PolskiAutohandel.pl

 Z ostatniej chwili

Czy rejestracja czasowa z urzędu zostanie zniesiona? Odpowiedź Ministra Infrastruktury

Czy rejestracja czasowa z urzędu zostanie zniesiona? Odpowiedź Ministra Infrastruktury
20 września
21:14 2021

Jakiś czasy temu informowałem Was o interpelacji złożonej Ministra Infrastruktury przez Panią Poseł Agnieszkę Hanajczyk. Padły w niej dwa pytania:

1. Czy ministerstwo planuje usprawnić system zgłaszania nabycia i zbycia pojazdów? W jaki sposób?

2. Czy odejdzie się od obowiązkowej rejestracji czasowej z urzędu zgodnie z art. 74. ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym? Artykuł mówi o tym, że właściciel każdego pojazdu w celu jego zarejestrowania/przerejestrowania musi udać się do wydziału komunikacji 2 razy. Pierwszy raz w celu zarejestrowania lub przerejestrowania pojazdu. Drugi raz w celu odebrania dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu.

www.ALLforMOTO.plNa interpelacje odpowiedział Minister Rafał Weber. Niżej przedstawiam to stanowisko.

Zapoznajcie się z nim proszę i dajcie znać co o tym myślicie.

Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na interpelację 26300 Poseł na Sejm RP Agnieszki Hanajczyk w sprawie procedur rejestracji
pojazdów, przedstawiam poniższe informacje.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn.zm.) nakłada na właściciela pojazdu określone obowiązki, które wynikają np. z art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1, tj. obowiązek zarejestrowania pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu – w terminie 30 dni. Przepisy te obowiązują odpowiednio od dnia 1 maja 2004 r. i od dnia 1 stycznia 1998 r.
Informuję jednocześnie, że od dnia 1 lipca 2021 r. w związku z utrzymującym się zagrożeniem COVID-19 ponownie wydłużone zostały terminy określone w ww. art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (poprzednie wydłużenie tych terminów ustawą covidową obowiązywało od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.) z 30 do 60 dni na czas trwania epidemii. Wydłużenie to zostało wprowadzone ustawą z dnia 24 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1192).

Odnosząc się do kwestii usprawnienia systemu zgłaszania nabycia i zbycia pojazdów pragnę zauważyć, że zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu mogą być składane za pośrednictwem stron www.gov.pl i www.epuap.gov.pl. Uruchomiona została również w systemie teleinformatycznym rejestracji funkcjonalność umożliwiająca organom rejestrującym automatyczne zaczytywanie do tego systemu danych z zawiadomień o zbyciu/nabyciu pojazdu składanych za pośrednictwem e-PUAP. Przez co czas obsługi sprawy, która wpływa drogą elektroniczną jest teraz krótszy o czas potrzebny na wprowadzenie danych do ww. systemu.
Wyjaśniam również, że wykonywanie czynności związanych z rejestracją pojazdu (w tym również przyjmowanie zawiadomień o zbyciu i nabyciu pojazdu) oraz obsługa obywateli/przedsiębiorców w tym zakresie należy do starosty (albo prezydenta miasta w przypadku miast na prawach powiatu). Czynności te powiat wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Zatem kluczową dla realizacji przez organy rejestrujące czynności związanych rejestracją pojazdów w okresie zagrożenia COVID-19 jest właściwa organizacja pracy urzędów, która należy do starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu.
W kwestii odejścia od obowiązkowej rejestracji czasowej z urzędu uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi na istotne rozwiązania wprowadzane ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517) tzw. „pakiet deregulacyjny”. Ustawa ta wprowadza szereg oczekiwanych ułatwień dla obywateli (właścicieli pojazdów, w tym przedsiębiorców) poprzez zmniejszenie liczby wydawanych dokumentów związanych z rejestracją, czasową rejestracją, wyrejestrowaniem pojazdów czy też czasowym wycofaniem pojazdu z ruchu oraz uproszczenie i dostosowanie procedur administracyjnych do potrzeb właścicieli pojazdów w tym zakresie.
Między innymi od dnia 4 czerwca 2021 r. obowiązują przepisy umożliwiające rejestrację on-line nowego pojazdu za pośrednictwem salonu sprzedaży nowych pojazdów w imieniu kupującego. Natomiast od dnia 31 stycznia 2022 r. zaczną obowiązywać m. in. przepisy umożliwiające zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu przy przerejestrowaniu pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W powiązaniu z tą zmianą zaproponowano również możliwość odstąpienia w takim przypadku od czasowej rejestracji pojazdu z urzędu na warunkach określonych w dodanym w art. 74 ust. 2d i 2e Prawa o ruchu drogowym

Regulacje tej ustawy będą etapowo wchodzić w życie i będą też skutkować zmniejszeniem zadań i obciążeń administracyjnych dla organów rejestrujących pojazdy, co powinno korzystnie wpłynąć na ich funkcjonowanie oraz dostępność dla interesantów.


Z poważaniem,

Ministra Infrastruktury Rafał Weber
Sekretarz Stanu”

 

Źródło:

Odpowiedź na Interpelację Pani Poseł Agnieszki Hanajczyk

 

 

 

 

Podobne artykuły

3 komentarze

 1. Yaneq
  Yaneq 21 września, 20:37

  Weber i cała banda jest oderwana od rzeczywistości. Deregulacja? Czego? Na pewno nie biurokracji

  Odpowiedz na ten komentarz
 2. hh
  hh 24 września, 09:26

  Siema, mam pytanie niezwiązane z tym artykułem. Jeśli kupuję auto z zagranicy na FV 19%, to czy akcyzę opłacam od wartości netto czy brutto faktury?

  Odpowiedz na ten komentarz

Napisz komentarz

Many lives were lost that day, Including about 2,000 citizens on Omaha Beach (Aka weakling Omaha)by yourself. get-togethers will take place throughout Normandyin honor of their sacrifice and heroism. You can mark the anniversary in your own kitchen by watching Band of Brothers (hbo Go) Or reading or enjoying television The Longest Day dwayne allen jersey. Van driver in Freddie Gray case goes on trialThe trial of police officer Caesar Goodson, jr, Is set to start out Monday. Goodson is one of five Baltimore City police officers in the Freddie Graycase still awaiting trial. As the driver of the police van in which Gray is considered to have suffered a fatal spinal injury, Prosecutors say Goodson bears the most responsibility in Gray's death custom eagles jersey. He is convicted of second degree murder and could face 30 years in prison if convicted stefon diggs jersey. this past month,edward Nero,The second police man tried in the case, Was acquittedof all costs. The first trial ended in a hung jury and you will be retried. Prosecutor to select charges in the Harambe incidentHamilton County ProsecutorJoe Detershas scheduled a Monday afternoon news conference where he is expected to announce his decision on whether he will press charges against the family of the 3 year old boy who fell into the gorilla exhibit at the Cincinnati Zoo last month kamar aiken jersey.