Auto Krajowe

Wykaz dokumentów niezbędnych do bezpiecznego zakupu samochodu używanego.

Część 2:

Samochód Zarejestrowany w Polsce:

Poniżej przedstawiamy Państwu listę dokumentów które powinniście otrzymać od sprzedającego przy zakupie auta zarejestrowanego w Polsce. Są to dokumenty wręcz niezbędne do tego, aby sama transakcja była bezpieczna i umożliwiała bezproblemową rejestrację samochodu. Piszemy również o zagrożeniach, które związane są z zakupem samochodu z „szarej strefy”, oraz konsekwencjach, które każdego dnia ponoszą niczego nieświadomi Klienci. Niestety za wszelkie nadużycia „szarej strefy”, płacą wszystkie legalnie działające firmy zawodowo zajmujące się sprzedażą samochodów używanych…

Pobierz naszą listę dokumentów do wydrukowania i zabierz ją ze sobą jak będziesz jechać po auto! TUTAJ!

Jakie dokumenty musisz dostać kupując samochód ZAREJESTROWANY W POLSCE:

Auto zarejestrowane w Polsce:
Dowód własności 1)
Dowód rejestracyjny (z ważnym przeglądem technicznym) 2)
Karta Pojazdu (jeżeli była wydana) 3)
Tablice rejestracyjne
Ubezpieczenie OC 4)
Kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia KRS potwierdzająca prowadzenie przez zbywcę takiej działalności
  • 1. Dowód własności pojazdu – czyli najczęściej faktura VAT lub VAT-marża (zakup od firmy) lub umowa kupna-sprzedaży (zakup od osoby nie prowadzącej działalności). Dowodem własności może być również jeden z następujących dokumentów: umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, umowa przewłaszczenia np. banku, pierwotna umowa przewłaszczenia wraz z oświadczeniem o zwrotnym przeniesieniu prawa własności i oświadczeniem o całkowitej spłacie zadłużenia). W przypadku gdy dane zbywcy pojazdu są niezgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu(jeżeli była wydana), do wniosku o rejestrację pojazdu należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności (chodzi o ciągłość umów – musicie mieć wszystkie umowy po kolei od osoby widniejącej jako właściciel w dowodzie rejestracyjnym do osoby od której kupujecie auto).

UWAŻAJ! NIE KUPUJ! Auta z umową In blaco (wypisaną tylko przez sprzedającego)!  W razie jakichkolwiek wad prawnych lub technicznych, nie będziesz miał do kogo zwrócić się z ewentualnym roszczeniem! Po za tym podpisując taką umowę bierzesz udział w oszustwie. Nie kupuj auta z POZWOLENIEM CZASOWYM! Pozwolenie czasowe musi zostać zwrócone do Wydziału Komunikacji które je wydał. 

  • 2. Informacja o terminie kolejnego badania technicznego znajduje się w dowodzie rejestracyjnym.

UWAŻAJ! Brak przeglądu oznacza że auto nie może poruszać się po drogach! W razie wypadku nie otrzymasz odszkodowania! Po za tym stan pojazdu jest niezweryfikowany.

  • 3. Informacje o tym czy KARTA POJAZDU była wydana znajduje się w Dowodzie Rejestracyjnym na ostatniej stronie. Pozycja NR KARTY POJAZDU. Jeśli karty nie wydano to w tym miejscu będzie taka adnotacja. Jeśli podany jest numer KARTY POJAZDU sprzedający musi ją dołączyć.

UWAŻAJ! Jeśli sprzedający nie ma karty pojazdu, przed zakupem sprawdź w Wydziale Komunikacji czy w Karcie Pojazdu nie ma jakichś wpisów, np.: zastawów bankowych, współwłaścicieli, TAXI, nauka jazdy, itd…

  • 4. OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej musi być ważne

UWAŻAJ!  Pamiętaj że od dnia zakupu to kupujący jest odpowiedzialny za OC! Więcej wkrótce przeczytasz NA NASZEJ STRONIE W ZAKŁADCE OC!

Mam nadzieję że chociaż części osób szukających używanego auta pomożemy uniknąć problemów.

Pobierz naszą listę dokumentów do wydrukowania i zabierz ją ze sobą jak będziesz jechać po auto! TUTAJ!

Zapraszamy do komentowania naszych wpisów na stronie i Facebooku.

Macie sugestie lub pytania pytania? Macie propozycje tematu którym powinniśmy zająć się w przyszłości?

Dzwońcie tel. 692 333 111 lub piszcie do nas na: info@PolskiAutohandel.pl