Sejm przyjął ustawę obniżającą Podatek Akcyzowy!

Data:

Na dzisiejszym, ostatnim w tej kadencji posiedzeniu, Sejm przyjął ustawę obniżającą o 50% akcyzę na samochody osobowe.

Obniżką” objęte zostaną samochody osobowe o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika nie wyższej niż 3500 centymetrów sześciennych.

Ustawa została przekazana do Senatu, gdzie na jutro (17.10.2019) o godzinie 8:30 odbędzie się posiedzenie Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Infrastruktury
na którym Rozpatrzona zostanie ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk sejmowy nr druk nr 3813).

Bardzo prawdopodobne, że ustawa wejdzie w życie jeszcze w tym roku.

Wyniki głosowania:

 

Dużo aut, które będą podlegać obniżeniu akcyzy sprowadzacie?

Dajcie znać w komentarzach co o tej ustawie.

 

5 KOMENTARZE

 1. To jest bardzo dobry prognostyk aczkolwiek z otwieraniem szampana wstrzymalbym się do do konca drogi legislacyjnej. Jeżeli faktycznie zostanie to wprowadzone to myślę że sporo hybryd będzie sprowadzanych.

 2. Właśnie zapłaciłem akcyzę za hybryde. Ciekawe czy w PUESC będzie wybór w tych typach akcyzy? Do tej pory zaznaczyłem „hybryda” PUESC obniżył mi akcyzę do 0 zł a w skarbówce uświadomili mi że tylko ładowane z gniazdka są zwolnione. Czyli korekta i z pokorą płacić akcyzę, która doliczana do marży jest opodatkowana pit i VAT. Może jeszcze przeszło by przez Sejm zmiana ujęcia podatku akcyzowego w cenie pojazdu a nie w marży?

  • Te są całkiem zwolnione z akcyzy do 1 stycznia 2021 roku.

   Wynika to z ustawy o elektromobilnośći:

   Art. 58. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60, 937 i 2216 oraz
   z 2018 r. poz. 137) wprowadza się następujące zmiany:
   1) po art. 109 dodaje się art. 109a w brzmieniu:
   „Art. 109a. 1. Zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2
   pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
   (Dz. U. poz. 317) i pojazd
   napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy.
   2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje na wniosek zainteresowanego podmiotu zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy pod warunkiem, że podmiot ten przedstawi
   dokumentację potwierdzającą, iż pojazd, którego dotyczy zwolnienie, jest pojazdem elektrycznym lub pojazdem napędzanym wodorem.”;
   2) w dziale VII tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:
   „Przepisy epizodyczne i przejściowe”;
   3) po art. 163 dodaje się art. 163a w brzmieniu:
   „Art. 163a. 1. W okresie do dnia 1 stycznia 2021 r. zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący pojazd hybrydowy w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
   2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje, na wniosek zainteresowanego podmiotu, zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy pod warunkiem, że podmiot ten przedstawi
   dokumentację potwierdzającą iż pojazd, którego dotyczy zwolnienie, jest pojazdem hybrydowym.”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Udostępnij post:

Newsletter

Popularne

Warto także przeczytać
Podobne

Kolejny dobry sygnał tym razem z SENATU

Kolejny dobry sygnał w temacie Kar za sprzedaż pojazdów sprowadzonych przed zarejestrowaniem.

Umorzenie większości kary za brak Sieci Recyklingu

Kolejny raz udało się pomóc jednemu z Was. /*! elementor...

Sukces w temacie kar za sprzedaż pojazdu przed zarejestrowaniem

Sukces w temacie kar za sprzedaż pojazdu przed zarejestrowaniem. Odwołania owocują pierwszymi sukcesami.

Informacja Ministra Finansów – Dlaczego musimy płacić OC za samochody w Komisach.

Przy okazji odpowiedzi na interpelacje Poselską numer 1318, złożoną przez...