PolskiAutohandel.pl

Akol – oferta dla małych komisów.

Akol – oferta dla małych komisów.

REGULAMIN PROMOCJI:

1. Operatorem i organizatorem promocji “Wspieramy rozwój małych komisów” w ramach serwisu AKoL.pl, jest firma „PROFIT” Agnieszka Walendzik z siedzibą przy ul. Wiejska 72 D, 43-600 Jaworzno, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o nr REGON 273421632 i nr NIP 632-114-07-07 (dalej: “Profit”).

2. Promocja adresowana jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w postaci: komisu, autohandlu, punktu dealerskiego, którzy spełniają następujące warunki:

– W okresie 1 maja – 24 lipca 2023 posiadali w ofercie w jednym czasie do dziesięciu pojazdów.

– W nadchodzących miesiącach przewidują posiadanie w ofercie (w jednym momencie) do dziesięciu pojazdów.

3. W ramach promocji podstawowa wysokość abonamentu wynosi: 99 zł netto miesięcznie, lub 999 zł netto rocznie (przy płatności z góry za rok).

Cena promocyjna jest ceną podstawową, i tak jak standardowa nie zawiera w sobie usług dodatkowych płatnych niezależnie (np. dodatkowe loginy, indywidualne dodatki, itp.)

4. Promocja adresowana jest do nowych klientów AKoL.pl, ale pod pewnymi warunkami mogą z niej skorzystać również klienci dotychczasowi.

5. Jako dotychczasowy klient, aby skorzystać z obniżenia abonamentu, wystarczy skutecznie polecić znajomemu korzystanie z AKoL.pl (to znaczy w taki sposób, że podpisze umowę na AKoL.pl).

Obniżenie abonamentu klienta polecającego obowiązywać będzie w takim przypadku od następnego okresu rozliczeniowego – następującego po podpisaniu.

6. Promocja przypisana jest wyłącznie do konta, które spełnia warunki, o których mowa w punktach 2 i 4.

7. Udział Użytkownika w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

8. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy składać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji przez formularz kontaktowy.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu AKoL.pl.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

  Imię:

  Nazwisko:

  Podaj NIP firmy:

  Kliknij przycisk żeby pobrać dane firmy z GUS:

  Nazwa Firmy

  Ulica

  Miasto

  Kod pocztowy

  Podaj Telefon:

  Podaj E-mail:

  Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę płatności:

  Jeżeli chcesz dodać własny opis/informacje do zamówienia wstaw je niżej:

  Many lives were lost that day, Including about 2,000 citizens on Omaha Beach (Aka weakling Omaha)by yourself. get-togethers will take place throughout Normandyin honor of their sacrifice and heroism. You can mark the anniversary in your own kitchen by watching Band of Brothers (hbo Go) Or reading or enjoying television The Longest Day dwayne allen jersey. Van driver in Freddie Gray case goes on trialThe trial of police officer Caesar Goodson, jr, Is set to start out Monday. Goodson is one of five Baltimore City police officers in the Freddie Graycase still awaiting trial. As the driver of the police van in which Gray is considered to have suffered a fatal spinal injury, Prosecutors say Goodson bears the most responsibility in Gray's death custom eagles jersey. He is convicted of second degree murder and could face 30 years in prison if convicted stefon diggs jersey. this past month,edward Nero,The second police man tried in the case, Was acquittedof all costs. The first trial ended in a hung jury and you will be retried. Prosecutor to select charges in the Harambe incidentHamilton County ProsecutorJoe Detershas scheduled a Monday afternoon news conference where he is expected to announce his decision on whether he will press charges against the family of the 3 year old boy who fell into the gorilla exhibit at the Cincinnati Zoo last month kamar aiken jersey.