0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

Czy rejestracja czasowa z urzędu zostanie zniesiona? Odpowiedź Ministra Infrastruktury

Data:

Jakiś czasy temu informowałem Was o interpelacji złożonej Ministra Infrastruktury przez Panią Poseł Agnieszkę Hanajczyk. Padły w niej dwa pytania:

1. Czy ministerstwo planuje usprawnić system zgłaszania nabycia i zbycia pojazdów? W jaki sposób?

2. Czy odejdzie się od obowiązkowej rejestracji czasowej z urzędu zgodnie z art. 74. ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym? Artykuł mówi o tym, że właściciel każdego pojazdu w celu jego zarejestrowania/przerejestrowania musi udać się do wydziału komunikacji 2 razy. Pierwszy raz w celu zarejestrowania lub przerejestrowania pojazdu. Drugi raz w celu odebrania dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu.

www.ALLforMOTO.plNa interpelacje odpowiedział Minister Rafał Weber. Niżej przedstawiam to stanowisko.

Zapoznajcie się z nim proszę i dajcie znać co o tym myślicie.

Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na interpelację 26300 Poseł na Sejm RP Agnieszki Hanajczyk w sprawie procedur rejestracji
pojazdów, przedstawiam poniższe informacje.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn.zm.) nakłada na właściciela pojazdu określone obowiązki, które wynikają np. z art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1, tj. obowiązek zarejestrowania pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu – w terminie 30 dni. Przepisy te obowiązują odpowiednio od dnia 1 maja 2004 r. i od dnia 1 stycznia 1998 r.
Informuję jednocześnie, że od dnia 1 lipca 2021 r. w związku z utrzymującym się zagrożeniem COVID-19 ponownie wydłużone zostały terminy określone w ww. art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (poprzednie wydłużenie tych terminów ustawą covidową obowiązywało od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.) z 30 do 60 dni na czas trwania epidemii. Wydłużenie to zostało wprowadzone ustawą z dnia 24 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1192).

Odnosząc się do kwestii usprawnienia systemu zgłaszania nabycia i zbycia pojazdów pragnę zauważyć, że zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu mogą być składane za pośrednictwem stron www.gov.pl i www.epuap.gov.pl. Uruchomiona została również w systemie teleinformatycznym rejestracji funkcjonalność umożliwiająca organom rejestrującym automatyczne zaczytywanie do tego systemu danych z zawiadomień o zbyciu/nabyciu pojazdu składanych za pośrednictwem e-PUAP. Przez co czas obsługi sprawy, która wpływa drogą elektroniczną jest teraz krótszy o czas potrzebny na wprowadzenie danych do ww. systemu.
Wyjaśniam również, że wykonywanie czynności związanych z rejestracją pojazdu (w tym również przyjmowanie zawiadomień o zbyciu i nabyciu pojazdu) oraz obsługa obywateli/przedsiębiorców w tym zakresie należy do starosty (albo prezydenta miasta w przypadku miast na prawach powiatu). Czynności te powiat wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Zatem kluczową dla realizacji przez organy rejestrujące czynności związanych rejestracją pojazdów w okresie zagrożenia COVID-19 jest właściwa organizacja pracy urzędów, która należy do starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu.
W kwestii odejścia od obowiązkowej rejestracji czasowej z urzędu uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi na istotne rozwiązania wprowadzane ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517) tzw. „pakiet deregulacyjny”. Ustawa ta wprowadza szereg oczekiwanych ułatwień dla obywateli (właścicieli pojazdów, w tym przedsiębiorców) poprzez zmniejszenie liczby wydawanych dokumentów związanych z rejestracją, czasową rejestracją, wyrejestrowaniem pojazdów czy też czasowym wycofaniem pojazdu z ruchu oraz uproszczenie i dostosowanie procedur administracyjnych do potrzeb właścicieli pojazdów w tym zakresie.
Między innymi od dnia 4 czerwca 2021 r. obowiązują przepisy umożliwiające rejestrację on-line nowego pojazdu za pośrednictwem salonu sprzedaży nowych pojazdów w imieniu kupującego. Natomiast od dnia 31 stycznia 2022 r. zaczną obowiązywać m. in. przepisy umożliwiające zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu przy przerejestrowaniu pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W powiązaniu z tą zmianą zaproponowano również możliwość odstąpienia w takim przypadku od czasowej rejestracji pojazdu z urzędu na warunkach określonych w dodanym w art. 74 ust. 2d i 2e Prawa o ruchu drogowym

Regulacje tej ustawy będą etapowo wchodzić w życie i będą też skutkować zmniejszeniem zadań i obciążeń administracyjnych dla organów rejestrujących pojazdy, co powinno korzystnie wpłynąć na ich funkcjonowanie oraz dostępność dla interesantów.


Z poważaniem,

Ministra Infrastruktury Rafał Weber
Sekretarz Stanu”

 

Źródło:

Odpowiedź na Interpelację Pani Poseł Agnieszki Hanajczyk

 

 

 

 

3 KOMENTARZE

  1. Siema, mam pytanie niezwiązane z tym artykułem. Jeśli kupuję auto z zagranicy na FV 19%, to czy akcyzę opłacam od wartości netto czy brutto faktury?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Udostępnij post:

Newsletter

Popularne

Warto także przeczytać
Podobne

To już pewne – transakcje gotówkowe zostaną ograniczone!

To już pewne - transakcje gotówkowe zostaną ograniczone! Znamy datę.

Tablice Profesjonalne dla pojazdów używanych coraz bliżej!

"przedsiębiorcy zajmujący się obrotem używanymi (już zarejestrowanymi) pojazdami, również sprowadzanymi z zagranicy, będą mogli korzystać z profesjonalnej rejestracji pojazdów na potrzeby przeprowadzania jazd testowych."

Zaproszenie na spotkanie robocze FORS i PolskiAutoHandel

Szanowni Państwo, W porozumieniu z Prezesem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów...

SKO umarza kary za sprzedaż pojazdów sprowadzonych przed zarejestrowaniem.

Mamy Sukces z SKO! Zapoznajcie się z orzeczeniem i argumentami.