0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

Czy rejestracja czasowa chroni przed karami? – Wyrok Sądu!

Data:

W styczniu 2020 r. właściciel pojazdu sprowadzonego z UE, złożył w Starostwie Powiatowym wniosek o czasową rejestrację pojazdu. Jako cel rejestracji podał „przegląd” pojazdu. Starosta zarejestrował czasowo samochód wydając pozwolenie czasowe oraz tymczasowe tablice rejestracyjne.

Właściciel pojazdu udał się na stacje diagnostyczną gdzie przeprowadził badanie techniczne.

W lutym 2020 r. złożył wniosek o stałą rejestrację oraz zawiadomił o nabyciu przedmiotowego pojazdu. Zwrócił się również na piśmie do Starosty o nienakładanie kary za nieterminowe złożenie wniosku o rejestrację pojazdu.

W marca 2020 r. Starosta zarejestrował pojazd na stałe wydając dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne i kartę pojazdu.  Następnie nałożył na obywatela karę pieniężną w związku z niezarejestrowaniem w terminie 30 dni pojazdu sprowadzonego z UE. Zdaniem Starosty wniosek o rejestrację czasową, w celu dojazdu na badanie techniczne ze stycznia 2020 roku, nie wyczerpuje znamion dokonania rejestracji w myśl przepisu art. 71 ust. 7 i art. 140mb pkt. 1 ustawy.

Obywatel odwołał się od decyzji Starosty, ale Organ II instancji potwierdził fakt przekroczenia 30-dniowego terminu na zarejestrowanie pojazdu i utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji.

Właściciel pojazdu nie odpuścił i wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

www.ALLforMOTO.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje

Według WSA kluczową dla sprawy jest wykładnia pojęcia „nierejestrowanie pojazdu” użytego zarówno w przepisie art. 140mb pkt. 1 ustawy, jak i w art. 71 ust. 7 ustawy, do którego przepis art. 140mb wprost się odnosi.

Sąd dokonując literalnej wykładni przepisu art. 140mb pkt. 1 ustawy wskazał, że przepis ten zawiera ogólny zwrot „nie rejestruje pojazdu”. Podobnie przepis art. 71 ust. 7 ustawy także zawiera ogólne stwierdzenie „nie rejestruje pojazdu.” Powyższe oznacza zatem, że kara pieniężna przewidziana w art. 140mb pkt. 1 ustawy powinna zostać nałożona na podmiot, który zaniecha w ogóle obowiązku rejestracji pojazdu przewidzianego w art. 71 ust. 7 ustawy. W związku z tym, kara ta nie powinna być zatem nałożona na podmiot który złoży wniosek o jakąkolwiek rejestrację pojazdu. Wolą ustawodawcy było bowiem objęcie zakresem unormowania ustawy Prawo o ruchu drogowym wszystkich przypadków rejestracji pojazdu na terytorium kraju.

Sąd stwierdził również, że odnosząc się do projektu ustawy, wprowadzającej przepis art. 140mb pkt. 1 do ustawy Prawo o ruchu drogowym należy wskazać, że niewątpliwie zamiarem ustawodawcy było nakładanie kar pieniężnych na podmioty, które w ogóle ignorują obowiązek rejestracji w sytuacji, gdy sprowadzają pojazd do Polski z terytorium innego państwa członkowskiego.

W przedmiotowej sprawie z taką sytuacją nie mamy do czynienia, gdyż skarżący kilka dni po sprowadzeniu pojazdu z zagranicy złożył wniosek o rejestrację. To natomiast czy wniósł o rejestrację czasową, czy stałą nie miało znaczenia. Istotne jest bowiem to, że skarżący w ogóle nie zignorował nałożonego na niego obowiązku rejestracji pojazdu. W przedmiotowej sprawie skarżący taki wniosek złożył i uzyskał najpierw czasową rejestrację, a następnie rejestrację stałą. Zdaniem Sądu, gdyby zamiarem ustawodawcy było zróżnicowanie skutków rejestracji stałej i czasowej to wyraziłby swoją wolę w zdecydowanie inny sposób, aniżeli zostało to uczynione w przepisie art. 140nb pkt. 1 ustawy

Reasumując zatem zdaniem Sądu, dokonując literalnej, celowościowej oraz systemowej wykładni przepisu art. 140mb pkt. 1 ustawy poprzez „niezarejestrowanie pojazdu” należy rozumieć brak złożenia jakiegokolwiek wniosku o rejestrację pojazdu. W przedmiotowej sprawie skarżący złożył wniosek o rejestrację pojazdu w stycznia 2020 r. i uzyskał najpierw rejestrację czasową, a następnie rejestrację stałą pojazdu, co wynika jednoznacznie z decyzji wydanych w sprawie. Wniosek ten zatem został złożony przed upływem 30-dniowego terminu przewidzianego w art. 140mb pkt. 1.

