PolskiAutohandel.pl

 Z ostatniej chwili

Interpelacja w sprawie Kar za nierejestrowanie aut sprowadzonych z EU.

Interpelacja w sprawie Kar za nierejestrowanie aut sprowadzonych z EU.
07 czerwca
07:30 2021

Na internetowej stronie Sejmu, opublikowany został tekst kolejne interpelacji dotyczącej kar za nieterminowe rejestrowanie aut sprowadzonych z UE oraz zgłaszanie faktu nabycia i zbycia pojazdów krajowych.

Tym razem to Poseł Prawa i Sprawiedliwość Piotr Kaleta dostrzegł, że wprowadzenie kar wprowadziło wiele problemów zarówno dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu pojazdami sprowadzających z terytorium Unii Europejskiej, jak i osób, które dokonują pojedynczych zakupów takich pojazdów.

www.ALLforMOTO.pl

Pan Poseł zauważył, że z wielu powodów często niemożliwe jest dotrzymanie trzydziestodniowego terminu na rejestrację. Jednym z nich jest duże obłożenie klientami wydziałów komunikacji i wyznaczanie przez nie odległych terminów na rejestrację. Tym samym przedsiębiorcy z automatu narażeni są na płacenie kar. Dodatkowo, przy kilkukrotnych naruszeniach terminu, na obywateli mogą być nakładane kary w maksymalnych stawkach, ponieważ naliczane są z zastosowaniem przepisów działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa. To wszystko może doprowadzić do dużych obciążeń finansowych dla osób zajmujących się tego typu działalnością.

Pan Poseł zwrócił się do swoich kolegów z Ministerstwa Infrastruktury o wprowadzenie 90-dniowego terminu, o którym mowa w art. 71 ust. 7 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, oraz o wyłącznie stosowania ww. przepisu dla przedsiębiorców prowadzących działalność z zakresu obrotu pojazdami w stosunku do pojazdów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży sprowadzonych z krajów UE. Przedsiębiorca nie może zgłosić nabycia w wydziale komunikacji, a tym samym z góry skazany jest na karę.

Ta prośba jest zgodna z naszą propozycją zamienienia obowiązku rejestracji pojazdów sprowadzonych na obowiązek głoszenia.

Piotr Kaleta zapytał: „Czy ministerstwo zamierza zmienić przepisy w tym zakresie? Czy jest możliwość zmiany zasad karania, a mianowicie wprowadzenie 90-dniowego terminu, o którym mowa w art. 71 ust. 7 PoRD?”

Czekamy na odpowiedź Ministra Infrastruktury.

Mam nadzieję, że pytania kolegów z obozu rządzącego pozwolą w końcu dostrzec wagę problemu i odpowiedź nie ograniczy się do prezentowanego już stwierdzenia, że Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało ich wydłużenie z 30 do 60 dni na czas trwania epidemii. Propozycja ta została ujęta w uchwalonej przez Sejm RP w dniu 20 maja 2021 r. ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C0VID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – ustawa została przekazana Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Wyjaśniam, że w propozycji tej wzięto pod uwagę, że efekty znacząco wydłużonego terminu na zarejestrowanie pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, oraz zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, mogą nie mieć korzystnego wpływu na działania i realizację ustawowych zadań przez inne organy i urzędy, które polegają na korzystaniu z danych z prowadzonej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji centralnej ewidencji pojazdów (np. egzekucja administracyjna).”

Pożyjemy , zobaczymy …

Faktem jest, że nasze problemy dostrzega coraz więcej osób. Widzą je również Posłowie partii rządzącej z naszym kraju. Czekamy, aż w końcu Rząd postanowi ułatwić życie obywatelom i prowadzenie działalności firmom zajmujących się handlem samochodami. Nasze propozycje na poprawienie sytuacji leżą w Ministerstwie Infrastruktury od dawna. Wystarczy się im przyjrzeć, być może dopracować i wprowadzić w życie.

Przypominam Wam również o złożonej przez Stowarzyszenie Komisów Petycji pod którą podpisało się już ponad 300 firm. Podpisy zbieramy nadal.

Swoje poparcie możecie wyrazić – TUTAJ

Dziękuję Panu Posłowi Piotrowi Kalecie za próbę pomocy naszej branży!

Całą interpelacje znajdziecie – TUTAJ

 

Podobne artykuły

0 Komentarzy

Brak komentarzy!

Brak komentarzy, czy chcesz dodać pierwszy?

Napisz komentarz

Napisz komentarz

Many lives were lost that day, Including about 2,000 citizens on Omaha Beach (Aka weakling Omaha)by yourself. get-togethers will take place throughout Normandyin honor of their sacrifice and heroism. You can mark the anniversary in your own kitchen by watching Band of Brothers (hbo Go) Or reading or enjoying television The Longest Day dwayne allen jersey. Van driver in Freddie Gray case goes on trialThe trial of police officer Caesar Goodson, jr, Is set to start out Monday. Goodson is one of five Baltimore City police officers in the Freddie Graycase still awaiting trial. As the driver of the police van in which Gray is considered to have suffered a fatal spinal injury, Prosecutors say Goodson bears the most responsibility in Gray's death custom eagles jersey. He is convicted of second degree murder and could face 30 years in prison if convicted stefon diggs jersey. this past month,edward Nero,The second police man tried in the case, Was acquittedof all costs. The first trial ended in a hung jury and you will be retried. Prosecutor to select charges in the Harambe incidentHamilton County ProsecutorJoe Detershas scheduled a Monday afternoon news conference where he is expected to announce his decision on whether he will press charges against the family of the 3 year old boy who fell into the gorilla exhibit at the Cincinnati Zoo last month kamar aiken jersey.