PolskiAutohandel.pl

 Z ostatniej chwili
 • Import aut używanych rośnie o ponad 20%. A co ze sprzedażą? W marcu sprowadziliśmy do Polski ponad 89 tysięcy używanych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony. Oznacza to ponad 20 procentowy wzrost w porównaniu do lutego bieżącego roku. Jeżeli tak...
 • AKCYZA – drobne zmiany. Czy istotne? Ministerstwo Finansów opracowało dwa projekty rozporządzeń konieczne do dostosowania treści istniejących rozporządzeń do zmian wprowadzanych ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców oraz innych ustaw dotyczących działalności gospodarczej....
 • Akcyza – znamy wytyczne dla Urzędów Skarbowych! Na początku listopada w internecie pojawiły się nagłówki: „Wyższa akcyza na samochody. Wszystkie!”, „Rząd po cichu podniósł akcyzę na samochody!”, „Rząd wprowadza wyższą akcyzę tylnymi drzwiami.”, itd. Wszystkie te teksty...
 • Nowe Deklaracje Akcyzowe – jak szybko zapłacić akcyzę za kilka Aut? Od 1 października 2017 roku, składamy już nowe deklaracje Akcyzowe AKC-U/S. Niestety pierwszego dnia obowiązywania nowych deklaracji system nie działał, ale jak dowiedzieliśmy się z Help Desk portalu PUESC już...
 • 10 lat za zaniżanie Akcyzy – KAS i Policja rozpracowali grupę. Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała, że Funkcjonariusze KAS z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu wraz z policjantami z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Rzeszowie rozpracowali grupę handlującą luksusowymi...

Definicja “Szkody Istotnej” w SEJMIE!

Definicja “Szkody Istotnej” w SEJMIE!

Do Sejmu trafił skierowany przez Ministrostwo Cyfryzacji, Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Wprowadza on między innymi definicję “Szkody Istotnej“:

“Art. 2. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2060) w art. 2 w ust. 1 dodaje się pkt 12a w brzmieniu: „12a) szkoda istotna – szkoda w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego pojazdu mająca wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, kwalifikująca pojazd do dodatkowego badania technicznego i stwierdzona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub przez zakład ubezpieczeń w związku z otrzymanym zgłoszeniem szkody z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, o której mowa w dziale II w grupach 3 i 10 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 i 1948);”.”

W chwili obecnej dane o szkodzie istotnej przekazywane są do Centralnej Ewidencji Pojazdów zgodnie z Nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym z 24 lipca 2015 r. Ustawa ta niestety nie definiując samego pojęcia. Wprowadzenie definicji “Szkody Istotnej”, wyeliminuje ryzyko różnorodnej interpretacji i zapewni, że zakłady ubezpieczeń będą w zbieżny sposób ją oznaczały i przekazywały do ewidencji, a także do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Projekt ustawy zakłada również zapewnienie Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu dostępu do danych z Centralnej Ewidencji Kierowców. Dane te pozwolą skuteczniej zwalczać zjawisko przestępczości ubezpieczeniowej oraz skuteczniej i sprawniej likwidować szkody przez zakłady ubezpieczeń.

Zgodnie z proponowaną nowelizacją przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zakres danych gromadzonych przez UFG powiększony zostanie o informacje dotyczące szkód z tytułu ubezpieczeń dobrowolnych AC, które będą przekazywane bez wiedzy i zgody osoby, której dotyczą. Taka regulacja ma pomóc w wyeliminowaniu niejednoznacznej interpretacji w tym zakresie.

W projekcie ustawy znalazł się również zapis dotyczący Zastawów bankowych. Nowelizacja zmienia w art. 80b ust. 1 pkt 7 ustawy w zakres danych gromadzonych o zastawie rejestrowym ustanowionym na pojeździe, usuwając z zakresu lit. b datę złożenia wniosku o wpis w rejestrze zastawów – jako daną nadmiarową, zmieniając brzmienie w lit. c i zastępując sygnaturę akt sprawy numerem pozycji w rejestrze zastawów – ze względu na to, iż numer pozycji w rejestrze zastawów jest podstawowym identyfikatorem dla zastawu – unikalnym i niezmiennym dla całej historii danego zastawu. Sygnatura akt sprawy nie identyfikuje natomiast zastawu i zmienia się wraz z każdym wpisem – dokonywanym nawet w ramach tego samego zastawu. Jako uzupełnienie dodano lit. i oznaczenie sądu, który dokonał wpisu.

