0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

FORS – „Recykling 2017”

Data:

Chcieli byśmy Państwa zaprosić do wzięcia udziału w zorganizowanej przez Stowarzyszenie FORS Międzynarodowej Konferencji „Recykling 2017”, która odbędzie się 1 grudnia w Warszawie.

Patronat honorowy nad Konferencją objęły: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz  Ministerstwo Infrastruktury, a medialny między innymi PolskiAutohandel.pl

Recykling dla nas to nie tylko konieczność zapewnienia Sieci Recyklingu który nałożyła na nas znowelizowana Ustawa o Recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji. Obowiązków z nim związanych, o których nie mamy pojęcia mamy o wiele więcej… Między innymi te kwestie będą omawiane podczas konferencji.

Poniżej przedstawiamy plan Konferencji, który możecie również pobrać TUTAJ

FlagP.psd

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów FORS ma przyjemność zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję „Recykling 2017”, która odbędzie się w dniu 1 grudnia 2016 r. w HOTELU NOVOTEL WARSZAWA CENTRUM, przy ul. Marszałkowskiej 94/98.

Konferencja to cykliczne wydarzenie, które organizowane są przez Stowarzyszenie FORS od początku jego istnienia, tj. od 18 lat. Główne cele tych spotkań to promocja recyklingu, edukacja i upowszechnianie wiedzy oraz świadomości w zakresie prawidłowego postępowania z pojazdami. Konferencje FORS przybliżają znajomość przepisów i pozwalają poznać możliwości praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii i rozwiązań w stacji demontażu pojazdów. Staramy się zaszczepić w uczestnikach spotkań umiejętność reagowania nie tylko na nowe uwarunkowania prawne, ale również na zmieniający się rynek.

Konferencje FORS to także forum wymiany poglądów, to miejsce spotkań teoretyków, przedstawicieli świata nauki, administracji publicznej i praktyków. Dyskusje toczone podczas tych spotkań mają na celu zidentyfikowanie problemów, z jakimi boryka się branża recyklingu pojazdów, a przede wszystkim – wypracowanie sposobu ich rozwiązania. Podczas tych spotkań wymieniamy się poglądami, zachęcamy uczestników do korzystania z doświadczeń innych, ale i poszukiwania własnej drogi w biznesie, jakim jest prowadzenie stacji demontażu. Biznesie znacznie trudniejszym dziś, niż w ostatnich 10 latach, gdy funkcjonował system dopłat do demontażu.

W tym roku rangę wydarzenia podnosi jej międzynarodowy charakter. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy bowiem gości z zagranicy. Udział potwierdzili goście ze Szwajcarii, Estonii i Nigerii.

Z jednej strony chcemy podsumować 10 – letni okres funkcjonowania systemu recyklingu, pokazać jak zmieniły się w tym czasie stacje demontażu, które z problemów pozostały nierozwiązane. Przede wszystkim jednak zamierzamy pokazać, jak system recyklingu funkcjonuje w innych krajach Europy i jaki potencjał drzemie w tej dziedzinie gospodarki. Nasi zagraniczni goście podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami z prowadzenia stacji demontażu. Powiedzą, jak skutecznie sprzedawać części pochodzące z pojazdów na aukcjach internetowych, jak utrzymywać stały wzrost obrotów, a także, jakie trudności można napotkać w działalności stacji demontażu, jak sobie z nimi radzić i jak skutecznie konkurować z innymi przedsiębiorcami. Będziemy mieli również szansę poznania możliwości i potencjału rynku afrykańskiego – coraz bardziej liczącego się odbiorcy części pochodzących z demontażu. Dowiedzą się również Państwo, jakie cenne surowce znajdują się w pojazdach elektrycznych i hybrydowych i jak je wykorzystać. A skoro mowa będzie o częściach i ich sprzedaży – w programie Konferencji znalazł się również temat dotyczący zastosowania VAT marża do tych transakcji.

