Akcyza – Dealerskie proponuje zmian.

Data:

Ostatnio informowaliśmy, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się project rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniający między innymi wzór deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S).

Związek Dealerów Samochodów na swojej stronie internetowej, opublikował propozycje wprowadzenia zmian w w/w rozporządzeniu, które maja pomóc w ograniczeniu szarej strefy w handlu samochodami sprowadzanymi „na Niemca”. Zaproponowane zmiany wiążą się z surowymi karami wynikającymi z Art. 233 Kodeksu Karnego (kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8) oraz Art. 54 i 56 Kodeksu Karnego Skarbowego (kara grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie).

Powiedzcie nam proszę czy jesteście za wprowadzeniem takich kar dla „szarej strefy”?

Myślicie, że pomogły by one w zwalczaniu naszej nieuczciwej konkurencji?

ZDS zaproponował następujące zmiany:

 1. Nazwę kolumny „c” tabeli w części „D” deklaracji należy zmienić na „Data przemieszczenia pojazdu na terytorium kraju”, ponieważ abstrakcyjne sformułowanie „Data powstania obowiązku podatkowego” nie powoduje u składającego nieprawdziwą deklarację wystarczającego przeświadczenia, że łamie on prawo.

 2. W części „E” deklaracji powinno zostać umieszczone oświadczenie składającego pod rygorem z art. 233 ustawy z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) – Kodeks karny o braku obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ nabycie pojazdu miało miejsce poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązek złożenia kolejnego fałszywego oświadczenia (składający deklarację który kupił pojazd z umową „in blanco” kupił je przecież w kraju) po pierwsze będzie informować składającego, że jest on zobowiązany zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (o czym często nie ma w ogóle wiedzy), po drugie będzie powodować u niego daleko bardziej idącą świadomość łamania prawa. W przypadku wprowadzenia takiego oświadczenia części „E” i „F” w aktualnym projekcie staną się odpowiednio częściami „F” i „G”.

 3. W treści znajdującego się na końcu wzoru deklaracji pouczenia należy wskazać wprost, że złożenie deklaracji przez inny podmiot niż zobowiązany (a więc nie przez podmiot który dokonał przemieszczenia pojazdu) powoduje odpowiedzialność składającego z tytułu pomocnictwa w popełnieniu czynu z art. 54 Kodeksu karnego skarbowego.

 4. W treści istniejącego pouczenia należy także dodać punkt, że złożenie deklaracji nie przez rzeczywiście dokonującego przemieszczenia pojazdu powoduje ominięcie obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Tak samo konieczne jest poinformowanie składających, że złożenie deklaracji z opóźnieniem powoduje uszczuplenie przychodów Skarbu Państwa co powoduje wypełnienie znamion czynu z art. 56 Kodeksu karnego skarbowego. Treść obecnie istniejącego pouczenia jest bardzo lakoniczna w tym zakresie i nie spełnia ono wystarczającej funkcji informacyjno-prewencyjnej zwłaszcza biorąc pod uwagę, że setki tysięcy tego typu deklaracji są składane przez zwykłych klientów, nie zdających sobie sprawy z ciążących na nich obowiązkach i odpowiedzialności.

Co myślicie o zaproponowanych przez ZDS zmianach?

Jak zwykle zapraszamy do dyskusji na naszym Facebooku.

Źródło:

ZDS – TUTAJ

Projekt rozporządzenia znajdziecie – TUTAJ

Kodeks Karny – TUTAJ

Kodeks Karny Skarbowy – TUTAJ

3 KOMENTARZE

 1. WITAM.JAK DŁUGO CZEKACIE NA POTWIERDZENIE ZAPŁATY AKCYZY Z PUESC?PO NOWYCH ZMIANACH CZEKAM 3 TYGODNIE I NIC.

  • Ja czekam przeważnie dwa dni.
   Składam deklaracje i przelewam pieniądze w poniedziałek to środę popołudniu mogę pobrać potwierdzenie.
   Jak nie ma go w systemie to dzwonię do Centrum Rozliczeń w Nowym Tagu (INFOLINIA CENTRUM ROZLICZEŃ   18 261 3100) i wyjaśniam sprawę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Udostępnij post:

Newsletter

Popularne

Warto także przeczytać
Podobne

SKO umarza kary za sprzedaż pojazdów sprowadzonych przed zarejestrowaniem.

Mamy Sukces z SKO! Zapoznajcie się z orzeczeniem i argumentami.

Odwołanie od kar za sprzedaż pojazdu sprowadzonego przed rejestracją.

Jeżeli dostałeś zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na Ciebie za sprzedaż samochodu sprowadzonego przed jego zarejestrowaniem, możesz skorzystać z Pomocy radcy prawnego Pawła Tuzinka.

44fox Oferta

Na tej stronie możesz zamówić Pakiet usług firmy 44fox. Dzięki...

Spotkanie w sprawie rejestracji pojazdów uszkodzonych.

Zgłoszenie na spotkanie w sprawie obowiązku rejestracji pojazdów uszkodzonych.