Opłata Produktowa – warunki współpracy z Organizacją Odzysku


Proszę bardzo o skrupulatne wypełnienie formularza!

W formularzu musimy podać ilość sprowadzonych samochodów w latach 2022 i 2023 (dane za 2023 rok szacunkowo) ponieważ zgodnie z ustawą, dany rok kalendarzowy rozliczamy na podstawie danych z roku poprzedniego, a w przypadku przedsiębiorcy, który w poprzednim roku kalendarzowym nie wprowadzał na rynek produktów – na podstawie roku, który rozliczamy. Jeśli dopiero w 2023 roku rozpocząłeś sprowadzanie samochodów, w danych za 2022 rok wpisz zero.  Województwo (wymagane)

  Podaj NIP firmy:

  Kliknij przycisk żeby pobrać dane firmy z GUS:

  Nazwa Firmy

  Ulica

  Miasto

  Kod pocztowy

  UWAGA !!!
  Niżej podaj ilość samochodów sprowadzonych w 2023 i 2024 roku (rok bieżący szacunkowo).
  Jeżeli prowadzisz działalność od 2024 roku to w rubryce za 2023 rok wpisz zero.
  w 2023 roku:

  w 2024 roku (szacunkowo):

  UWAGA !!!
  Jeżeli sprowadzacie inne pojazdy niż samochody osobowe i dostawcze
  podajcie ich rodzaj i ilość w polu poniżej z podziałem na lata 2023 i 2024.


  Masz pytania?     Zadzwoń: tel. 692333111  Niżej możecie się Państwo zapoznać ze szczegółami współpracy z  Organizacją Odzysku.

  Umowa podpisywana jest na czas nieokreślony. W związku z tym po podpisaniu umowy w 2023 roku (obojętnie w którym dniu roku), Organizacja Odzysku przejmie wszelkie nasze obowiązki związanie z rozliczeniem opłaty produktowej za cały 2023 rok oraz lata kolejne. Naszym zadaniem będzie jedynie podanie Organizacji Odzysku masy wprowadzonych produktów. Mamy na to czas do końca stycznia 2023 roku. 


  Masę wprowadzonych produktów i koszty współpracy z O.O. oszacujecie przy pomocy KALKULATORA– TUTAJ


  Nasze koszty przedstawiać się będą następująco:
  Oleje – stawka za kilogram 1,20 zł
  Opony – stawka za kilogram 0,40 zł
  Baterie przenośne – główni guzikowe z kluczyków samochodowych – stawka za kilogram 9 zł 
  Akumulatory0,03 zł/kg na publiczne kampanie edukacyjne. Przy mniejszej ilości aut opłata na kampanie edukacyjne może w ogóle nie wystąpić ponieważ do 10 zł nie trzeba tej opłaty wnosić.

  W związku z tym, że niezależnie od tego czy sprowadzamy 10 pojazdów czy 500 obsługa wiąże się takim samym nakładem pracy administracyjnej i identyczną ilością dokumentów do wypełnienia, Organizacja Odzysku ustaliła kwoty minimalne kontraktu za przejęcie naszych obowiązków związanych z opłatą produktową, które nie mogą być niższe niż 800 zł za opony i oleje, oraz 800 zł za akumulatory + rozliczenie baterii przenośnych (głównie guzikowych z kluczyków, alarmów, itd.). 

  Żeby oszacować koszty roczne wystarczy:
  1. podać liczbę sprowadzonych w 2020 roku samochodów. Robimy to w zakładce „Liczba Aut w 2020 roku”
  2.przejść do zakładki „Deklaracja Roczna” w której na dole arkusza mamy podane ŁĄCZNIE koszty za cały 2020 rok jakie musimy zapłacić Organizacji Odzysku.

  Kalkulator przygotowany został dla aut osobowych i dostawczych. Oczywiście przy pojazdach ciężarowych, leśnych, rolniczych, autobusach, motocyklach, itd., masy na jeden pojazd będą inne. Jeżeli sprowadzacie Państwo takie pojazdy, prosimy skontaktować się z nami w celu przygotowania potrzebnych do rozliczenia narzędzi.
  E-mail: info@polskiautohandel.pl


  Jak podpisać umowę z Organizacja Odzysku:


  Każda firma, będzie miała do podpisania dwie umowy. Jedną na Oleje i Opony, drugą na Baterie i Akumulatory.

  Żeby podpisać umowę należy:

  wypełnić formularz na tej stronie, zawierający kompletne dane niezbędne do wygenerowania umów – dane zostaną przekazane do Organizacji Odzysku,

  po około 14 dniach, każda firma otrzyma na podany adres e-mail gotowe dwie umowy,

  – każdą z umów należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem,

  – wydrukowane i podpisane umowy należy wysłać pocztą tradycyjną (listem poleconym) na adres.

  – jeden egzemplarz każdej umowy podpisanym przez Organizację Odzysku zostanie do Państwa przesłany na adres kontaktowy podany w formularzu.

  UWAGA! po podpisaniu umów nie płacicie opłaty produktowej do Urzędu Marszałkowskiego (oczywiście dotyczy to lat, w których macie umowę). Rozliczacie się tylko z Organizacją Odzysku.

  Organizacja Odzysku złoży za nas lub w naszym imieniu sprawozdania:

  nr1-sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej

  nr2-sprawozdanie_o_rodzaju_ilosci_i_masie_wprowadzonych_do_obrotu_baterii_i_akumulatorow

  nr3-sprawozdanie_o_wysokosci_srodkow_przeznaczonych_na_publiczne_kampanie_edukacyjne

  nr4-wykaz_zakladow_przetwarzania_zuzytych_baterii_i_akumulatorow

  nr5-sprawozdanie_o_wysokosci_naleznej_oplaty_produktowej_z_tytulu_nieosiagniecia_wymaganego…

  nr6-sprawozdanie_o_osiagnietych_poziomach_zbierania_zuzytych_baterii_przenosnych…

  Rok 2022 i lata wcześniejsze w przypadku wezwania nas przez Urząd Marszałkowski będziemy musieli rozliczyć sami według stawek z odpowiedniego rozporządzenie Ministra. W celu przygotowania sprawozdań możecie skorzystać z pomocy firmy EkoRaport