Konferencję zamkniemy dyskusją podsumowującą, w trakcie której postaramy się określić, jakich zmian należy się spodziewać w funkcjonowaniu rynku recyklingu w najbliższym czasie, w jakich warunkach przyjedzie nam działać w kolejnym roku i jakie perspektywy rysują się przed branżą wobec dyskutowanych w różnych gremiach zmianach prawnych i projektowanych zmianach podatkowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji.

Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do dnia 23 listopada 2016 r.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej

http://konferencja.fors.pl/karta_zgloszenia.pdf

Adam Małyszko

Prezes Stowarzyszenia FORS

PROGRAM / AGENDA

Godziny / Time

Temat / Topic

Prezentujący temat/Presenter

9:30-10:30

Rejestracja uczestników.

Registration of participants.

Sekretariat

Secretariat

10:30-10:35

Otwarcie Konferencji. / Opening of the Conference.

10:35-11:00

10 lat recyklingu samochodów w Polsce – sukcesy, porażki, nadzieje…

10 years of motor vehicle recycling in Poland – achievements, failures, hopes…

Adam Małyszko

Prezes FORS / FORS Chairman

11:00-11:25

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

National Fund for Environmental Protection and Water Management (NFOŚiGW) in the system of recycling of end-of-life vehicles.

Jarosław Roliński

NFOŚiGW

11:25-12:15

Wystąpienia zaproszonych gości, w tym m. in. przedstawienie systemu recyklingu w Federacji Rosyjskiej.

Presentations of invited guests including among others presentation of recycling system in Russian Federation.

12:15-12:30

Przerwa kawowa / Coffee break

12:30-13:00

Estonia: Efektywny eksport części przez aukcje Ebay.

Estonia: Effective export of parts through Ebay auctions.

Sven Kimmel,

Estonia

13:00-13:30

Szwajcaria: Wyzwania dla współczesnych stacji demontażu.

Switzerland: Challenges for contemporary dismantling facilities.

Walter Frauenknecht,
Szwajcaria / Switzerland

13:30-14:00

Nigeria: Realia recyklingu w Nigerii – rynek części używanych.

Nigeria: Realities of recycling in Nigeria – used parts market.

Kenneth Okafor,

Nigeria

14:00-14:30

Dyskusja.

Discussion.

Prowadzący

Chairperson

14:30-15:30

Obiad / Dinner

15:30-15:55

Możliwość stosowania VAT marża przy sprzedaży części używanych.

Possibility of VAT application, margin on the sales of used parts.

Jerzy Martini

Doradca podatkowy / Tax advisor

15:55-16:20

Cenne surowce w samochodach hybrydowych elektrycznych – uprawnienia do demontażu pojazdów hybrydowych, elektrycznych.

Valuable raw materials in hybrid and electric vehicles – licenses for dismantling of hybrid and electric vehicles.

dr. hab. inż. Andrzej Wojciechowski

Ph.D., Eng.

16:20-16:30

Odbiorca katalizatorów – ogłoszenie wyników aukcji.

Receiver of catalytic converters – announcement of auction results.

Prowadzący

Chairperson

16:30-17:00

Recykling 2017 – zmiany, perspektywy, warunki działania – dyskusja.

Recycling 2017 – changes, perspectives, conditions of operation – discussion.

Prowadzący

Chairperson


Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu konferencji. / The organizer reserves the right to change the agenda.

FlagP.psd

PRELEGENCI

brit1.psd

SPEAKERS

Kenneth Okafor, Nigeria

Importer samochodowych części zamiennych z Europy na rynek nigeryjski.

Kenneth Okafor, Nigeria

An importer of car spare parts from Europe to the Nigerian market.

Jarosław Roliński

Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jarosław Roliński

Director of the Department of Protection of the Earth in The
National Fund for Environmental Protection and Water Management

Sven Kimmel, Estonia

Absolwent ekonomii. Od 2004 roku związany z branżą recyklingu pojazdów. Członek Zarządu Stowarzyszenia recyklerów NGO ELV Estonia. Reprezentuje Estonię na spotkaniach EGARA. Właściciel firmy OÜ Demontering, zajmującej się recyklingiem pojazdów, a także tworzeniem i dostarczaniem oprogramowania do obsługi stacji demontażu pojazdów.

