KORKUĆ

To co na pewno interesuje wprowadzających to cena. Koszt zryczałtowany wynosi 300 zł netto za każdy rok kalendarzowy obowiązywania umowy, niezależnie od ilości pojazdów wprowadzonych na terenie kraju przez Wprowadzającego w danym roku kalendarzowym.

Umowa do pobrania: TUTAJ

W związku z obawami wprowadzających firma „KORKUĆ” przygotowała załącznik z możliwością podzielenia opłat na poszczególne stację tworzące „sieć”.

Załącznik do pobrania (3 osobne faktury dla każdej stacji tworzącej „Sieć”): TUTAJ

W sprawie współpracy z Siecią „KORKUĆ” prosimy kontaktować się z Panem Wojciechem Korkuć
tel. 600435685
e-mail: korkucw@wp.pl