PolskiAutohandel.pl

Auto z Unii Europejskiej

Wykaz dokumentów niezbędnych do bezpiecznego zakupu samochodu używanego.

Część 1:

Samochód sprowadzony z jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej – nie zarejestrowany w Polsce:

TUTAJ: Pobierz naszą listę dokumentów do wydrukowania i zabierz ją ze sobą jak będziesz jechać po auto!

Lp.

Auto sprowadzone  z Unii Europejskiej – nie rejestrowane w Polsce:

1

Dowód własności

2

Dokumenty pojazdu

3

Tłumaczenie dokumentów pojazdu

4

Zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu

5

Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy

6

Dowód wpłaty opłaty recyklingowej (jeśli sprzedający nam auto kupił je w 2015 roku)

7

Tablice rejestracyjne lub oświadczenie o braku tablic.

8

Kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia KRS potwierdzająca prowadzenie przez zbywcę takiej działalności
  1. Dowód własności pojazdu = dokument potwierdzający zakup pojazdu.

Dowód własności pojazdu – czyli najczęściej faktura VAT albo VAT-marża (zakup od firmy) lub umowa kupna-sprzedaży (zakup od osoby nie prowadzącej działalności). W przypadku gdy dane zbywcy pojazdu są niezgodne z danymi zawartymi w dokumentach pojazdu, do wniosku o rejestrację należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności (chodzi o ciągłość umów – koniecznie wymagane są wszystkie umowy po kolei od osoby widniejącej jako właściciel w dowodzie rejestracyjnym do osoby od której kupujecie auto – tzw. ciągłość umów. Ciągłość nie jest wymagana w przypadku zakupu auta od firmy. Dowodem własności może być również jeden z następujących dokumentów: umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, umowa przewłaszczenia np. banku, pierwotna umowa przewłaszczenia wraz z oświadczeniem o zwrotnym przeniesieniu prawa własności i oświadczeniem o całkowitej spłacie zadłużenia).

UWAŻAJ! NIE KUPUJ! 1. Auta z umową “in blanco” – wypisaną tylko przez sprzedającego! Nie słuchaj bajek o znajomych, kolegach czy ciociach, którzy podpisali umowę! W razie jakichkolwiek wad prawnych lub technicznych, nie będziesz miał do kogo zwrócić się z ewentualnym roszczeniem! Dodatkowo bierzesz udział w łamaniu prawa poprzez: 

  • podrabianie lub przerabianie dokumentu lub używaniu takiego dokumentu jako autentycznego (art. 270 § 1 KK) zagrożone są karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
  • działania polegające na wypełnianiu blankietu, opatrzonego cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo na używaniu takiego blankietu (art. 270 § 2 KK) zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
  1. Dokumenty pojazdu

Dokumenty rejestracyjne pojazdu różnią się w każdym kraju. W niektórych tak jak np. w Niemczech składają się z część I i II.

UWAŻAJ: Obowiązujące wzory dokumentów zagranicznych znajdziecie TUTAJ

  1. Tłumaczenie dokumentów pojazdu – wymaganych przez Wydział Komunikacji podczas pierwszej rejestracji w Polsce.

Wszystkie zagraniczne dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski. Jest to warunek który musi być koniecznie spełniony aby można było zarejestrować samochód na terenie RP.

UWAŻAJ: Nie kupuj auta bez tłumaczeń wszystkich dokumentów! Po pierwsze nie zarejestrujesz takiego auta w Polsce, a po drugie może okazać się że w dokumentach istnieje zapis, który uniemożliwi dalszą rejestrację samochodu np. wpisano „zastaw rejestrowy” lub „samochód zajęty na poczet windykacji komorniczej”.

  1. Zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.

To dokument, który potwierdza stan kupowanego samochodu i dopuszczenie go do ruchu w Polsce. Kupując samochód bez ważnego badania nie masz pewności czy auto spełnia warunki umożliwiające jego późniejszą rejestrację. Zgodnie z polskim prawem o ruchu drogowym zagraniczne badanie techniczne powinno być honorowane w Polsce jeżeli spełnia polskie przepisy. Niestety wiele wydziałów komunikacji mimo ważnych badań zagranicznych po uwzględnieniu polskich przepisów samochód nie zostanie zarejestrowany dopóki nie dostarczy się badania dodatkowego ustalającego dane techniczne nie występujące w zagranicznym dowodzie rejestracyjnym ale wymagane w Polsce (np.: we Francji często nie ma pojemności silnika, a w Niemczech roku produkcji).

UWAŻAJ: brak przeglądu oznacza że auto nie może poruszać się po drogach. W razie wypadku firma ubezpieczeniowa może wystąpić do Ciebie z regresem i żądać zwrotu wypłaconego odszkodowania za szkody nawet jak to nie Ty byłeś sprawcą! Dodatkowe ryzyko jest takie, że auto może nie przejść badania technicznego, a to kupujący będzie musiał ponosić koszty naprawy, które nieraz mogą przekroczyć wartość samochodu.

