Umożliwienie czasowego wycofania z ruchu dowolnego zarejestrowanego pojazdu.

Data:

5 lipca 2023 roku nadzwyczajna komisja ds. deregulacji omówiła i przyjęła nowy projekt ustawy mający ograniczyć biurokrację poprzez uproszczenie części obowiązujących przepisów i procedur. Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w dwudziestu ośmiu ustawach. Proponowane zmiany obejmują m.in. zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym, obniżenie podatku VAT na odzież i obuwie dziecięce czy zniesienie limitu czasowego na korzystanie z tzw. małego ZUS plus. Cały projekt ustawy wraz z uzasadnieniem znajdziecie – TUTAJ

Jedna z zaproponowanych zmian jest umożliwienie czasowego wycofania z ruchu dowolnego zarejestrowanego pojazdu. Dzięki niej właściciele samochodów osobowych, przyczep i innych pojazdów będą mogli czasowo wycofać z ruchu swój pojazd, a tym samym przede wszystkim ograniczyć koszty obligatoryjnego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych ponieważ w takim przypadku ubezpieczyciel musi obniżyć wysokość składki OC o co najmniej 95%. Pozwoli to np. osobom, które przez znaczną część roku przebywają zagranicą albo korzystają z określonych pojazdów (np. kamperów, kabrioletów, przyczep kempingowych) jedynie w okresie wakacyjnym poczynić znaczne oszczędności finansowe.

Zgodnie z zaproponowanymi zmianami w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym, art. 78a miałby wyglądać tak:

Art. 78a.

 1. Czasowego wycofania pojazdu z ruchu dokonuje, na wniosek właściciela pojazdu lub podmiotu, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5, organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, wydając decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

 2. Uchylony

 3. Decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu wydaje za opłatą organ, o którym mowa w ust. 1, po złożeniu przez właściciela pojazdu lub podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5, do depozytu w tym organie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych.

 4. Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

  4a – 4c uchylone

 5. Właściciel pojazdu lub podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5, jest obowiązany zapewnić wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu. Przepis art. 46 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

 6. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, tryb i warunki czasowego wycofania pojazdów z ruchu, wysokość opłat w zależności od okresu wycofania z ruchu, w wysokości nie wyższej niż 150 zł, oraz wzory dokumentów stosowanych w tym zakresie, mając na względzie konieczność przeciwdziałania używaniu pojazdów czasowo wycofanych z ruchu oraz koszty ponoszone przez organy administracji publicznej.

Tak wygląda propozycja zmian. Brzmi ciekawie, ale jak zwykle „diabeł tkwi w szczegółach”…

Będę brał udział w pracach nad tym projektem i może uda na się dopracować szczegóły tak, żeby ta zmiana była dla nas przydatna.

Dajcie znać znać co myślicie o tym pomyśle. Korzystalibyście z możliwości czasowego wycofania pojazdów w ruchu?

3 KOMENTARZE

 1. Kiedyś można było normalnie pojazd wyrejestrować i zarejestrować jeśli jest taka potrzeba. Tak jest też w innych krajach. To oczywiste że chodzi o kasę, ustawy są pisane przez przeróżne lobba, a politycy to tylko się uśmiechają do obywateli przed wyborami. Lewa czy Prawa strona tak samo podkręcają śrubkę.

 2. Dobre i to, chociaż całkowite wyrejestrowanie byłoby oczywiście lepsze. Na szczęście teraz jest epuap, za pomocą którego można by ogarniać kwestie zgłoszenia wycofania i wprowadzenia do ruchu, czego skutkiem powinna być automatyczna informacja dla ubezpieczyciela. A idealnie jakby w mobywatelu wystarczyło sobie kliknąć w dany samochód i zaznaczyć – wprowadzam do ruchu od teraz. i tyle.

 3. Nawet podczas tego czasowego wyrejestrowania nadal trzeba opłacać ubezpieczenie OC. Towarzystwa tłumaczą to tym, że np ktoś może mieć garaż na pochyłości i np zapomni zamknąć bramy, a auto pozostawi na luzie i wtedy może się samoistnie wytoczyć wprost na ulicę wprost pod nadjeżdżający pojazd. Dzięki ubezpieczeniu właściciel nie będzie więc narażony na potencjalne koszty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Udostępnij post:

Newsletter

Popularne

Warto także przeczytać
Podobne

SKO umarza kary za sprzedaż pojazdów sprowadzonych przed zarejestrowaniem.

Mamy Sukces z SKO! Zapoznajcie się z orzeczeniem i argumentami.

Odwołanie od kar za sprzedaż pojazdu sprowadzonego przed rejestracją.

Jeżeli dostałeś zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na Ciebie za sprzedaż samochodu sprowadzonego przed jego zarejestrowaniem, możesz skorzystać z Pomocy radcy prawnego Pawła Tuzinka.

44fox Oferta

Na tej stronie możesz zamówić Pakiet usług firmy 44fox. Dzięki...

Spotkanie w sprawie rejestracji pojazdów uszkodzonych.

Zgłoszenie na spotkanie w sprawie obowiązku rejestracji pojazdów uszkodzonych.