W związku z powyższym, w ocenie Sądu, niezasadnie organy nałożyły na skarżącego karę pieniężną za niezarejestrowanie pojazdu zgodnie z art. 140n ust. 1 ustawy. Zarówno zatem decyzja organu I, jak i II instancji była wadliwa i należało decyzje te uchylić.

Wyżej przedstawiony wyrok Sądu może być drogowskazem dla osób, które sprowadzają z Unii Europejskiej np. pojazdy uszkodzone. Samochodów takich nie można zarejestrować na stałe, ale bez problemu możemy zarejestrować je czasowo w celu przejazdu na badanie techniczne. Nie jest to oczywiście idealne rozwiązanie, ale dzięki niemu unikniemy kary za nieterminową rejestrację pojazdu sprowadzonego.

Dzięki rejestracji czasowej, możemy również ograniczyć koszty związane z obowiązkowym ubezpieczeniem OC.

Niestety czasowa rejestracja nie zmieni problemu z zakłócaniem swobodnego przepływu towaru w UE. Nasze samochody nadal będą droższe od inny we wspólnocie o kwotę akcyzy, której po rejestracji nawet czasowej już nie odzyskamy…

Dajcie znać w komentarzach co dla Was daje ten wyrok oraz czy wykorzystujecie już tą formę rejestracji do uniknięcia kar.


Źródło:

Wyrok – II SA/Po 436/20 – Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-17 (nsa.gov.pl)

8 KOMENTARZE

 1. Od dawna o tym pisałem. Już roku temu byłem u naczelnika z zapytaniem czy tak można robić . On to sprawdził u prawników starostwa i po tygodniu dał odpowiedz ze możemy tak robić. Biorę czerwone następnego dnia je oddaje a wydział oddaje mi komplet dokumentów . Na początku robiły problem w okienku bo po zdaniu tablic nie chciały oddać dokumentów , ale naczelnik wszytko wyjaśnił. . Ogólnie plus naczelnika bo nierobi problemów . Mamy taka cicha umowę ze podczas pandemi nie będzie nas karał za brak rejestracji .

  • I tak powinno być. Kary na czas pandemii powinny zostać zawieszone. albo chociaż powrót do 180 -dniowego terminu.

 2. Poszukajcie mi wyrok, który mowi, że jak nie mam „małego briefu”, starosta może wystąpić do zagranicznego organu rejestrującego o potwierdzenie danych… zawartych w utraconym dokumencie – czyli odmowa wydania decyzji na wydanie tablic próbnych, w celu przejazdu na PT i pozniejsza rejestracje

 3. Sprowadziłem samochód z zagranicy. 100% sprawny. Zapłaciłem akcyzę ale nie chcę go rejestrować. Czy samo zgłoszenie nabycia pojazdu przez PUAP wystaczy? Albo rejestracja czasowa tylko na chwilę?
  Pytam bo chcę uniknąć kary a auto ma stać 2 lata w garażu bez rejestracji.

  • Zgłoszenie nabycia niestety nic nie da. Samochód sprowadzony mamy obowiązek zarejestrować.
   Rejestracja czasowa jest lepszym pomysłem. Moim zdaniem powinna wystarczyć.

 4. Niestety urzędy nadal się do tego nie stosują. Ignorują taka wykładnię. Uznają ze rejestracja czasowa nic nie znaczy i dopiero pełna rejestracja jest terminem który wykorzystują do nakładania kar. Tak jest w Wołominie, a sprawa z przed kilku dni tj luty 2024.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Udostępnij post:

Newsletter

Popularne

Warto także przeczytać
Podobne

To już pewne – transakcje gotówkowe zostaną ograniczone!

To już pewne - transakcje gotówkowe zostaną ograniczone! Znamy datę.

Tablice Profesjonalne dla pojazdów używanych coraz bliżej!

"przedsiębiorcy zajmujący się obrotem używanymi (już zarejestrowanymi) pojazdami, również sprowadzanymi z zagranicy, będą mogli korzystać z profesjonalnej rejestracji pojazdów na potrzeby przeprowadzania jazd testowych."

Zaproszenie na spotkanie robocze FORS i PolskiAutoHandel

Szanowni Państwo, W porozumieniu z Prezesem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów...

SKO umarza kary za sprzedaż pojazdów sprowadzonych przed zarejestrowaniem.

Mamy Sukces z SKO! Zapoznajcie się z orzeczeniem i argumentami.