PolskiAutohandel.pl

 Z ostatniej chwili

Kontrole w branży motoryzacyjnej z zakresu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Kontrole w branży motoryzacyjnej z zakresu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
03 lutego
16:25 2022

Większość przedsiębiorców, także z branży motoryzacyjnej, powinna posiadać w ramach prowadzonej działalności oraz możliwości wpłat gotówkowych przez klientów, wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML). Spełnienie powyższego obowiązku nakłada bowiem wprost art. 50 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W przepisie czytamy, że: ,,Instytucje obowiązane wprowadzają wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej “wewnętrzną procedurą instytucji obowiązanej”.” Powyższa ustawa w art. 2 ust. 1 pkt 23 wymienia wśród instytucji obowiązanych przedsiębiorców w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro (w ramach jednej operacji, bądź kilku powiązanych).

Mając na uwadze ww. przepis, procedura AML stanowi dokument zindywidualizowany, dostosowany do rodzaju przedmiotu działalności, jego rozmiaru oraz charakterystyki firmy.

Jednak samo posiadanie procedury w firmie to nie wszystko. Najistotniejsze jest przeszkolenie pracowników, wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za jej stosowanie, oraz w przypadku klientów wpłacających środki pieniężne w gotówce, korzystanie ze specjalnie przygotowanych do tego ankiet i ocen ryzyka, aby prawidłowo zastosować środki bezpieczeństwa finansowego. Czynności powinny znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji.

Nie tylko kontrolerzy GIIF mogą sprawdzić czy przedsiębiorca posiada i stosuje wewnętrzną procedurę AML. Mogą to również uczynić pracownicy urzędów celno – skarbowych działający w oparciu o art. 130 ust. 2 pkt 1 lit. e ww. ustawy.

W ostatnim czasie trafiają także do firm z branży motoryzacyjnej i żądają przedłożenia zestawienia wpłat gotówkowych o wartości równej lub powyżej 10 000 euro za ostatnie 2 lata wstecz, dokumentacji wskazującej na zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, danych klientów wpłacających gotówkę, oraz przekazania potwierdzenia informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o przyjętych wpłatach gotówkowych o równowartości przekraczającej 15 000 euro, jeżeli takie wystąpiły. Ponadto kontrolerzy dążą do ustalenia osób wyznaczonych przez firmę jako odpowiedzialnych za wykonywanie obowiązków określonych tą ustawą.

Sankcje są wysokie, a ryzyko nałożenia kar stało się bardzo realne. Kary administracyjne pieniężne mogą sięgnąć nawet do 1 000 000 euro. Aby się przekonać, warto zajrzeć na stronę internetową GIIF zakładkę sankcje administracyjne. Można zaobserwować ogromną ilość wydanych decyzji administracyjnych nakładających sankcje w postaci kary pieniężnej zarówno na przedsiębiorców prowadzących działalność jednoosobowo, jak i na duże podmioty, spółki prawa handlowego.

Przygotuj się, zanim będzie za późno!

Obejrzyj ten fragment Webinaru i zdecyduj sam czy powinieneś wdrożyć w swojej firmie procedury związane z AML.

Jeżeli odpowiesz sobie TAK – Webinar i stosowne dokumenty z konsultacją Pani Mecenas, możesz zamówić korzystając z formularza niżej.

Webinar


Pakiet 1

Webinar (nagranie ok. 1 godziny) – Jak skutecznie wdrożyć w firmie procedury AML?

299,00 zł


Pakiet 2

Webinar (nagranie ok. 1 godziny) + Przygotowanie i wdrożenie procedury AML* + konsultacja z radcą prawnym (0,5h)*

899,00 zł


Pakiet 3

Webinar (nagranie ok. 1 godziny) + Przygotowanie i wdrożenie procedury AML* + ocena ryzyka i konsultacja z radcą prawnym (1h)

1.099,00 zł

Jeżeli jesteś zainteresowany, zadzwoń do nas: tel. 692 333 111Wybierz interesujący Ciebie Pakiet i wyślij zamówienie:

  Podaj:

  Wybierz PAKIET:


  Prowadzący

  Małgorzata Miller

   

  Radca prawny, manager ds. obsługi prawnej branży automotive w kancelarii M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp. k., członek Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego.
  Autorka licznych publikacji w mediach branżowych i ogólnopolskich.
  Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej.