Zmiany te niestety nie rozwiążą naszych problemów z brakiem definicji samochodów “bezwypadkowych” i “powypadkowych” z czym często mamy problem wystawiając auta w rożnych portalach ogłoszeniowych. Każdy z nas nie raz zadawał sobie pytanie jak “oznaczyć” samochód tak żeby nie wprowadzić klienta w błąd. Coraz częściej nasi klienci sprawdzają samochody za pomocą czujnika grubości lakieru i zarzucają nam, że w ogłoszeniu napisaliśmy nie prawdę ponieważ było zaznaczone “bezwypadkowy”, a lakier na drzwiach i błotniku ma 200 mikronów…

Samochód którym ja jeżdżę, miał zaraz po odebraniu z serwisu lakierowane drzwi, ponieważ jego pierwszy właściciel stwierdził różnicę w odcieniu lakieru i w ramach gwarancji ASO ponownie je polakierowało. Którą opcja mam wybrać jak będę sprzedawał ten samochód żeby nie wprowadzić klienta w błąd?  “Bezwypadkowy” czy “powypadkowy”? W większości serwisów ogłoszeniowych inne opcji nie ma…

Może macie pomysł na to jak zdefiniować samochody “bezwypadkowe” i “powypadkowe”?

Spróbujmy razem wypracować te definicje. Udostępniajcie POST znajomym.

Zaprośmy naszych klientów do dyskusji na ten temat. To oni są dla nas najważniejsi, dlatego ich zdanie będzie bardzo pomocne.

Źródło:

Proces Legislacyjny: TUTAJ!

Projekt Ustawy: TUTAJ!

Podobne artykuły

2 komentarze

 1. Leszek1964
  Leszek1964 Kwiecień 30, 11:33

  Znowu jakieś improwizacje afrykańskie ,co tu jest do wymyślania ,tworzenia jakiś pustych frazesów ,nie spójnych i nie logicznych.Zobaczcie jak jest i sąsiadów i zróbcie tak a nie twórzcie rzeczy juź wytworzone.
  To się odnosi do całej motoryzacji a nie tylko do detali ,takich jak te .

  Odpowiedz na ten komentarz
  • admin
   admin Autor Kwiecień 30, 13:26

   Powiedz proszę jak wyglada określenie samochodów “powypadkowych” i “bezwypadkowych” u naszych sąsiadów.

   Odpowiedz na ten komentarz

Napisz komentarz

wyszukaj na stronie

Archiwum

Many lives were lost that day, Including about 2,000 citizens on Omaha Beach (Aka weakling Omaha)by yourself. get-togethers will take place throughout Normandyin honor of their sacrifice and heroism. You can mark the anniversary in your own kitchen by watching Band of Brothers (hbo Go) Or reading or enjoying television The Longest Day dwayne allen jersey. Van driver in Freddie Gray case goes on trialThe trial of police officer Caesar Goodson, jr, Is set to start out Monday. Goodson is one of five Baltimore City police officers in the Freddie Graycase still awaiting trial. As the driver of the police van in which Gray is considered to have suffered a fatal spinal injury, Prosecutors say Goodson bears the most responsibility in Gray's death custom eagles jersey. He is convicted of second degree murder and could face 30 years in prison if convicted stefon diggs jersey. this past month,edward Nero,The second police man tried in the case, Was acquittedof all costs. The first trial ended in a hung jury and you will be retried. Prosecutor to select charges in the Harambe incidentHamilton County ProsecutorJoe Detershas scheduled a Monday afternoon news conference where he is expected to announce his decision on whether he will press charges against the family of the 3 year old boy who fell into the gorilla exhibit at the Cincinnati Zoo last month kamar aiken jersey.