Auto z Importu

Zakup auta z importu

Wykaz dokumentów niezbędnych do bezpiecznego zakupu samochodu używanego.

Część 3:

Samochód z Importu (USA, SZWAJCARIA, JAPONIA, itd.):

Poniżej przedstawiamy Państwu listę dokumentów które powinniście otrzymać od sprzedającego przy zakupie auta z Importu, czyli sprowadzonego z poza Unii Europejskiej, np z USA, Szwajcarii lub Japonii. W przypadku importu auto objęte jest odprawą celną, która może odbyć się w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej. Jeśli odprawa celna przeprowadzona była poza granicami naszego kraju, w Polsce musi zostać zapłacona „akcyza” tak jak w przypadku samochodu zakupionego w UE. Poniżej przedstawione dokumenty są wręcz niezbędne do tego, aby sama transakcja była bezpieczna i umożliwiała bezproblemową rejestrację samochodu. Piszemy również o zagrożeniach, które związane są z zakupem samochodu z „szarej strefy”, oraz konsekwencjach, które każdego dnia ponoszą niczego nieświadomi Klienci.

Pobierz naszą listę dokumentów do wydrukowania i zabierz ją ze sobą jak będziesz jechać po auto! TUTAJ!

Jakie dokumenty musisz dostać kupując samochód Z IMPORTU:

Auto sprowadzone z poza Unii Europejskiej (np. USA, Szwajcaria lub Japonia)
Dowód własności
Zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu
Dowód odprawy celnej przywozowej,  lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami – zapis na fakturze określający numer, datę i miejsce tej odprawy, 1)
Dowód rejestracyjny
Tłumaczenie dokumentów rejestracyjnych
Dowód wpłaty opłaty recyklingowej (jeśli sprzedający nam auto kupił je w 2015 roku)
Tablice rejestracyjne lub oświadczenie o braku tablic.
Kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia KRS potwierdzająca prowadzenie przez zbywcę takiej działalności

  1. Jeżeli odprawa celna na terytorium Unii Europejskiej została dokonana w innym kraju członkowskim w Niemczech lub na Litwie, dodatkowo musicie mieć dokument potwierdzający zapłatę akcyzy w Polsce i odprawę celną  z tłumaczeniem lub zapis o dokonanej odprawie na fakturze zakupu.

NIE KUPUJ! Auta z dokumentami z poza Unii Europejskiej bez odprawy celnej! Wiąże się to z wieloma komplikacjami, kosztami i może skończyć się koniecznością wywiezienia auta z kraju!