PolskiAutohandel.pl

 Z ostatniej chwili
  • Temat Akcyzy powraca. Zmiany już od 1 października. Rząd wraca do opublikowanego w poprzedniej kadencji Sejmu projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym (UD 557), którego głównym celem jest wyeliminowanie nieprawidłowości w obszarze opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych oraz „uszczelnienie...
  • Jak uzasadnić niższą wartość pojazdu i wygrać z Urzędem Skarbowym w Sądzie Wielu z nas sprowadza samochody i w związku z tym płacimy podatek akcyzowy. Często Urząd Skarbowy wzywa nas do skorygowania deklaracji AKC-U lub uzasadnienia dlaczego zadeklarowana przez nas wartość pojazdu...
  • Akcyza – Nowe dokumenty od 1 marca 2020 roku Na stronie Rządowego Centrum Legislacji, opublikowane zostały dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów: w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu...
  • Sejm przyjął ustawę obniżającą Podatek Akcyzowy! Na dzisiejszym, ostatnim w tej kadencji posiedzeniu, Sejm przyjął ustawę obniżającą o 50% akcyzę na samochody osobowe. „Obniżką” objęte zostaną samochody osobowe o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna...
  • Ustawa zmniejszająca akcyzę o 50% trafiła do Sejmu. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, który trafił do Sejmu 9 września 2019 roku, zakłada obniżenie o 50% stawek akcyzy na niektóre hybrydowe samochody osobowe. Zyskają na obniżce...

Opłata Produktowa 2019

Opłata Produktowa 2019
11 stycznia
12:40 2019

UWAGA!

Rok 2018 zakończył się i w związku z tym możemy podpisać umowy na 2019 rok i lata kolejne.

W wyniku rozmów z INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. ustaliłem warunki współpracy i stawki opłat przy rozliczaniu firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu Komisów.pl oraz przy PolskiAutohandel.pl.

Po podpisaniu umowy na 2019 rok i lata kolejne, Organizacja Odzysku przejmie wszelkie nasze obowiązki związanie z rozliczeniem opłaty produktowej. Naszym zadaniem będzie jedynie wypełnienie Załącznika 2 do umowy “SPRAWOZDANIE O ILOŚCI PRODUKTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY WPROWADZONE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ DO OBROTU W ROKU 2019”  i przesłanie go do końca stycznia 2020 roku do Organizacji Odzysku. 

Dane do wypełnienia sprawozdania oszacujecie przy pomocy kalkulatora, który znajdziecie – TUTAJ

Nasze koszty przedstawiać się będą następująco:
Oleje – stawka za kilogram 0,45 zł
Opony – stawka za kilogram 0,20 zł
Baterie przenośne – główni guzikowe z kluczyków samochodowych – stawka za kilogram 9 zł 
Akumulatory0,03 zł/kg na publiczne kampanie edukacyjne. Przy mniejszej ilości aut opłata na kampanie edukacyjne może w ogóle nie wystąpić ponieważ do 10 zł nie trzeba tej opłaty wnosić.

W związku z tym, że niezależnie od tego czy sprowadzamy 10 pojazdów czy 500 obsługa wiąże się takim samym nakładem pracy administracyjnej i identyczną ilością dokumentów do wypełnienia, Organizacja Odzysku ustaliła kwoty minimalne kontraktu za przejęcie naszych obowiązków związanych z opłatą produktową, które nie mogą być niższe niż 500 zł za opony i oleje, oraz 300 zł za akumulatory + 100 zł za rozliczenie baterii przenośnych (głównie guzikowych z kluczyków, alarmów, itd.).

Koszty związane z umową możecie oszacować przy pomocy kalkulatora, który znajdziecie – TUTAJ

Żeby oszacować koszty roczne wystarczy:
1. podać liczbę sprowadzonych w 2018 roku samochodów. Robimy to w zakładce „Liczba Aut w 2018 roku”
2.przejść do zakładki „Deklaracja Roczna” w której na dole arkusza podane mamy ŁĄCZNIE koszty za cały 2019 rok jakie musimy zapłacić Organizacji Odzysku.

Kalkulator przygotowany został dla aut osobowych i dostawczych. Oczywiście przy pojazdach ciężarowych, leśnych, rolniczych, autobusach, motocyklach, itd., masy na jeden pojazd będą inne. Jeżeli sprowadzacie Państwo takie pojazdy, prosimy skontaktować się z nami w celu przygotowania potrzebnych do rozliczenia narzędzi.
E-mail: info@polskiautohandel.pl

Jak podpisać umowę z INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Każda firma, będzie miała do podpisania dwie umowy. Jedną na Oleje i Opony, drugą na Baterie i Akumulatory. Osoby zainteresowane współpracą z INTERSEROH Organizacją Odzysku Opakowań S.A. muszą:

– wypełnić formularz na dole tej strony, zawierający kompletne dane niezbędne do wygenerowania umów – dane zostaną przekazane do INTERSEROH,

– następnie każda firma otrzyma na podany adres e-mail gotowe dwie umowy,

– każdą z umów należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem,

– następnie wysłać pocztą tradycyjną (listem poleconym) dwa podpisane czytelnie egzemplarze każdej z dwóch umów na adres: INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. ul. Wiertnicza 165 lok.2 02-952 Warszawa

– jeden egzemplarz każdej umowy podpisanym przez Organizację Odzysku zostanie do Państwa przesłany na adres kontaktowy podany w formularzu.

