PolskiAutohandel.pl

 Z ostatniej chwili

Tarcza Antykryzysowa – 5.000 zł pożyczki dla przedsiębiorcy

Tarcza Antykryzysowa – 5.000 zł pożyczki dla przedsiębiorcy
04 kwietnia
13:48 2020

Mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 roku, mogą otrzymać ze środków Funduszu Pracy jednorazową pożyczkę w kwocie do 5.000zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka może być umorzona w całości! Pożyczkę przyznaje starosta na wniosek przedsiębiorcy. Wnioskowana kwota zostanie przelana na podany numer konta, w ciągu do dwóch dni roboczych od podpisania umowy. Wniosek o pożyczkę należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez jego dyrektora. Pożyczki będą przyznawane w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2020 roku.

Żeby otrzymać pożyczkę należy złożyć

– Kompletny wniosek

– Umowę – czytelnie podpisaną i zaparafowaną

Umowę i Wniosek znajdziecieTUTAJ

Umowę i Wniosek Elektronicznie złożycieTUTAJ

Jeżeli składacie dokumenty elektronicznie to muszą być one zapisane w formacie PDF i każdy z nich nie może być większy niż 1MB. Dokumenty możecie również złożyć w formie papierowej w Powiatowym Urzędzie Pracy lub wysłać Pocztą.

Potrzebne dokumenty do złożenia wniosku, instrukcja (film) znajdziecie też – TUTAJ 

Co trzeba zrobić, żeby umorzyć pożyczkę

Pożyczkę wraz z odsetkami będzie można umorzyć pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. W tym przypadku nie może się też zmienić liczba etatów. W celu umorzenia pożyczki, należy w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia, złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl lub w postaci papierowej wniosek o umorzenie pożyczki.

Dajcie znać w komentarzach co myślicie o tej formie pomocy oraz czy będziecie z niej korzystać.


Podstawa Prawna:

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Art. 15zzd.

 1. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

 2. Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

 3. Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł.

 4. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

 5. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

 6. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki, o którym mowa w ust. 5, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

 7. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o nie zmniejszeniu stanu zatrudnienia.

 8. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 7, mikroprzedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 9. Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek


USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Art. 7. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

 1. mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

  b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

 2. mały przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

  b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

 3. średni przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

  b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;

Podobne artykuły

4 komentarze

 1. Załamka
  Załamka 07 kwietnia, 09:57

  Czyli jak prowadzę jednoosobawa działalność gosp.tj.sam nie moge z niej skorzystać.? To jaki mam środki od Państwa z pomocą?
  Doradzisz Admin???

  Odpowiedz na ten komentarz
  • admin
   admin Autor 07 kwietnia, 21:15

   Dziś w Sejmie jest nowelizowana tarcza antykryzysowa. Może i dla Ciebie coś się w niej znajdzie. Obserwuj co się będzie działo.

   Odpowiedz na ten komentarz
 2. car-mania
  car-mania 08 kwietnia, 20:44

  Wiadomo jak jest z naszym przychodem jest po prostu co miesiąc duży więc z tego względu nic nam się nie należy bo wg rządu jesteśmy milionerami, tylko z naszego przychodu ten dochód jest ułamkiem procenta. Teraz jeszcze dodatkowo sprzedając auto i że względu na zamknięta granice nic nie kupimy zapłacimy gigantyczny podatek dochodowy, dramat!

  Odpowiedz na ten komentarz
 3. car-mania
  car-mania 08 kwietnia, 20:49

  Zresztą w tym miesiącu już tak było 7aut sprzedanych na początku miesiąca 3 kupione i 16tys dochodówki do zapłaty. Od 3 tygodni złamanego telefonu więc przychód za kwiecień podejrzewam 0 zł ciekawe czy w tej sytuacji coś mi się będzie należeć….

  Odpowiedz na ten komentarz

Napisz komentarz

Many lives were lost that day, Including about 2,000 citizens on Omaha Beach (Aka weakling Omaha)by yourself. get-togethers will take place throughout Normandyin honor of their sacrifice and heroism. You can mark the anniversary in your own kitchen by watching Band of Brothers (hbo Go) Or reading or enjoying television The Longest Day dwayne allen jersey. Van driver in Freddie Gray case goes on trialThe trial of police officer Caesar Goodson, jr, Is set to start out Monday. Goodson is one of five Baltimore City police officers in the Freddie Graycase still awaiting trial. As the driver of the police van in which Gray is considered to have suffered a fatal spinal injury, Prosecutors say Goodson bears the most responsibility in Gray's death custom eagles jersey. He is convicted of second degree murder and could face 30 years in prison if convicted stefon diggs jersey. this past month,edward Nero,The second police man tried in the case, Was acquittedof all costs. The first trial ended in a hung jury and you will be retried. Prosecutor to select charges in the Harambe incidentHamilton County ProsecutorJoe Detershas scheduled a Monday afternoon news conference where he is expected to announce his decision on whether he will press charges against the family of the 3 year old boy who fell into the gorilla exhibit at the Cincinnati Zoo last month kamar aiken jersey.