Ambit

SIEĆ RECYKLINGU POJAZDÓW (1zł)

Szanowni Państwo,

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązują przepisy, które zniosły opłatę recyklingową i nałożyły obowiązek zapewnienia sieci zbierania pojazdów. W przypadku wprowadzających nie więcej niż 1.000 pojazdów w ciągu roku – sieć powinna składać się z co najmniej trzech stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów, w tym co najmniej jednej stacji demontażu, położonych w różnych miejscowościach na terytorium kraju.

UMOWA O ZAPEWNIENIE SIECI

Firma Ambit Sp. z o.o. oferuje wprowadzającym nie więcej niż 1000 pojazdów w ciągu roku, podpisanie umowy o zapewnieniu sieci zbierania pojazdów i włączenie należącej do Spółki Ambit stacji demontażu pojazdów oraz współpracujących ze Spółką punktów zbierania pojazdów do sieci zbierania pojazdów wprowadzającego. Umożliwi to wypełnienie ustawowego obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów.

KOSZTY ZWIĄZANE Z PODPISANIEM UMOWY

1 zł od każdego wprowadzonego pojazdu plus opłata stała za korzystanie z sieci w kwocie 200 zł netto rocznie.

JAK PODPISAĆ UMOWĘ ?

W celu podpisania umowy proszę dokładnie wypełnić formularz niżej.

Przygotowaną umowę otrzymacie na e-mail. Dalej proszę postępować zgodnie ze wskazówkami z wiadomości e-mail.


FORMULARZ:

  Podaj NIP firmy:

  Kliknij przycisk żeby pobrać dane firmy z GUS:

  Nazwa Firmy:

  Adres:
  ;
  W przypadku osób fizycznych - podaj Imię i Nazwisko oraz adres (jeżeli jest inny niż adres prowadzonej działalności):

  Podaj Telefon:

  Podaj E-mail:

  Podaj nr BDO (jeżeli został nadany):

  Podaj Imię i Nazwisko reprezentantów firmy (w przypadku spółek zgodnie z KRS):
  Reprezentant 1:

  Reprezentant 1:

   

  OBOWIĄZEK REJESTRACJI W BDO

  Jednocześnie przypominamy, że każdy wprowadzający pojazdy obowiązany jest do dokonania wpisu do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa, który jest częścią BDO. Marszałek dokonując wpisu nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy BDO. Numer ten, wprowadzający obowiązany jest umieszczać na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

  Do wniosku rejestrowego składanego przez stronę www.bdo.mos.gov.pl należy dołączyć kopię umowy/umów o zapewnieniu sieci.