– rozliczać się będziecie z tylko z firmą INTERSEROH – UWAGA! po podpisaniu umów nie płacicie opłaty produktowej do Urzędu Marszałkowskiego (oczywiście dotyczy to lat, w których macie umowę).

Wzór umów z INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A.:

Proszę ich nie wysyłać ponieważ to tylko wzór żebyście wiedzieli jak będą wyglądać Wasze Umowy!

Umowy do podpisania dostaniecie na e-mail. 

Opon i Oleje – TUTAJ
Akumulatory i Baterie – TUTAJ

Organizacja Odzysku może przejąć nasze obowiązki za rok 2019 i kolejne lata.

InterSeroh złoży za nas lub w naszym imieniu sprawozdania:

nr1-sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej

nr2-sprawozdanie_o_rodzaju_ilosci_i_masie_wprowadzonych_do_obrotu_baterii_i_akumulatorow

nr3-sprawozdanie_o_wysokosci_srodkow_przeznaczonych_na_publiczne_kampanie_edukacyjne

nr4-wykaz_zakladow_przetwarzania_zuzytych_baterii_i_akumulatorow

nr5-sprawozdanie_o_wysokosci_naleznej_oplaty_produktowej_z_tytulu_nieosiagniecia_wymaganego…

nr6-sprawozdanie_o_osiagnietych_poziomach_zbierania_zuzytych_baterii_przenosnych…

Rok 2018 i lata wcześniejsze w przypadku wezwania nas przez Urząd Marszałkowski będziemy musieli rozliczyć sami według stawek z odpowiedniego rozporządzenie Ministra.

UWAGA ! 

Proszę bardzo o skrupulatne wypełnienie formularza!

W formularzu musimy podać ilość sprowadzonych samochodów w latach 2018 i 2019 (za 2019 podajemy dane szacunkowe) ponieważ zgodnie z ustawą, dany rok kalendarzowy rozliczamy na podstawie danych z roku poprzedniego, a w przypadku przedsiębiorcy, który w poprzednim roku kalendarzowym nie wprowadzał na rynek produktów – na podstawie w danego roku. Jeśli dopiero w 2019 roku rozpocząłeś sprowadzanie samochodów, w danych za 2018 rok wpisz zero.

Adres Firmy:

Województwo (wymagane)
UWAGA !!!
Niżej podaj ilość samochodów sprowadzonych w 2019 i 2020 roku.
Jeżeli prowadzisz działalność od 2020 roku to w rubryce za 2019 rok wpisz zero.

w 2019 roku:

w 2020 roku:

UWAGA !!!
Jeżeli sprowadzacie inne pojazdy niż samochody osobowe i dostawcze
podajcie ich rodzaj i ilość w polu poniżej z podziałem na lata 2019 i 2020.INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. – ul. Wiertnicza 165 lok.2, 02-952 Warszawa Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000266658- NIP: 5213409980 – wysokość kapitału zakładowego 2.500.000 PLN Numer Rejestrowy do Bazy Danych o Odpadach (BDO) – 000000172

Podobne artykuły

0 Komentarzy

Brak komentarzy!

Brak komentarzy, czy chcesz dodać pierwszy?

Napisz komentarz

Napisz komentarz

NEWSLETTER


Jeśli chcesz otrzymywać nasz NEWSLETTER zawierający istotne dla branży informacje, wyślij nam swój adres e-mail.


Archiwum

wyszukaj na stronie

Many lives were lost that day, Including about 2,000 citizens on Omaha Beach (Aka weakling Omaha)by yourself. get-togethers will take place throughout Normandyin honor of their sacrifice and heroism. You can mark the anniversary in your own kitchen by watching Band of Brothers (hbo Go) Or reading or enjoying television The Longest Day dwayne allen jersey. Van driver in Freddie Gray case goes on trialThe trial of police officer Caesar Goodson, jr, Is set to start out Monday. Goodson is one of five Baltimore City police officers in the Freddie Graycase still awaiting trial. As the driver of the police van in which Gray is considered to have suffered a fatal spinal injury, Prosecutors say Goodson bears the most responsibility in Gray's death custom eagles jersey. He is convicted of second degree murder and could face 30 years in prison if convicted stefon diggs jersey. this past month,edward Nero,The second police man tried in the case, Was acquittedof all costs. The first trial ended in a hung jury and you will be retried. Prosecutor to select charges in the Harambe incidentHamilton County ProsecutorJoe Detershas scheduled a Monday afternoon news conference where he is expected to announce his decision on whether he will press charges against the family of the 3 year old boy who fell into the gorilla exhibit at the Cincinnati Zoo last month kamar aiken jersey.