0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

Ustawa o recyklingu

Data:

1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie nowa Ustawa o Recyklingu.

Większość z nas już wie że od 1 stycznia 2016 roku zostaje zniesiona opłata recyklingowa. Kto z Was zapoznał się z USTAWA z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw podpisaną przez Prezydenta 18.06.2015 roku? Wiecie jakie obowiązki nakłada na firmy sprowadzające samochody ta ustawa?

Ustawa ta uchyla Art. 12 obowiązującej do końca roku ustawy, czyli nie będziemy płacić 500 zł opłaty recyklingowej.

Pięknie pomyślało wielu z nas!

Niestety moim zdaniem nie będzie tak kolorowo…

Ustawa nakłada na nas nowe obowiązki!

Art.1  punkt 7) art. 11 otrzymuje brzmienie:

1. Wprowadzający pojazd jest obowiązany zapewnić sieć zbierania pojazdów, zwaną dalej „siecią”, obejmującą terytorium kraju w taki sposób, aby w każdym województwie były prowadzone co najmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów, w tym co najmniej jedna stacja demontażu, położone w różnych miejscowościach, zapewniające właścicielowi pojazdu możliwość oddania pojazdu wycofanego z eksploatacji.

2. Wprowadzający pojazd, który wprowadza na terytorium kraju nie więcej niż 1000 pojazdów w ciągu roku kalendarzowego, jest obowiązany zapewnić sieć 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 888 i 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101 i 1322 oraz z 2015 r. poz. 87, 122 i …. 3 obejmującą co najmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów, w tym co najmniej jedną stację demontażu, położone w różnych miejscowościach na terytorium kraju.

3. Wprowadzający pojazd zapewnia sieć wyłącznie przez własne stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów lub na podstawie umów z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu.”;

„Art. 11a.

1. Wprowadzający pojazd zapewniający sieć na podstawie umów z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu jest obowiązany do ich zawarcia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, określają w szczególności warunki:

1) przyjmowania pojazdów wycofanych z eksploatacji przez stację demontażu;

2) finansowania przez wprowadzającego pojazd kosztów gospodarowania odpadami pochodzącymi z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w szczególności z pojazdów wycofanych z eksploatacji nieposiadających wartości rynkowej lub o wartości rynkowej ujemnej, w sposób zapewniający osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu, uwzględniając liczbę pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przez danego wprowadzającego pojazd.”;

Kto z Państwa wie jakie koszty niesie za sobą utrzymania sieci? Podpisaliście już umowy ze Stacjami Demontażu?

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku, więc mamy jeszcze trochę czasu na przygotowanie się. Przygotować się musimy bo ustawodawca przewidział cały zestaw kar za nie zapewnienie sieci…

Obawiam się że ustawa ta może być powodem wielu problemów firm z naszej branży i kolejnym umocnieniem „szarej strefy” – my mamy coraz więcej obowiązków, kosztów i możliwych kar które ich nie dotyczą…

Zapraszam do dyskusji i wymiany poglądów na ten temat na:facebook.com/PolskiAutohandel

Zapoznajcie się z ustawą: Cała ustawa w PDF

Na dzień dzisiejszy osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji na ten temat, same nie wiedzą więcej niż my. Skąd my to znamy:) Śledzimy temat i będziemy na bieżąco informować o tym co ustaliliśmy w tej sprawie.

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Udostępnij post:

Newsletter

Popularne

Warto także przeczytać
Podobne

Tablice Profesjonalne dla pojazdów używanych coraz bliżej!

"przedsiębiorcy zajmujący się obrotem używanymi (już zarejestrowanymi) pojazdami, również sprowadzanymi z zagranicy, będą mogli korzystać z profesjonalnej rejestracji pojazdów na potrzeby przeprowadzania jazd testowych."

Zaproszenie na spotkanie robocze FORS i PolskiAutoHandel

Szanowni Państwo, W porozumieniu z Prezesem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów...

SKO umarza kary za sprzedaż pojazdów sprowadzonych przed zarejestrowaniem.

Mamy Sukces z SKO! Zapoznajcie się z orzeczeniem i argumentami.

Odwołanie od kar za sprzedaż pojazdu sprowadzonego przed rejestracją.

Jeżeli dostałeś zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na Ciebie za sprzedaż samochodu sprowadzonego przed jego zarejestrowaniem, możesz skorzystać z Pomocy radcy prawnego Pawła Tuzinka.