  1. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Polski albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium Polski, lub zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od obowiązku zapłaty akcyzy.

UWAŻAJ: Zgodnie z prawem podatek akcyzowy musi odprowadzić osoba sprowadzająca pojazd na terytorium Polski. Na złożenie zgłoszenia akcyzowego jest 14 dni od momentu wwiezienia samochodu na terytorium Polski, a miesiąc na jego zapłacenie (ale nie później niż w dniu rejestracji, jeśli ta nastąpi wcześniej). Jeśli sprzedający podsunie Wam do podpisania umowę z poprzednim zagranicznym właścicielem auta,  najczęściej są to umowy sporządzone przez samych handlarzy, a podpis jest sfałszowany. Prywatni importerzy (z “szarej strefy”) twierdzą, że w ten sposób na umowie można wpisać zaniżoną wartość, dzięki czemu podatek akcyzowy będzie niższy. Decydując się na takie rozwiązanie, uczestniczycie w oszustwie. Urząd celny ma 5 lat na weryfikację deklaracji akcyzowej, w tym wartości pojazdu i legalności umów kupna-sprzedaży. Kara za niezapłacenie akcyzy w terminie może wynieść nawet do 30 tys. zł. W ten sposób zgadzacie się też na zwolnienie handlarza z odpowiedzialności za sprzedany samochód.

  1. Dowód uiszczenia opłaty recyklingowej (jeśli sprzedający auto kupił w 2015 roku).

Obowiązek wniesienia opłata recyklingowej (a od 1 stycznie 2016 roku zapewnienia Sieci Zbierania Pojazdów) ciąży na wprowadzającym auto do Polski! Dlatego  kupujący musi otrzymać potwierdzenie zapłaty.

UWAŻAJ: Na druku zapłaty recyklingu widnieją dane podmiotu wprowadzającego pojazd na teren Polski! Jeśli decydujesz się na zakup na tzw. ”umowę na Niemca” (kupujesz auto w Polsce, ale w dokumentach sprzedawcą pojazdu był zagraniczny właściciel) jest to kolejny dokument potwierdzający, że to Klient sam wprowadził pojazd na teren RP a jednocześnie nie zostawia śladu po działalności „handlarza” a co za tym idzie całe ryzyko spada na Kupującego.

  1. Tablice rejestracyjne lub oświadczenie o braku tablic.

Tablice rejestracyjne lub oświadczenie o braku tablic należy przedstawić w Wydziale Komunikacji podczas rejestracji pojazdu. Jest to jeden z wymogów, które musi być spełniony aby samochód mógł być zarejestrowany na terenie RP.

UWAŻAJ: Brak tablic rejestracyjnych lub oświadczenia o braku tablic uniemożliwia rejestrację pojazdu. W najlepszym wypadku brak tego dokumentu skutkuje ponowną wizytą u sprzedającego, który uzupełni braki.

  1. Kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia KRS potwierdzająca prowadzenie przez zbywcę takiej działalności.

Kupując auto od firmy podczas rejestracji pojazdu wymagane jest Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Zaświadczenie bez problemu

UWAŻAJ: Sprawdź czy firma od której kupujesz auto jest zarejestrowana: www.ceidg.gov.pl

TUTAJ: Pobierz naszą listę dokumentów do wydrukowania i zabierz ją ze sobą jak będziesz jechać po auto!

Mam nadzieję że chociaż części osób szukających używanego auta pomożemy uniknąć problemów.

Zapraszamy do komentowania naszych wpisów na stronie i Facebooku.

Macie sugestie lub pytania pytania?

Dzwońcie tel. 692 333 111 lub piszcie do nas na: info@PolskiAutohandel.pl

NEWSLETTER


Jeśli chcesz otrzymywać nasz NEWSLETTER zawierający istotne dla branży informacje, wyślij nam swój adres e-mail.


Archiwum

wyszukaj na stronie

Many lives were lost that day, Including about 2,000 citizens on Omaha Beach (Aka weakling Omaha)by yourself. get-togethers will take place throughout Normandyin honor of their sacrifice and heroism. You can mark the anniversary in your own kitchen by watching Band of Brothers (hbo Go) Or reading or enjoying television The Longest Day dwayne allen jersey. Van driver in Freddie Gray case goes on trialThe trial of police officer Caesar Goodson, jr, Is set to start out Monday. Goodson is one of five Baltimore City police officers in the Freddie Graycase still awaiting trial. As the driver of the police van in which Gray is considered to have suffered a fatal spinal injury, Prosecutors say Goodson bears the most responsibility in Gray's death custom eagles jersey. He is convicted of second degree murder and could face 30 years in prison if convicted stefon diggs jersey. this past month,edward Nero,The second police man tried in the case, Was acquittedof all costs. The first trial ended in a hung jury and you will be retried. Prosecutor to select charges in the Harambe incidentHamilton County ProsecutorJoe Detershas scheduled a Monday afternoon news conference where he is expected to announce his decision on whether he will press charges against the family of the 3 year old boy who fell into the gorilla exhibit at the Cincinnati Zoo last month kamar aiken jersey.