  Opis Webinaru

  W czasie szkolenia poruszone zostały poniższe zagadnienia:

  • omówienie przepisów ustawy AML oraz implementacji w Polsce dyrektywy AML V,
  • obowiązki instytucji obowiązanej,
  • praktyczne aspekty stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
  • zgłaszanie transakcji do GIIF,
  • kontrola przedsiębiorcy z zakresu AML,
  • sankcje.

  *Procedura AML (Procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) – co zawiera Procedura?

  Celem procedury jest określenie sposobu postepowania w firmie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

  Co zawierać będzie Procedura?

    1. opis czynności lub działań podejmowanych w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i właściwego zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

    2. zasady rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną, w tym zasady weryfikacji i aktualizacji uprzednio dokonanej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;

    3. środki stosowane w celu właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związane z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną;

    4. zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;

    5. zasady przechowywania dokumentów oraz informacji;

    6. zasady wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji o transakcjach oraz zawiadomieniach;

    7. zasady upowszechniania wśród pracowników wiedzy z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

    8. zasady zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

    9. zasady kontroli wewnętrznej lub nadzoru zgodności działalności
     z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
     oraz zasadami postępowania określonymi w wewnętrznej procedurze;

    10. zasady odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych a informacjami o beneficjentach rzeczywistych klienta ustalonymi w związku ze stosowaniem ustawy;

    11. zasady dokumentowania utrudnień stwierdzonych w związku z weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz czynności podejmowanych w związku z identyfikacją jako beneficjenta rzeczywistego osoby fizycznej zajmującej wyższe stanowisko kierownicze.

  Ponadto, w Procedurze AML zdefiniowane zostały najważniejsze pojęcia używane podczas stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Do Procedury zostały przygotowane załączniki, które będą pomocne w stosowaniu w praktyce postanowień w niej zawartych. Jednym z załączników jest oświadczenie, do którego podpisania zobowiązani są pracownicy firmy.

  *konsultacja z radcą prawnym

  Wsparcie powdrożeniowe poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania dodatkowe w drodze korespondencji elektronicznej lub rozmowy telefonicznej, w szczególności w zakresie wypełniania załączników do procedury AML

  Masz pytania? Zadzwoń do nas:

  tel. 692 333 111

  Podobne artykuły

  0 Komentarzy

  Brak komentarzy!

  Brak komentarzy, czy chcesz dodać pierwszy?

  Napisz komentarz

  Napisz komentarz

  Many lives were lost that day, Including about 2,000 citizens on Omaha Beach (Aka weakling Omaha)by yourself. get-togethers will take place throughout Normandyin honor of their sacrifice and heroism. You can mark the anniversary in your own kitchen by watching Band of Brothers (hbo Go) Or reading or enjoying television The Longest Day dwayne allen jersey. Van driver in Freddie Gray case goes on trialThe trial of police officer Caesar Goodson, jr, Is set to start out Monday. Goodson is one of five Baltimore City police officers in the Freddie Graycase still awaiting trial. As the driver of the police van in which Gray is considered to have suffered a fatal spinal injury, Prosecutors say Goodson bears the most responsibility in Gray's death custom eagles jersey. He is convicted of second degree murder and could face 30 years in prison if convicted stefon diggs jersey. this past month,edward Nero,The second police man tried in the case, Was acquittedof all costs. The first trial ended in a hung jury and you will be retried. Prosecutor to select charges in the Harambe incidentHamilton County ProsecutorJoe Detershas scheduled a Monday afternoon news conference where he is expected to announce his decision on whether he will press charges against the family of the 3 year old boy who fell into the gorilla exhibit at the Cincinnati Zoo last month kamar aiken jersey.