Sven Kimmel, Estonia

A graduate of the faculty of economics, Sven has worked in the auto recycling industry since 2004. He is member of the board of NGO ELV Estonia – an association of recyclers. He represents Estonia at EGARA meetings. He owns OÜ Demontering, a company specializing in vehicle dismantling as well as creating and supplying software for operating vehicle dismantling stations.

Walter Frauenknecht, Szwajcaria

Jest przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu w trzecim pokoleniu. Zarządza Auto Moderne AG, firmą założoną w 1923 roku przez jego dziadka. Od ponad 25 lat jest Prezesem Stowarzyszenia Recyklerów Pojazdów VASSO, a od ponad 20 lat zasiada w Zarządzie EGARA.

Walter Frauenknecht, Switzerland

He runs Auto Moderne AG, a company set up in 1923 by his grandfather, making him a third-generation entrepreneur operating a vehicle dismantling station. For over 25 years, Walter has been the chairman of the VASSO Recyclers Association and for over 20 years he has been on the board of EGARA.

Dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski, prof. IMP

Specjalista w dziedzinie materiałoznawstwa, budowy i eksploatacji maszyn, transportu oraz ochrony środowiska – gospodarka zamkniętego obiegu (GZO).

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Recyklingu (PSNR)

Członek Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa w Krakowie oraz Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie

Członek i ekspert wielu Stowarzyszeń, Towarzystw oraz Komitetów Naukowych.

Laureat wielu wyróżnień/odznaczeń za działalność naukowo-badawczą oraz społeczną i organizacyjną. Autor i współautor 15 monografii oraz ponad 250 publikacji naukowo-technicznych w zagranicznych i krajowych czasopismach specjalistycznych.

Dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski, prof. IMP

Prof. Wojciechowski is a well-known Polish specialist in materials science, construction and operation of machinery, transport  and environmental protection (i.e. closed economy circulation).

He occupies a position of Vice-President of Polish Scientific Recycling Association. Prof. Wojciechowski is also a member of Scientific Council od Molding Institute in Cracow and Precision Mechanics Institute in Warsaw.

He is a member of number of Polish associations and scientific committees. He was also awarded for scientific and social activity.

Prof. Wojciechowski is an author or co-author of 15 monographs and more than 250 scientific articles in polish and foreign specialized magazines.

Jerzy Martini

Doradca podatkowy, partner w Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółce doradztwa podatkowego, członek prezydium Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku VAT. Do lipca 2012 był partnerem odpowiedzialnym za praktykę podatków pośrednich w warszawskim biurze Baker & McKenzie, wcześniej pracował w zespole VAT PricewaterhouseCoopers. Z sukcesem reprezentował klientów w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w Luxemburgu (ETS). Jest autorem licznych publikacji w czasopismach specjalistycznych, prasie biznesowej oraz książkowych.

Jerzy Martini

Licensed tax adviser, partner at well-recognized Polish law firm Martinini i Wspólnicy sp. z o.o.

He specializes in issues related to VAT. Until July 2012,

he hold the position of partner responsible for indirect taxation

in the Warsaw office of Baker & McKenzie;

previously he worked in the VAT team at PricewaterhouseCoopers.

Member of the presidium of the PKPP Lewiatan Tax Council.

Adam Małyszko

Przedsiębiorca, ekspert w dziedzinie recyklingu samochodów oraz szeroko rozumianej gospodarki odpadami. Od 11 lat Prezes Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów (FORS). Aktywny członek Izby Przemysłowo Handlowej Gospodarki Złomem oraz Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Recyklingu (PSNR). Inicjator wielu praktycznych i legislacyjnych rozwiązań w dziedzinie recyklingu samochodów oraz innych grup odpadów. Twórca systemu ARES – Ambit Recykling System.

