PolskiAutohandel.pl

 Z ostatniej chwili
 • Branża motoryzacyjna przeciwko wyższej akcyzie na samochody z importu. W połowie września Jadwiga Emilewicz jeszcze jako wicepremier i minister rozwoju podczas konferencji prasowej poświęconej elektromobilności wskazała, że rząd rozważa powrót do regulacji, która podnosi akcyzę na samochody używane. Jak...
 • Temat Akcyzy powraca. Zmiany już od 1 października. Rząd wraca do opublikowanego w poprzedniej kadencji Sejmu projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym (UD 557), którego głównym celem jest wyeliminowanie nieprawidłowości w obszarze opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych oraz „uszczelnienie...
 • Jak uzasadnić niższą wartość pojazdu i wygrać z Urzędem Skarbowym w Sądzie Wielu z nas sprowadza samochody i w związku z tym płacimy podatek akcyzowy. Często Urząd Skarbowy wzywa nas do skorygowania deklaracji AKC-U lub uzasadnienia dlaczego zadeklarowana przez nas wartość pojazdu...
 • Akcyza – Nowe dokumenty od 1 marca 2020 roku Na stronie Rządowego Centrum Legislacji, opublikowane zostały dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów: w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu...
 • Sejm przyjął ustawę obniżającą Podatek Akcyzowy! Na dzisiejszym, ostatnim w tej kadencji posiedzeniu, Sejm przyjął ustawę obniżającą o 50% akcyzę na samochody osobowe. „Obniżką” objęte zostaną samochody osobowe o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna...

Definicja “Szkody Istotnej” w SEJMIE!

Definicja “Szkody Istotnej” w SEJMIE!
30 kwietnia
11:00 2017

Do Sejmu trafił skierowany przez Ministrostwo Cyfryzacji, Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Wprowadza on między innymi definicję “Szkody Istotnej“:

“Art. 2. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2060) w art. 2 w ust. 1 dodaje się pkt 12a w brzmieniu: „12a) szkoda istotna – szkoda w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego pojazdu mająca wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, kwalifikująca pojazd do dodatkowego badania technicznego i stwierdzona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub przez zakład ubezpieczeń w związku z otrzymanym zgłoszeniem szkody z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, o której mowa w dziale II w grupach 3 i 10 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 i 1948);”.”

W chwili obecnej dane o szkodzie istotnej przekazywane są do Centralnej Ewidencji Pojazdów zgodnie z Nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym z 24 lipca 2015 r. Ustawa ta niestety nie definiując samego pojęcia. Wprowadzenie definicji “Szkody Istotnej”, wyeliminuje ryzyko różnorodnej interpretacji i zapewni, że zakłady ubezpieczeń będą w zbieżny sposób ją oznaczały i przekazywały do ewidencji, a także do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Projekt ustawy zakłada również zapewnienie Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu dostępu do danych z Centralnej Ewidencji Kierowców. Dane te pozwolą skuteczniej zwalczać zjawisko przestępczości ubezpieczeniowej oraz skuteczniej i sprawniej likwidować szkody przez zakłady ubezpieczeń.

Zgodnie z proponowaną nowelizacją przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zakres danych gromadzonych przez UFG powiększony zostanie o informacje dotyczące szkód z tytułu ubezpieczeń dobrowolnych AC, które będą przekazywane bez wiedzy i zgody osoby, której dotyczą. Taka regulacja ma pomóc w wyeliminowaniu niejednoznacznej interpretacji w tym zakresie.

W projekcie ustawy znalazł się również zapis dotyczący Zastawów bankowych. Nowelizacja zmienia w art. 80b ust. 1 pkt 7 ustawy w zakres danych gromadzonych o zastawie rejestrowym ustanowionym na pojeździe, usuwając z zakresu lit. b datę złożenia wniosku o wpis w rejestrze zastawów – jako daną nadmiarową, zmieniając brzmienie w lit. c i zastępując sygnaturę akt sprawy numerem pozycji w rejestrze zastawów – ze względu na to, iż numer pozycji w rejestrze zastawów jest podstawowym identyfikatorem dla zastawu – unikalnym i niezmiennym dla całej historii danego zastawu. Sygnatura akt sprawy nie identyfikuje natomiast zastawu i zmienia się wraz z każdym wpisem – dokonywanym nawet w ramach tego samego zastawu. Jako uzupełnienie dodano lit. i oznaczenie sądu, który dokonał wpisu.

