PolskiAutohandel.pl

 Z ostatniej chwili
  • Akcyza – Nowe dokumenty od 1 marca 2020 roku Na stronie Rządowego Centrum Legislacji, opublikowane zostały dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów: w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu...
  • Sejm przyjął ustawę obniżającą Podatek Akcyzowy! Na dzisiejszym, ostatnim w tej kadencji posiedzeniu, Sejm przyjął ustawę obniżającą o 50% akcyzę na samochody osobowe. „Obniżką” objęte zostaną samochody osobowe o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna...
  • Ustawa zmniejszająca akcyzę o 50% trafiła do Sejmu. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, który trafił do Sejmu 9 września 2019 roku, zakłada obniżenie o 50% stawek akcyzy na niektóre hybrydowe samochody osobowe. Zyskają na obniżce...
  • Akcyza – ważne zmiany! Na stronie Rządowego Centrum Legislacji, opublikowany został Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak...
  • Koniec z Akcyzą! Jest zgoda Kmisji Europejskiej! 18 grudnia 2018 r. Komisja Europejska stwierdziła, że zwolnienie od podatku akcyzowego pojazdów elektrycznych, hybrydowych i z napędem wodorowym nie stanowi pomocy publicznej i może być stosowane w prawie krajowym. ...

Dwa nowe rozporządzenia związane z karami za cofanie liczników.

Dwa nowe rozporządzenia związane z karami za cofanie liczników.
01 listopada
16:44 2019

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały dwa projekty rozporządzeń związanych z Ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny. Ustawa wprowadziła sankcje karne za cofanie liczników, oraz nałożyła nowe obowiązki na właścicieli i posiadaczy pojazdów w przypadku wymiany drogomierza.

Pierwsze z nich to Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza.

Stanowi ono wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego – ustawie Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza, mając na uwadze rzetelne dokumentowanie czynności związanych z wymianą drogomierza.

W takiej bowiem sytuacji ustawa przewiduje obowiązek przedstawienia pojazdu z wymienionym drogomierzem na stacji kontroli pojazdów celem wprowadzenia przez uprawnionego diagnostę do centralnej ewidencji pojazdów danych, obejmujących wskazanie nowo wymienionego drogomierza oraz datę i przyczynę jego wymiany. Te dwie ostatnie okoliczności będzie wskazywał właściciel lub posiadacz pojazdu. Pisemne oświadczenie zawierające te informacje będzie przekazywał diagnoście przed przystąpieniem przez tego ostatniego do czynności związanych z odnotowaniem wskazania wymienionego drogomierza. Z tych względów, z uwagi na wagę oświadczenia, mającego znaczenie prawne oraz rygor, pod którym jest składane, koniecznym jest określenie jednolitego wzoru oświadczenia – ustandaryzowanego na potrzeby nowych obowiązków związanych z wymianą drogomierza.”

Zaproponowany wzór oświadczenia wygląda tak:

Drugie, to rozporządzenie w sprawie organu zobowiązanego do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza oraz sposobu przekazywania tego oświadczenia.

Oświadczenie będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, co ma niebagatelne znaczenie dla przyszłych ewentualnych czynności dowodowych, mających na celu ustalenie, czy w danym przypadku faktycznie doszło do wymiany drogomierza. Tym samym, z uwagi na walor składanego przez właściciela lub posiadacza pojazdu dokumentu, zasadnym jest, by przechowywał go organ tożsamy z organem rejestrującym w rozumieniu art. 73 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Te bowiem organy już obecnie przechowują dokumenty wymagane do rejestracji pojazdów (w przypadku pojazdów cywilnych i dyplomatycznych w tzw. „aktach pojazdu”). Tym samym uzasadnionym jest, by również przedmiotowe oświadczenia przechowywane były przez te same organy, które aktualnie przechowują pozostałe dokumenty związane z danym pojazdem. Z drugiej strony taka systematyzacja podmiotów zobowiązanych do przechowywania oświadczeń pozwoli określonym służbom, w przypadku prowadzenia czynności wyjaśniających i dowodowych, na efektywne ustalenie, w posiadaniu którego organu znajduje się konkretne oświadczenie.”

Stacje kontroli pojazdów będą przekazywały te oświadczenia bezpośrednio, albo drogą pocztową za pośrednictwem przesyłki poleconej. Przekazanie powinno przy tym nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od złożenia oświadczenia. Zagwarantuje to z jednej strony szybkość przekazywania oświadczenia, a z drugiej strony pozwoli stacji kontroli pojazdów na wywiązanie się z nałożonego obowiązku bez zakłóceń dla ciągłości świadczonych usług.

Źródło:

Projekty rozporządzeń znajdziecie TUTAJ:

1. Rozporządzenie w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza.

2. Rozporządzenie w sprawie organu zobowiązanego do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza oraz sposobu przekazywania tego oświadczenia

Podobne artykuły

0 Komentarzy

Brak komentarzy!

Brak komentarzy, czy chcesz dodać pierwszy?

Napisz komentarz

Napisz komentarz

NEWSLETTER


Jeśli chcesz otrzymywać nasz NEWSLETTER zawierający istotne dla branży informacje, wyślij nam swój adres e-mail.


Archiwum

wyszukaj na stronie

Many lives were lost that day, Including about 2,000 citizens on Omaha Beach (Aka weakling Omaha)by yourself. get-togethers will take place throughout Normandyin honor of their sacrifice and heroism. You can mark the anniversary in your own kitchen by watching Band of Brothers (hbo Go) Or reading or enjoying television The Longest Day dwayne allen jersey. Van driver in Freddie Gray case goes on trialThe trial of police officer Caesar Goodson, jr, Is set to start out Monday. Goodson is one of five Baltimore City police officers in the Freddie Graycase still awaiting trial. As the driver of the police van in which Gray is considered to have suffered a fatal spinal injury, Prosecutors say Goodson bears the most responsibility in Gray's death custom eagles jersey. He is convicted of second degree murder and could face 30 years in prison if convicted stefon diggs jersey. this past month,edward Nero,The second police man tried in the case, Was acquittedof all costs. The first trial ended in a hung jury and you will be retried. Prosecutor to select charges in the Harambe incidentHamilton County ProsecutorJoe Detershas scheduled a Monday afternoon news conference where he is expected to announce his decision on whether he will press charges against the family of the 3 year old boy who fell into the gorilla exhibit at the Cincinnati Zoo last month kamar aiken jersey.