Adam Małyszko

Polish businessman, expert in car recycling and waste management. President of FORS Association for the last 11 years.
He is an active member of Chamber of Industry and Commerce as well as Polish Scientific Recycling Association.

He has initiated many practical and legislative resolutions in the area of car recycling and other waste.
He has created ARES system in Poland.

Działalność FORS w praktyce to między innymi:

 • reprezentacja interesów przedsiębiorców zajmujących się recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji przed organami stanowiącymi prawo,
 • organizacja podnoszących wiedzę oraz umiejętności konferencji, szkoleń tematycznych, spotkań informacyjnych, wizyt studialnych u zaprzyjaźnionych instytucji i przedsiębiorców w kraju i za granicą,
 • świadczenie porad prawnych i technicznych w kwestiach prowadzenia działalności gospodarczej związanej
  z szeroką rozumianą problematyką gospodarki odpadami,
 • promocja działalności gospodarczej Członków Stowarzyszenia,
 • informowanie o bieżących zmianach w prawie, wydarzeniach oraz ważnych z punktów widzenia działalności informacji.

Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów FORS istnieje od 1998 r. Jest dziś najstarszą i największą organizacją w Polsce zrzeszającą przedstawicieli branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz osoby zainteresowane tą tematyką. Skupia ponad 200 członków, z czego większość stanowią przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu.

Czym zajmuje się Stowarzyszenie FORS?

Wspólnie z naszymi członkami podejmujemy działania na rzecz rozwoju recyklingu samochodów w Polsce, w szczególności w zakresie techniki, ekonomiki i ochrony środowiska naturalnego.

Practical aspects of the association’s activities include:

 • representing the interests of commercial businesses specialising in salvaged vehicle recycling before legislative bodies,
 • organising awareness-and-skill-raising, expert conferences, focused training, information meetings, site visits at partnering institutions and businesses in Poland and abroad,
 • providing legal and technical support in the area of economic activity linked to waste management in general,
 • promoting the business activity of FORS members,
 • informing about ongoing legislative changes, events as well as sharing other relevant information.

The FORS Automotive Recyclers Associaton (Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów FORS) was established in 1998. With over 200 members, today, it is the oldest and the biggest organization in Poland involving representatives of the salvaged-vehicle-recycling industry as well as persons interested in this subject matter. The majority of FORS members are commercial operators of vehicle dismantling stations.

Our mission

Together with our members, we make focused efforts to facilitate the development of car recycling in Poland, especially in the area of technology, economics and environment protection.

1770

2 KOMENTARZE

 1. Poruszcie temat dlaczego firmy musza zapewnić sieć recyklingu a osoby prywatne nie, czyżby osób prywatnych nie dotyczyła konieczność złomowania sprowadzonego pojazdu?. Takie przepisy powoduja uciekanie do szarej strefy, spadek wpływy z podatków, dyskryminacje legalnie prowadzących dziłalność i płacacych podatki.

  • Niestety, ale polskie prawo nie walczy należycie z szarą strefą. W Niemczech niemal nie do pomyślenia jest chałupnicze rozbieranie samochodów, a w Polsce szara strefa jest dużym hamulcowym Stacji Demontażu Pojazdów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Udostępnij post:

Newsletter

Popularne

Warto także przeczytać
Podobne

To już pewne – transakcje gotówkowe zostaną ograniczone!

To już pewne - transakcje gotówkowe zostaną ograniczone! Znamy datę.

Tablice Profesjonalne dla pojazdów używanych coraz bliżej!

"przedsiębiorcy zajmujący się obrotem używanymi (już zarejestrowanymi) pojazdami, również sprowadzanymi z zagranicy, będą mogli korzystać z profesjonalnej rejestracji pojazdów na potrzeby przeprowadzania jazd testowych."

Zaproszenie na spotkanie robocze FORS i PolskiAutoHandel

Szanowni Państwo, W porozumieniu z Prezesem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów...

SKO umarza kary za sprzedaż pojazdów sprowadzonych przed zarejestrowaniem.

Mamy Sukces z SKO! Zapoznajcie się z orzeczeniem i argumentami.