Ukrywanie ceny zakupu samochodu oraz ciągłość umów.

Data:

Co jakiś czas pytacie mnie czy musimy przekazywać kupującym od nas auta krajowe umowy lub faktury pośrednie oraz czy musimy pokazywać ile zarobiliśmy na samochodzie.

Obie kwestie reguluje Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

Ciągłość umów/faktur

Zgodnie z § 6 punt 2 rozporządzenia: „W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela pojazdu zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, dowodem własności są wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu”.

Mówiąc prościej musimy mieć komplet umów/faktur od właściciela z dowodu rejestracyjnego do nas. Sprzedając samochód, którego nie przerejestrowaliśmy na siebie, musimy przekazać te wszystkie dokumenty dla nabywcy. Swój dowód zakupu możemy przekazać w oryginale lub jego kopię notarialną.

Zakrywanie ceny zakupu pojazdu

Zgodnie z rozporządzeniem możemy przekreślić w oryginale lub kopii notarialnej cenę pojazdu w sposób uniemożliwiający jej odczytanie.

Wszystkie interesujące nas kwestie znajdziecie w paragrafie szóstym rozporządzenia:

§ 6. 2. W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela pojazdu zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, dowodem własności są wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.

3. Jeżeli zbywcą pojazdu w przypadku, o którym mowa w ust. 2, jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się poświadczoną notarialnie kopię tego dowodu.

4. W oryginale dowodu własności albo kopii dowodu własności przed jej notarialnym poświadczeniem, o których mowa w ust. 3, informacja o cenie pojazdu może być przekreślona w sposób uniemożliwiający odczytanie tej ceny.”

Zapisy tego rozporządzenia to jeden z niewielu ukłonów władzy w kierunku legalnie handlujących samochodami.

„Szara strefa” nie ma takich przywilejów.

Tanie OC komisowe - www.ALLforMOTO.pl

Jak ułatwić sobie życie odpowiednio sporządzając dokumenty

Z doświadczenia wiem, że zapis jest dość prosty ale jego interpretacja w Wydziałach Komunikacji bywa różna. W jednym z nich odrzucono fakturę pośrednią ponieważ zakreślenie było według Urzędnika zbyt duże. Dlatego od tamtej pory zakreślam tylko naprawdę niezbędną część dowodu zakupu.

Duża część samochodów zarejestrowanych to auta, które przyjmuję w rozliczeniu. Druki umowy mam przegotowane w Excelu i bez problemu drukuję sobie trzy egzemplarze. W jednym z nich tło komórek, w których podana jest cena zmieniam na kolor czarny i mam załatwiony temat ukrycia ceny. Jeden egzemplarz dostaje sprzedający, dwa zostają dla mnie. Jeden z widoczną ceną dla księgowej, drugi z ukrytą dla osoby której sprzedam ten pojazd. Umowa w Excelu pozwala mi również automatycznie przygotować zgłoszenie nabycia pojazdu co w dzisiejszych czasach bardzo ułatwia wypełnienie tego obowiązku.

Przy samochodach po leasingowych, które kupuje w kraju, otrzymuję fakturę. Żeby móc przekazać ją kupującemu robię kopie notarialną, w której przed jej notarialnym poświadczeniem, informacja o cenie pojazdu jest przekreślona w sposób uniemożliwiający jej odczytanie. Innym sposobem jest zwrócenie się do wystawcy faktury o jej DUPLIKAT. Wtedy w oryginale zakreślam cenę i przekazuję ją kupującemu, a duplikat zostawiam u siebie.

Swoje faktury sprzedaży również mam sporządzone w Excelu, co ułatwia mi zgłaszanie sprzedaży pojazdów ponieważ zgłoszenie wypełnia mi się automatycznie przy wprowadzaniu danych do faktury.

Dajcie znać jak radzicie sobie z codziennymi obowiązkami w swoich firmach.

Jakie macie swoje pomysły na ułatwianie sobie prowadzenia działalności.


Źródło

Rozporządzenie – TUTAJ

Ustawa – TUTAJ


3 KOMENTARZE

  1. Witam a co w przypadku odwrotnej sytuacji i zawiadomienia o zbyciu pojazdu otrzymałam umowę między komisem i kopię faktury między komisem a nowym nabywca a urząd przy zawiadomieniu o zbyciu doczepił się że na tej kopii jest zamazana cena co w tej sytuacji

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Udostępnij post:

Newsletter

Popularne

Warto także przeczytać
Podobne

Kolejny dobry sygnał tym razem z SENATU

Kolejny dobry sygnał w temacie Kar za sprzedaż pojazdów sprowadzonych przed zarejestrowaniem.

Umorzenie większości kary za brak Sieci Recyklingu

Kolejny raz udało się pomóc jednemu z Was. /*! elementor...

Sukces w temacie kar za sprzedaż pojazdu przed zarejestrowaniem

Sukces w temacie kar za sprzedaż pojazdu przed zarejestrowaniem. Odwołania owocują pierwszymi sukcesami.

Informacja Ministra Finansów – Dlaczego musimy płacić OC za samochody w Komisach.

Przy okazji odpowiedzi na interpelacje Poselską numer 1318, złożoną przez...