Więcej danych z CEP w HistoriaPojazdu.gov.pl

Data:

7 stycznia na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP).

Rozporządzanie ma pomóc w przeciwdziałaniu procederowi manipulowania wskazaniem drogomierza a także pomóc potencjalnym nabywcom pojazdów używanych. W tym celu projekt zakłada rozszerzenie zakresu danych udostępnianych z CEP w usługach „Mój pojazd” i www.HistoriaPojazdu.gov.pl

Najważniejsze zmiany

Dla właścicieli pojazdów:

Projektowane rozporządzenie zakłada rozszerzenie zakresu danych udostępnianych właścicielom pojazdów o ich własnych pojazdach o nowe kategorie dotyczące wymiany drogomierza i odczytu wskazania drogomierza w czasie kontroli.

Będą oni mieli dostęp do danych dotyczących daty i przyczyny wymiany drogomierza, daty dokonania odczytu wskazania drogomierza po wymianie, wartość odczytu wskazania drogomierza pojazdu wraz z jednostką miary a w przypadku braku możliwości odczytu rodzaj stwierdzonej nieprawidłowości, wyniku odczytu wskazania drogomierza, daty i godziny wprowadzenia danych, numeru dokumentu potwierdzającego dokonanie odczytu wskazania drogomierza, kodu rozpoznawczego stacji kontroli pojazdów, informacji o wydaniu dokumentu potwierdzającego dokonanie odczytu wskazania drogomierza, informacji o złożeniu oświadczenia, o którym mowa w art. 81b ust. 5 ustawy o ruchu drogowym oraz oznaczenia podmiotu dokonującego kontroli.

Dodatkowo w przypadku braku możliwości dokonania odczytu, odnotowywany będzie rodzaju stwierdzonej nieprawidłowości.

Dla potencjalnych kupujących:

Od 1 października 2018 roku możemy poruszać się po drogach bez dowodu rejestracyjnego przy sobie. Od tego dnia dowód rejestracyjny jest zatrzymywany elektronicznie bez fizycznego zatrzymania dokumentu. W związku z tym koniecznym jest rozszerzenie zakresu dostępnych w usłudze www.HistoriaPojazdu.gov.pl danych o informację czy dowód rejestracyjny jest aktualnie zatrzymany. Zmiana ma służyć ochronie potencjalnych nabywców przed zakupem pojazdu, którego dowód rejestracyjny został zatrzymany.

Ubezpieczenie OC i Szkody Istotne:

Do tej pory w usłudze mogliśmy sprawdzić tylko czy polisa OC jest aktualna. Projekt zakłada również możliwość zweryfikowania daty zakończenia okresu ubezpieczenia.

Będziemy mogli również dowiedzieć się o szkodzie istotnej, kategoriach szkody istotnej oraz dacie zdarzenia powodującego jej wystąpienie, a także poznamy nazwę zakładu ubezpieczeń, który odnotował szkodę.

Licznik:

W usłudze www.HistoriaPojazdu.gov.pl znajdziemy również informacje dotyczące wymiany drogomierza zawierające datę wymiany drogomierza, datę oraz wartość odczytu wskazania drogomierza pojazdu wraz z jednostką miary a w przypadku braku możliwości odczytu rodzaj stwierdzonej nieprawidłowości, wynik odczytu wskazania drogomierza, w przypadku odczytu po wymianie dokonywanego przez stację kontroli pojazdów.

Pozwolenie Czasowe:

Zakres danych został rozszerzony o informację o dacie wydania pozwolenia czasowego.

Kradzież:

Doprecyzowano także zakres danych dotyczący kradzieży – udostępnieniu podlegać będzie data zgłoszenia kradzieży, a także data zgłoszenia odnalezienia pojazdu lub zaprzestania jego poszukiwań.

Dodatkowe Badanie Techniczne:

Przewiduje się również, udostępnienie informacji o rodzaju badania dodatkowego.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 15 lutego 2020 r. z wyjątkiem zmian dotyczących zakresu danych udostępnianych w usłudze „Mój pojazd”, które wejdą w życie z dniem 15 marca 2020 r. Wskazane terminy zdeterminowane są koniecznością dostosowania rozwiązań informatycznych w ramach obecnie działających usług „Historia Pojazdu” oraz „Mój Pojazd” do nowego zakresu danych udostępnianych w tych usługach.

Większość dodanych rozporządzeniem danych, dostępna będzie dla Użytkownika, który uwierzytelnią się, podając numer rejestracyjny, numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy i datę pierwszej rejestracji. Czyli dla każdego kto będzie miał dostęp do dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Polecam zapoznanie się z całością projektu rozporządzania i jego uzasadnieniem, które znajdziecie – TUTAJ

Dajcie znać w komentarzach czy macie jakieś zastrzeżenia do projektu rozporządzania. Projekt jest w trakcie procesy legislacyjnego i możemy do niego zgłosić nasze uwagi.


Źródło:

Projekt rozporządzenia i uzasadnienie – TUTAJ

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Udostępnij post:

Newsletter

Popularne

Warto także przeczytać
Podobne

Kolejny dobry sygnał tym razem z SENATU

Kolejny dobry sygnał w temacie Kar za sprzedaż pojazdów sprowadzonych przed zarejestrowaniem.

Umorzenie większości kary za brak Sieci Recyklingu

Kolejny raz udało się pomóc jednemu z Was. /*! elementor...

Sukces w temacie kar za sprzedaż pojazdu przed zarejestrowaniem

Sukces w temacie kar za sprzedaż pojazdu przed zarejestrowaniem. Odwołania owocują pierwszymi sukcesami.

Informacja Ministra Finansów – Dlaczego musimy płacić OC za samochody w Komisach.

Przy okazji odpowiedzi na interpelacje Poselską numer 1318, złożoną przez...