0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

Data – Wtorek, 28 Września 2021

Czas – 10:00


Pakiet 1

WebinarJak skutecznie wdrożyć w firmie procedury AML?

199,00 zł


Pakiet 2

Webinar + Przygotowanie i wdrożenie procedury AML* + konsultacja z radcą prawnym (0,5h)*

699,00 zł


Pakiet 3

Webinar + Przygotowanie i wdrożenie procedury AML* + ocena ryzyka i konsultacja z radcą prawnym (1h)

999,00 zł


Po webinarze dostępne będą Pakiety 2 i 3 bez Webinaru w cenie:

Przygotowanie i wdrożenie procedury AML* + konsultacja z radcą prawnym (0,5h)

699,00 zł

lub

Przygotowanie i wdrożenie procedury AML* + ocena ryzyka i konsultacja z radcą prawnym (1h)

999,00 zł

Jeżeli jesteś zainteresowany Pakietami dostępnymi po Webinarze zadzwoń do nas: tel. 692 333 111Zapisz się na szkolenie:

  Podaj:

  Wybierz PAKIET:


  Prowadzący

  Małgorzata Miller

   

  Radca prawny, manager ds. obsługi prawnej branży automotive w kancelarii M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp. k., członek Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego.
  Autorka licznych publikacji w mediach branżowych i ogólnopolskich.
  Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej.

  Plan wydarzenia

  W czasie szkolenia zostaną poruszone poniższe zagadnienia:

  • omówienie przepisów ustawy AML oraz implementacji w Polsce dyrektywy AML V,
  • obowiązki instytucji obowiązanej,
  • praktyczne aspekty stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
  • zgłaszanie transakcji do GIIF,
  • kontrola przedsiębiorcy z zakresu AML,
  • sankcje.

  *Procedura AML (Procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) – co zawiera Procedura?

  Celem procedury jest określenie sposobu postepowania w firmie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

  Co zawierać będzie Procedura?

    1. opis czynności lub działań podejmowanych w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i właściwego zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

    2. zasady rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną, w tym zasady weryfikacji i aktualizacji uprzednio dokonanej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;

    3. środki stosowane w celu właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związane z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną;

    4. zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;

    5. zasady przechowywania dokumentów oraz informacji;

    6. zasady wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji o transakcjach oraz zawiadomieniach;

    7. zasady upowszechniania wśród pracowników wiedzy z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

    8. zasady zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

    9. zasady kontroli wewnętrznej lub nadzoru zgodności działalności
     z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
     oraz zasadami postępowania określonymi w wewnętrznej procedurze;

    10. zasady odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych a informacjami o beneficjentach rzeczywistych klienta ustalonymi w związku ze stosowaniem ustawy;

    11. zasady dokumentowania utrudnień stwierdzonych w związku z weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz czynności podejmowanych w związku z identyfikacją jako beneficjenta rzeczywistego osoby fizycznej zajmującej wyższe stanowisko kierownicze.

  Ponadto, w Procedurze AML zdefiniowane zostały najważniejsze pojęcia używane podczas stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Do Procedury zostały przygotowane załączniki, które będą pomocne w stosowaniu w praktyce postanowień w niej zawartych. Jednym z załączników jest oświadczenie, do którego podpisania zobowiązani są pracownicy firmy.

  *konsultacja z radcą prawnym

  Wsparcie powdrożeniowe poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania dodatkowe w drodze korespondencji elektronicznej lub rozmowy telefonicznej, w szczególności w zakresie wypełniania załączników do procedury AML

  Masz pytania? Zadzwoń do nas:

  tel. 692 333 111