PolskiAutohandel.pl

 Z ostatniej chwili

Skok na kasę ubezpieczonych!

Skok na kasę ubezpieczonych!
19 stycznia
00:32 2019

16 stycznia 2019 do pierwszego czytania w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka skierowany został projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego.

Tytuł na pierwszy rzut oka zapewne mało Wam mówi, ale konsekwencje wprowadzenia tej ustawy, dotyczyć będą każdego z nas, ponieważ wszyscy jesteśmy kierowcami i w związku z tym doświadczmy szkód komunikacyjnych. Część z nas prowadzi warsztaty naprawcze lub wypożyczalnie samochodowe.

Projektowana Ustawa z założenia miała uregulować zasady działania kancelarii – firm odszkodowawczych reprezentujących klientów w zakresie szkód osobowych spowodowanych wypadkami. Jednak „na chwilę” przed przekazaniem projektu do dalszych prac w sejmie, z inicjatywy senatora Grzegorza Biereckiego, zmieniony został kilka zapis artykułu 9, który otrzymał brzmienie Nie można przenieść wierzytelności z tytułu czynów niedozwolonych na doradcę lub osobę trzecią.

Tak określony zapis oznacza między innymi koniec bezgotówkowej likwidacji szkód komunikacyjnych metodą serwisową, koniec samochodów zastępczych z OC sprawcy i pełne uzależnienie poszkodowanych od „dobrej woli” ubezpieczycieli.

Jak zapewne wiecie odszkodowania bardzo często są zaniżane i nie wystarczają na profesjonalną naprawę pojazdu. Jeżeli ustawa wejdzie w życie w zaproponowanym przez Senat kształcie, poszkodowany sam będzie musiał toczyć spory z ubezpieczycielem, ponieważ, art. 9 oznacza pełny zakaz cesji jakiejkolwiek wierzytelności przez ubezpieczonych! Po uchwaleniu tego projektu, żadna profesjonalna firma zajmująca się walką o należne Wam odszkodowanie, nie będzie mogła się tym zająć. Moim zdaniem zdecydowana większość klientów nie będzie w stanie samodzielnie dochodzić swoich praw na drodze sądowej. W związku z tym firmy ubezpieczeniowe osiągną ogromne dodatkowe korzyści finansowe kosztem poszkodowanych w wypadkach…

Kolejny niebezpieczny moim zdaniem dla ubezpieczonych zapis w projektowanej ustawie to:

„Art. 7. 1. Podmiot obowiązany wypłaca świadczenie z tytułu czynu niedozwolonego klientowi.

2. Nie można przez czynność prawną przyznać doradcy, ani innej osobie działającej w imieniu lub na rzecz doradcy, uprawnienia do odbioru lub dysponowania świadczeniami z tytułu czynu niedozwolonego.”

Wprowadzenie takiej regulacji, wyeliminuje bezgotówkowe rozliczenia szkód komunikacyjnych „metodą serwisową” ponieważ, żaden warsztat nie podejmie się takiej naprawy pojazdu klienta jeżeli nie będzie miał możliwości bezpośredniego odebrania pieniędzy od ubezpieczyciela. Klient będzie zmuszony samodzielnie zapłacić za naprawę, nawet jeśli jeszcze nie dostał pieniędzy z odszkodowania. Często wypłacona kwota nie wystarczy na zapłatą za naprawę, a o brakującą część poszkodowany będzie musiał sam „szarpać się” z ubezpieczycielem… W dniu dzisiejszym tego typu rozliczenia najczęściej załatwia warsztat naprawczy lub wyspecjalizowana firma.

Kolejny „zastrzyk kasy” dla firm ubezpieczeniowych związany będzie z Art. 11, który nakłada na „Doradców” czyli przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu działalności w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Zgodnie z punktem trzecim tego artykułu Umowa o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych zawarta z doradcą, który nie ma OC będzie nieważna. Co ciekawe, zakres ubezpieczenia obowiązkowego, oraz minimalną sumę gwarancyjną określi Minister właściwy do spraw instytucji finansowych po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń.

W pierwszym zdaniu uzasadnienia projektu ustawy napisano:

Projekt ustawy ma na celu zwiększyć zakres ochrony osób, które poniosły szkodę w wyniku czynów niedozwolonych i korzystają z usług kancelarii odszkodowawczych oraz wyeliminować nieetyczne praktyki pozyskiwania klientów.”

Po zapoznaniu się z projektem zasuwa mi się pytanie:

O czyje interesy naprawdę ma zadbać ta Ustawa? Dajcie znać co o tym myślicie 😉

Z wyżej wymienionych powodów uważam, że jest to bardzo „niebezpieczny” dla obywateli projekt i dlatego powinniśmy się bacznie przyglądać pracom nad jego kształtem…

Jak zwykle zapraszam do dyskusji w komentarzach na pod tekstem na stronie oraz na Facebooku

Źródło:

Projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego wraz z uzasadnieniem (Druk 3136) znajdziecie – TUTAJ

Przebieg prac nad projektem ustawy możecie monitorować – TUTAJ 

Podobne artykuły

2 komentarze

  1. TereFere
    TereFere 06 marca, 15:17

    Najpierw inny senator Grzegorz Peczkis uwalił w ten sam sposób (dodając poprawki na ostatniej komisji przed przekazaniem do głosowania) tablice komisowe, a teraz druga marionetka senator Grzegorz Bierecki na zlecenie taką minę podłożył. Za Grzegorzem Biereckim stoi ogromne zaplecze kapitałowe, które tak bardzo próbowało wepchać go na kandydata PISu, na prezydenta w ostatnich wyborach, że nawet Kaczyński się przestraszył i wynalazł Dudę… Jeżeli ktoś czyta to z ironią to przy odrobinie wysiłku wszystko może sobie potwierdzić.

    Odpowiedz na ten komentarz

Napisz komentarz

Many lives were lost that day, Including about 2,000 citizens on Omaha Beach (Aka weakling Omaha)by yourself. get-togethers will take place throughout Normandyin honor of their sacrifice and heroism. You can mark the anniversary in your own kitchen by watching Band of Brothers (hbo Go) Or reading or enjoying television The Longest Day dwayne allen jersey. Van driver in Freddie Gray case goes on trialThe trial of police officer Caesar Goodson, jr, Is set to start out Monday. Goodson is one of five Baltimore City police officers in the Freddie Graycase still awaiting trial. As the driver of the police van in which Gray is considered to have suffered a fatal spinal injury, Prosecutors say Goodson bears the most responsibility in Gray's death custom eagles jersey. He is convicted of second degree murder and could face 30 years in prison if convicted stefon diggs jersey. this past month,edward Nero,The second police man tried in the case, Was acquittedof all costs. The first trial ended in a hung jury and you will be retried. Prosecutor to select charges in the Harambe incidentHamilton County ProsecutorJoe Detershas scheduled a Monday afternoon news conference where he is expected to announce his decision on whether he will press charges against the family of the 3 year old boy who fell into the gorilla exhibit at the Cincinnati Zoo last month kamar aiken jersey.