Zmiany te niestety nie rozwiążą naszych problemów z brakiem definicji samochodów “bezwypadkowych” i “powypadkowych” z czym często mamy problem wystawiając auta w rożnych portalach ogłoszeniowych. Każdy z nas nie raz zadawał sobie pytanie jak “oznaczyć” samochód tak żeby nie wprowadzić klienta w błąd. Coraz częściej nasi klienci sprawdzają samochody za pomocą czujnika grubości lakieru i zarzucają nam, że w ogłoszeniu napisaliśmy nie prawdę ponieważ było zaznaczone “bezwypadkowy”, a lakier na drzwiach i błotniku ma 200 mikronów…

Samochód którym ja jeżdżę, miał zaraz po odebraniu z serwisu lakierowane drzwi, ponieważ jego pierwszy właściciel stwierdził różnicę w odcieniu lakieru i w ramach gwarancji ASO ponownie je polakierowało. Którą opcja mam wybrać jak będę sprzedawał ten samochód żeby nie wprowadzić klienta w błąd?  “Bezwypadkowy” czy “powypadkowy”? W większości serwisów ogłoszeniowych inne opcji nie ma…

Może macie pomysł na to jak zdefiniować samochody “bezwypadkowe” i “powypadkowe”?

Spróbujmy razem wypracować te definicje. Udostępniajcie POST znajomym.

Zaprośmy naszych klientów do dyskusji na ten temat. To oni są dla nas najważniejsi, dlatego ich zdanie będzie bardzo pomocne.

Źródło:

Proces Legislacyjny: TUTAJ!

Projekt Ustawy: TUTAJ!

Podobne artykuły

2 komentarze

 1. Leszek1964
  Leszek1964 30 kwietnia, 11:33

  Znowu jakieś improwizacje afrykańskie ,co tu jest do wymyślania ,tworzenia jakiś pustych frazesów ,nie spójnych i nie logicznych.Zobaczcie jak jest i sąsiadów i zróbcie tak a nie twórzcie rzeczy juź wytworzone.
  To się odnosi do całej motoryzacji a nie tylko do detali ,takich jak te .

  Odpowiedz na ten komentarz
  • admin
   admin Autor 30 kwietnia, 13:26

   Powiedz proszę jak wyglada określenie samochodów “powypadkowych” i “bezwypadkowych” u naszych sąsiadów.

   Odpowiedz na ten komentarz

Napisz komentarz

Jak Rząd zablokował Wydziały Komunikacji

Archiwum

wyszukaj na stronie

NEWSLETTER


  Jeśli chcesz otrzymywać nasz NEWSLETTER zawierający istotne dla branży informacje, wyślij nam swój adres e-mail.


  Many lives were lost that day, Including about 2,000 citizens on Omaha Beach (Aka weakling Omaha)by yourself. get-togethers will take place throughout Normandyin honor of their sacrifice and heroism. You can mark the anniversary in your own kitchen by watching Band of Brothers (hbo Go) Or reading or enjoying television The Longest Day dwayne allen jersey. Van driver in Freddie Gray case goes on trialThe trial of police officer Caesar Goodson, jr, Is set to start out Monday. Goodson is one of five Baltimore City police officers in the Freddie Graycase still awaiting trial. As the driver of the police van in which Gray is considered to have suffered a fatal spinal injury, Prosecutors say Goodson bears the most responsibility in Gray's death custom eagles jersey. He is convicted of second degree murder and could face 30 years in prison if convicted stefon diggs jersey. this past month,edward Nero,The second police man tried in the case, Was acquittedof all costs. The first trial ended in a hung jury and you will be retried. Prosecutor to select charges in the Harambe incidentHamilton County ProsecutorJoe Detershas scheduled a Monday afternoon news conference where he is expected to announce his decision on whether he will press charges against the family of the 3 year old boy who fell into the gorilla exhibit at the Cincinnati Zoo last month kamar aiken jersey.