0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

Definicja „Szkody Istotnej” w SEJMIE!

Data:

Do Sejmu trafił skierowany przez Ministrostwo Cyfryzacji, Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Wprowadza on między innymi definicję „Szkody Istotnej„:

„Art. 2. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2060) w art. 2 w ust. 1 dodaje się pkt 12a w brzmieniu: „12a) szkoda istotna – szkoda w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego pojazdu mająca wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, kwalifikująca pojazd do dodatkowego badania technicznego i stwierdzona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub przez zakład ubezpieczeń w związku z otrzymanym zgłoszeniem szkody z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, o której mowa w dziale II w grupach 3 i 10 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 i 1948);”.”

W chwili obecnej dane o szkodzie istotnej przekazywane są do Centralnej Ewidencji Pojazdów zgodnie z Nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym z 24 lipca 2015 r. Ustawa ta niestety nie definiując samego pojęcia. Wprowadzenie definicji „Szkody Istotnej”, wyeliminuje ryzyko różnorodnej interpretacji i zapewni, że zakłady ubezpieczeń będą w zbieżny sposób ją oznaczały i przekazywały do ewidencji, a także do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Projekt ustawy zakłada również zapewnienie Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu dostępu do danych z Centralnej Ewidencji Kierowców. Dane te pozwolą skuteczniej zwalczać zjawisko przestępczości ubezpieczeniowej oraz skuteczniej i sprawniej likwidować szkody przez zakłady ubezpieczeń.

Zgodnie z proponowaną nowelizacją przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zakres danych gromadzonych przez UFG powiększony zostanie o informacje dotyczące szkód z tytułu ubezpieczeń dobrowolnych AC, które będą przekazywane bez wiedzy i zgody osoby, której dotyczą. Taka regulacja ma pomóc w wyeliminowaniu niejednoznacznej interpretacji w tym zakresie.

W projekcie ustawy znalazł się również zapis dotyczący Zastawów bankowych. Nowelizacja zmienia w art. 80b ust. 1 pkt 7 ustawy w zakres danych gromadzonych o zastawie rejestrowym ustanowionym na pojeździe, usuwając z zakresu lit. b datę złożenia wniosku o wpis w rejestrze zastawów – jako daną nadmiarową, zmieniając brzmienie w lit. c i zastępując sygnaturę akt sprawy numerem pozycji w rejestrze zastawów – ze względu na to, iż numer pozycji w rejestrze zastawów jest podstawowym identyfikatorem dla zastawu – unikalnym i niezmiennym dla całej historii danego zastawu. Sygnatura akt sprawy nie identyfikuje natomiast zastawu i zmienia się wraz z każdym wpisem – dokonywanym nawet w ramach tego samego zastawu. Jako uzupełnienie dodano lit. i oznaczenie sądu, który dokonał wpisu.

Zmiany te niestety nie rozwiążą naszych problemów z brakiem definicji samochodów „bezwypadkowych” i „powypadkowych” z czym często mamy problem wystawiając auta w rożnych portalach ogłoszeniowych. Każdy z nas nie raz zadawał sobie pytanie jak „oznaczyć” samochód tak żeby nie wprowadzić klienta w błąd. Coraz częściej nasi klienci sprawdzają samochody za pomocą czujnika grubości lakieru i zarzucają nam, że w ogłoszeniu napisaliśmy nie prawdę ponieważ było zaznaczone „bezwypadkowy”, a lakier na drzwiach i błotniku ma 200 mikronów…

Samochód którym ja jeżdżę, miał zaraz po odebraniu z serwisu lakierowane drzwi, ponieważ jego pierwszy właściciel stwierdził różnicę w odcieniu lakieru i w ramach gwarancji ASO ponownie je polakierowało. Którą opcja mam wybrać jak będę sprzedawał ten samochód żeby nie wprowadzić klienta w błąd?  „Bezwypadkowy” czy „powypadkowy”? W większości serwisów ogłoszeniowych inne opcji nie ma…

Może macie pomysł na to jak zdefiniować samochody „bezwypadkowe” i „powypadkowe”?

Spróbujmy razem wypracować te definicje. Udostępniajcie POST znajomym.

Zaprośmy naszych klientów do dyskusji na ten temat. To oni są dla nas najważniejsi, dlatego ich zdanie będzie bardzo pomocne.

Źródło:

Proces Legislacyjny: TUTAJ!

Projekt Ustawy: TUTAJ!

2 KOMENTARZE

  1. Znowu jakieś improwizacje afrykańskie ,co tu jest do wymyślania ,tworzenia jakiś pustych frazesów ,nie spójnych i nie logicznych.Zobaczcie jak jest i sąsiadów i zróbcie tak a nie twórzcie rzeczy juź wytworzone.
    To się odnosi do całej motoryzacji a nie tylko do detali ,takich jak te .

    • Powiedz proszę jak wyglada określenie samochodów „powypadkowych” i „bezwypadkowych” u naszych sąsiadów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Udostępnij post:

Newsletter

Popularne

Warto także przeczytać
Podobne

To już pewne – transakcje gotówkowe zostaną ograniczone!

To już pewne - transakcje gotówkowe zostaną ograniczone! Znamy datę.

Tablice Profesjonalne dla pojazdów używanych coraz bliżej!

"przedsiębiorcy zajmujący się obrotem używanymi (już zarejestrowanymi) pojazdami, również sprowadzanymi z zagranicy, będą mogli korzystać z profesjonalnej rejestracji pojazdów na potrzeby przeprowadzania jazd testowych."

Zaproszenie na spotkanie robocze FORS i PolskiAutoHandel

Szanowni Państwo, W porozumieniu z Prezesem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów...

SKO umarza kary za sprzedaż pojazdów sprowadzonych przed zarejestrowaniem.

Mamy Sukces z SKO! Zapoznajcie się z orzeczeniem i argumentami.