PolskiAutohandel.pl

 Z ostatniej chwili

Liczniki, DPF i Przeglądy techniczne w SEJMIE!

Liczniki, DPF i Przeglądy techniczne w SEJMIE!
20 listopada
11:04 2018

W czwartek Sejm zajmie się trzema projektami ustaw, które znacząco wpłyną na naszą branżę. Dlatego Prosimy Państwa o zapoznanie się z nimi i nadsyłanie swoich uwag na: biuro@sk.org.pl

KARY ZA COFANIE LICZNIKÓW

Projekt obejmuje kryminalizacją następujące czyny (art. 306a § 1–3 k.k.):

  • zmianę wskazań drogomierza pojazdu mechanicznego,

  • ingerencję w prawidłowość pomiaru drogomierza pojazdu mechanicznego,

  • zlecenie innej osobie zmiany wskazań drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingerencji w prawidłowość pomiaru takiego drogomierza.

W ustawie zakłada się uznanie tych czynów za przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Cały projekt wraz z uzasadnieniem znajdziecie TUTAJ

KARY ZA USUWANIE FILTRÓW DPF

Celem tego projektu ustawy jest wprowadzenie surowych kar za poruszanie się samochodami, z niesprawnym albo wyciętym filtrem cząstek stałych. Karani mają być kierowcy oraz dla firmy wycinające filtry cząstek stałych.

Autorzy projektu wskazują w uzasadnieniu, że „do Polski sprowadza się obecnie ogromne ilości używanych samochodów z państw z Zachodniej Europy, ich duża część napędzana jest silnikiem wysokoprężnym Diesla. W latach 2016-2017 sprowadzono ok. 2 mln aut, w dużej mierze w wieku powyżej 10 lat.”

Projekt przewiduje karę grzywny do 5.000 złotych dla właścicieli pojazdów, którego stan techniczny narusza wymagania ochrony środowiska. Taka sama grzywna grozić będzie osobom (docelowo – właścicielom warsztatów samochodowych), które będą oferować i przeprowadzać usługę polegającą na wycięciu filtra cząstek stałych albo dokonania innej modyfikacji, przez którą stan techniczny pojazdu zacznie naruszać wymagania ochrony środowiska.

Ponadto, projekt nakłada obowiązek usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela w przypadku stwierdzenia, że jego stan techniczny narusza wymagania ochrony środowiska.

Autorzy projektu ustawy zakładają, że po wprowadzeniu jej w życie dojdzie do pozytywnych skutków społecznych i ekologicznych. Poprawa jakości powietrza związana ze skuteczniejszą walką z usuwaniem filtrów cząstek stałych przełoży się na ograniczenie kosztów zdrowotnych powodowanych przez zanieczyszczone powietrze. Wyższe grzywny dla osób korzystających na usuwaniu filtrów DPF będą stanowiły dodatkowy dochód.

Cały projekt wraz z uzasadnieniem znajdziecie TUTAJ

BADANIA TECHNICZNE

Projekt tej ustawy ma na celu zdrożenie do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE, która powinna zostać wdrożona do prawa polskiego do dnia 20 maja 2017 r., natomiast stosowana powinna być od dnia 20 maja 2018 r.

Zgodnie z projektem, organem właściwy w zakresie badań technicznych pojazdów oraz nadzoru nad tymi badaniami zostanie wyznaczony Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.

Wdrożenie tej ustawy ma na celu osiągnięcie celu postawionego przez Komisję Europejską, jakim jest „wizja zero” zakładająca, że państwa UE powinny do 2050 r. zmniejszyć liczbę śmiertelnych ofiar wypadków w transporcie drogowym prawie do zera.

Projekt ustawy, zakłada wprowadzenie dodatkowej opłaty za przeprowadzenie badania technicznego po 45 dniach od wyznaczonej dacie, która ma pozytywnie wpłynąć na przestrzeganie wyznaczonych terminów badań technicznych. Opłata ta nie będzie pobierana w odniesieniu do pojazdów, którym termin badania okresowego upłynął w okresie czasowego wycofania z ruchu.

Projekt zakłada jeszcze wiele innych istotnych zmian, dlatego polecamy zapoznanie się z jego całością.

Cały projekt wraz z uzasadnieniem znajdziecie TUTAJ

Swoje uwagi do projektów prosimy nadsyłać na: biuro@sk.org.pl

 

Harmonogram obrad Sejmu:

godz. 15:30 – 16:15

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (druk nr 2878) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)

godz. 16:15 – 17:00

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)

godz. 17:00 – 17:45

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 2699) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)

Podobne artykuły

1 Komentarz

  1. Adam
    Adam 20 listopada, 18:58

    Jakim prawem państwo chce ingerować w moją własność za którą zapłaciłem w całości sam, odprowadziłem podatek przy zakupie płace podatek z każdym kilometrem i chcą mi teraz zabrać moje prawa ?

    Odpowiedz na ten komentarz

Napisz komentarz

Many lives were lost that day, Including about 2,000 citizens on Omaha Beach (Aka weakling Omaha)by yourself. get-togethers will take place throughout Normandyin honor of their sacrifice and heroism. You can mark the anniversary in your own kitchen by watching Band of Brothers (hbo Go) Or reading or enjoying television The Longest Day dwayne allen jersey. Van driver in Freddie Gray case goes on trialThe trial of police officer Caesar Goodson, jr, Is set to start out Monday. Goodson is one of five Baltimore City police officers in the Freddie Graycase still awaiting trial. As the driver of the police van in which Gray is considered to have suffered a fatal spinal injury, Prosecutors say Goodson bears the most responsibility in Gray's death custom eagles jersey. He is convicted of second degree murder and could face 30 years in prison if convicted stefon diggs jersey. this past month,edward Nero,The second police man tried in the case, Was acquittedof all costs. The first trial ended in a hung jury and you will be retried. Prosecutor to select charges in the Harambe incidentHamilton County ProsecutorJoe Detershas scheduled a Monday afternoon news conference where he is expected to announce his decision on whether he will press charges against the family of the 3 year old boy who fell into the gorilla exhibit at the Cincinnati Zoo last month kamar aiken jersey.