Kontrole w branży motoryzacyjnej z zakresu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Data:

Większość przedsiębiorców, także z branży motoryzacyjnej, powinna posiadać w ramach prowadzonej działalności oraz możliwości wpłat gotówkowych przez klientów, wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML). Spełnienie powyższego obowiązku nakłada bowiem wprost art. 50 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W przepisie czytamy, że: ,,Instytucje obowiązane wprowadzają wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej “wewnętrzną procedurą instytucji obowiązanej”.” Powyższa ustawa w art. 2 ust. 1 pkt 23 wymienia wśród instytucji obowiązanych przedsiębiorców w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro (w ramach jednej operacji, bądź kilku powiązanych).

Mając na uwadze ww. przepis, procedura AML stanowi dokument zindywidualizowany, dostosowany do rodzaju przedmiotu działalności, jego rozmiaru oraz charakterystyki firmy.

Jednak samo posiadanie procedury w firmie to nie wszystko. Najistotniejsze jest przeszkolenie pracowników, wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za jej stosowanie, oraz w przypadku klientów wpłacających środki pieniężne w gotówce, korzystanie ze specjalnie przygotowanych do tego ankiet i ocen ryzyka, aby prawidłowo zastosować środki bezpieczeństwa finansowego. Czynności powinny znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji.

Nie tylko kontrolerzy GIIF mogą sprawdzić czy przedsiębiorca posiada i stosuje wewnętrzną procedurę AML. Mogą to również uczynić pracownicy urzędów celno – skarbowych działający w oparciu o art. 130 ust. 2 pkt 1 lit. e ww. ustawy.

W ostatnim czasie trafiają także do firm z branży motoryzacyjnej i żądają przedłożenia zestawienia wpłat gotówkowych o wartości równej lub powyżej 10 000 euro za ostatnie 2 lata wstecz, dokumentacji wskazującej na zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, danych klientów wpłacających gotówkę, oraz przekazania potwierdzenia informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o przyjętych wpłatach gotówkowych o równowartości przekraczającej 15 000 euro, jeżeli takie wystąpiły. Ponadto kontrolerzy dążą do ustalenia osób wyznaczonych przez firmę jako odpowiedzialnych za wykonywanie obowiązków określonych tą ustawą.

Sankcje są wysokie, a ryzyko nałożenia kar stało się bardzo realne. Kary administracyjne pieniężne mogą sięgnąć nawet do 1 000 000 euro. Aby się przekonać, warto zajrzeć na stronę internetową GIIF zakładkę sankcje administracyjne. Można zaobserwować ogromną ilość wydanych decyzji administracyjnych nakładających sankcje w postaci kary pieniężnej zarówno na przedsiębiorców prowadzących działalność jednoosobowo, jak i na duże podmioty, spółki prawa handlowego.

Przygotuj się, zanim będzie za późno!

Obejrzyj ten fragment Webinaru i zdecyduj sam czy powinieneś wdrożyć w swojej firmie procedury związane z AML.

Jeżeli odpowiesz sobie TAK – Webinar i stosowne dokumenty z konsultacją Pani Mecenas, możesz zamówić korzystając z formularza niżej.

Webinar


Pakiet 1

Webinar (nagranie ok. 1 godziny) – Jak skutecznie wdrożyć w firmie procedury AML?

299,00 zł


Pakiet 2

Webinar (nagranie ok. 1 godziny) + Przygotowanie i wdrożenie procedury AML* + konsultacja z radcą prawnym (0,5h)*

899,00 zł


Pakiet 3

Webinar (nagranie ok. 1 godziny) + Przygotowanie i wdrożenie procedury AML* + ocena ryzyka i konsultacja z radcą prawnym (1h)

1.099,00 zł

Jeżeli jesteś zainteresowany, zadzwoń do nas: tel. 692 333 111Wybierz interesujący Ciebie Pakiet i wyślij zamówienie:

  Podaj:

  Wybierz PAKIET:


  Prowadzący

  Małgorzata Miller

   

  Radca prawny, manager ds. obsługi prawnej branży automotive w kancelarii M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp. k., członek Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego.
  Autorka licznych publikacji w mediach branżowych i ogólnopolskich.
  Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej.

  Opis Webinaru

  W czasie szkolenia poruszone zostały poniższe zagadnienia:

  • omówienie przepisów ustawy AML oraz implementacji w Polsce dyrektywy AML V,
  • obowiązki instytucji obowiązanej,
  • praktyczne aspekty stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
  • zgłaszanie transakcji do GIIF,
  • kontrola przedsiębiorcy z zakresu AML,
  • sankcje.

  *Procedura AML (Procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) – co zawiera Procedura?

  Celem procedury jest określenie sposobu postepowania w firmie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

  Co zawierać będzie Procedura?

    1. opis czynności lub działań podejmowanych w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i właściwego zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

    2. zasady rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną, w tym zasady weryfikacji i aktualizacji uprzednio dokonanej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;

    3. środki stosowane w celu właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związane z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną;

    4. zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;

    5. zasady przechowywania dokumentów oraz informacji;

    6. zasady wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji o transakcjach oraz zawiadomieniach;

    7. zasady upowszechniania wśród pracowników wiedzy z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

    8. zasady zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

    9. zasady kontroli wewnętrznej lub nadzoru zgodności działalności
     z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
     oraz zasadami postępowania określonymi w wewnętrznej procedurze;

    10. zasady odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych a informacjami o beneficjentach rzeczywistych klienta ustalonymi w związku ze stosowaniem ustawy;

    11. zasady dokumentowania utrudnień stwierdzonych w związku z weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz czynności podejmowanych w związku z identyfikacją jako beneficjenta rzeczywistego osoby fizycznej zajmującej wyższe stanowisko kierownicze.

  Ponadto, w Procedurze AML zdefiniowane zostały najważniejsze pojęcia używane podczas stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Do Procedury zostały przygotowane załączniki, które będą pomocne w stosowaniu w praktyce postanowień w niej zawartych. Jednym z załączników jest oświadczenie, do którego podpisania zobowiązani są pracownicy firmy.

  *konsultacja z radcą prawnym

  Wsparcie powdrożeniowe poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania dodatkowe w drodze korespondencji elektronicznej lub rozmowy telefonicznej, w szczególności w zakresie wypełniania załączników do procedury AML

  Masz pytania? Zadzwoń do nas:

  tel. 692 333 111

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj

  Udostępnij post:

  Newsletter

  Popularne

  Warto także przeczytać
  Podobne

  Kolejny dobry sygnał tym razem z SENATU

  Kolejny dobry sygnał w temacie Kar za sprzedaż pojazdów sprowadzonych przed zarejestrowaniem.

  Umorzenie większości kary za brak Sieci Recyklingu

  Kolejny raz udało się pomóc jednemu z Was. /*! elementor...

  Sukces w temacie kar za sprzedaż pojazdu przed zarejestrowaniem

  Sukces w temacie kar za sprzedaż pojazdu przed zarejestrowaniem. Odwołania owocują pierwszymi sukcesami.

  Informacja Ministra Finansów – Dlaczego musimy płacić OC za samochody w Komisach.

  Przy okazji odpowiedzi na interpelacje Poselską numer 1318, złożoną przez...