), także do celów prywatnych. Podróże do domu, czy na uroczystości o charakterze prywatnym, a nie państwowym to jedne z najjaskrawszych przykładów. Nadużycia te często kończą się groźnymi wypadkami, co mieliśmy okazję zauważyć na przestrzeni choćby ostatnich miesięcy.

W związku z tym, grupa posłów Kukiz’15, wniosła do Sejmu projekt ustawy zakładający ograniczenie katalogu osób, które mogą korzystać z przejazdów kolumną pojazdów uprzywilejowanych. Zgodnie z projektem z tego przywileju mogły by korzystać tylko trzy kategorie osób:

  • Prezydent RP,

  • Prezes Rady Ministrów – Premier

  • Zagraniczne delegacje dyplomatyczne

Projekt zakłada wprowadzenie zakazu wykorzystywania przejazdu pojazdem uprzywilejowanych do celów prywatnych uprawnionych osób, a więc wyklucza przejazd w formie uprzywilejowanej z pracy do domu. Osoby uprawnione, będą mogły korzystać z przejazdu samochodem uprzywilejowanym wyłącznie w związku z wykonywaniem obowiązków bezpośrednio związanych z pełnionym urzędem.

Według wnioskodawców niniejszy projekt ma na celu eliminację nadużyć we wskazanym zakresie.

W chwili obecnej z przejazdu kolumną samochodów uprzywilejowanych mogą korzystać:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, wicemarszałek Sejmu, wicemarszałek Senatu, wiceprezes Rady Ministrów, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, minister, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Finansowy, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu, zastępca Szefa Kancelarii Sejmu, zastępca Szefa Kancelarii Senatu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szef Służby Cywilnej, Główny Inspektor Pracy, zastępca Głównego Inspektora Pracy, Kierownik Krajowego Biura Wyborczego, Minister Stanu, Szef Kancelarii Prezydenta, zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta, zastępca Prokuratora Generalnego, wiceprezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Prezes Polskiej Akademii Nauk, sekretarz stanu, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pierwszy zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego, podsekretarz stanu (wiceminister), wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępca Rzecznika Praw Dziecka, Zastępca Generalnego Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Zastępca Rzecznika Finansowego, kierownik urzędu centralnego, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, wojewoda, zastępca kierownika urzędu centralnego, wicewojewoda.

Co myślicie o projekcie?

Jak oceniacie szanse przyjęcia propozycji przez Sejm?

Źródło:

Projekt ustawy: TUTAJ!

 

Podobne artykuły

0 Komentarzy

Brak komentarzy!

Brak komentarzy, czy chcesz dodać pierwszy?

Napisz komentarz

Napisz komentarz

Many lives were lost that day, Including about 2,000 citizens on Omaha Beach (Aka weakling Omaha)by yourself. get-togethers will take place throughout Normandyin honor of their sacrifice and heroism. You can mark the anniversary in your own kitchen by watching Band of Brothers (hbo Go) Or reading or enjoying television The Longest Day dwayne allen jersey. Van driver in Freddie Gray case goes on trialThe trial of police officer Caesar Goodson, jr, Is set to start out Monday. Goodson is one of five Baltimore City police officers in the Freddie Graycase still awaiting trial. As the driver of the police van in which Gray is considered to have suffered a fatal spinal injury, Prosecutors say Goodson bears the most responsibility in Gray's death custom eagles jersey. He is convicted of second degree murder and could face 30 years in prison if convicted stefon diggs jersey. this past month,edward Nero,The second police man tried in the case, Was acquittedof all costs. The first trial ended in a hung jury and you will be retried. Prosecutor to select charges in the Harambe incidentHamilton County ProsecutorJoe Detershas scheduled a Monday afternoon news conference where he is expected to announce his decision on whether he will press charges against the family of the 3 year old boy who fell into the gorilla exhibit at the Cincinnati Zoo last month kamar aiken jersey.