PolskiAutohandel.pl

 Z ostatniej chwili
  • Sejm przyjął ustawę obniżającą Podatek Akcyzowy! Na dzisiejszym, ostatnim w tej kadencji posiedzeniu, Sejm przyjął ustawę obniżającą o 50% akcyzę na samochody osobowe. „Obniżką” objęte zostaną samochody osobowe o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna...
  • Ustawa zmniejszająca akcyzę o 50% trafiła do Sejmu. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, który trafił do Sejmu 9 września 2019 roku, zakłada obniżenie o 50% stawek akcyzy na niektóre hybrydowe samochody osobowe. Zyskają na obniżce...
  • Akcyza – ważne zmiany! Na stronie Rządowego Centrum Legislacji, opublikowany został Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak...
  • Koniec z Akcyzą! Jest zgoda Kmisji Europejskiej! 18 grudnia 2018 r. Komisja Europejska stwierdziła, że zwolnienie od podatku akcyzowego pojazdów elektrycznych, hybrydowych i z napędem wodorowym nie stanowi pomocy publicznej i może być stosowane w prawie krajowym. ...
  • Zwrot AKCYZY – projekt rozporządzenia. W dniu dzisiejszym na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego. W uzasadnieniu przeczytamy, że „Projekt rozporządzenia Ministra...

Zmiany w BDO – nowe obowiązki prowadzących warsztat samochodowy.

Zmiany w BDO – nowe obowiązki prowadzących warsztat samochodowy.
Marzec 12
08:31 2019

BDO, czyli „Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” jest stale rozbudowywana. W grudniu 2018 wprowadzono we wniosku rejestrowym nowy Dział XII – „Wytwórcy odpadów”. W związku z tym jeżeli prowadzimy także warsztat musimy zaktualizować swój wpis. Mamy też niestety dodatkowe obowiązki sprawozdawcze.

Temat BDO szeroko opisujemy od wielu miesięcy na naszym portalu. Przypomnijmy więc tylko, że obowiązkowi złożenia wniosku o wpis podlegają między innymi wszystkie firmy, które wprowadzają na terytorium Polski pojazdy lub produkty w rozumieniu ustawy tj. smary, opony, oleje, baterie, akumulatory. Uzyskanie wpisu do rejestru jest warunkiem legalności wykonywania działalności objętej obowiązkiem wpisu, a niezłożenie wniosku o wpis do rejestru czy też wniosku o aktualizację jest wykroczeniem z art. 179 ustawy o odpadach, za które grozi kara aresztu albo grzywny. Dodatkowo zgodnie z art. 194 tej samej ustawy może zostać nałożona na przedsiębiorcę kara pieniężna w wysokości od 5.000 zł do 1.000.000 zł.

W grudniu 2018 wydano nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. określające wzór formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru. Tym samym „wytwórcy odpadów”, a więc między innymi warsztaty samochodowe, dokonując wpisu do rejestru muszą wypełnić też Dział XII we wniosku. W przypadku firm sprowadzających samochody już wpisanych do BDO, które prowadzą dodatkowo warsztat na potrzeby własne lub świadczą usługi w zakresie naprawy pojazdów, konieczne jest złożenie formularza aktualizacyjnego.

Dział XII we wniosku rejestrowym/aktualizacyjnym

Dział ten zawiera tylko jedną tabelę i jest dość prosty do wypełnienia. W punkcie pierwszym musimy podać miejsce wytwarzania odpadów czyli najczęściej adres naszego warsztatu. W punkcie drugim musimy podać kod i nazwę rodzajów przetwarzanych odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Poz. 1923), które znajdziecie – TUTAJ 

Większość wytwarzanych w warsztatach samochodowych odpadów sklasyfikowanych zostało w katalogu odpadów w grupach: 12,13,14,15,16.

Aktualny formularz zgłoszeniowy/aktualizacyjny do BDO znajdziecie – TUTAJ

Odpady powstające w warsztacie

W każdym warsztacie samochodowym powstają różnego rodzaju odpady, a znaczna ich część jest niebezpieczna dla środowiska. Mogą to być m. in. oleje przepracowane, czyściwa, filtry oleju i powietrza, elementy z tworzywa sztucznego, złom, świetlówki oraz zużyty sprzęt elektroniczny. Znaczna część z wytwarzanych odpadów przedstawia wartość recyklingową – można je po prostu sprzedać.

Już od 1 stycznia 2019 r. warsztaty samochodowe muszą także gromadzić nowe, niezbędne do ewidencji odpadów informacje, gdyż w 2020 r. będą zobowiązane składać nowe sprawozdania odpadowe za 2019 r. Obecnie, podstawowym problemem jest zakres tych informacji, gdyż z dniem 1 maja 2019 r, upływa termin wydania nowego rozporządzenia określającego wzór dokumentów wykorzystywanych w ewidencji odpadów. Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika między innymi z art. 232 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U.2018.650).

Każdy posiadacz odpadów, niezależnie w jaki sposób wszedł w posiadanie tych odpadów musi prowadzić ewidencję odpadów. Ustawodawca (w art. 66 ustawy o odpadach) mówi zarówno o ilościowej jak i jakościowej ewidencji odpadów prowadzonej zgodnie z aktualnie obowiązującym katalogiem odpadów. W zdecydowanie większości przypadków ewidencja odpadów sprowadza się do gromadzenia niezbędnych informacji o odpadach w firmie. Zgromadzone informacje należy ująć w trzech rodzajach dokumentów:

  1. Karta przekazania odpadu – wystawiana na bieżąco w kilku egzemplarzach przez posiadacza odpadów

  2. Karta ewidencji odpadu – wystawiana raz na miesiącu lub raz w miesiącu uzupełniana

  3. Roczne zestawienie danych o odpadach dla marszałka województwa – przesyłane raz w roku do 15 marca za rok poprzedni.

Co istotne, ewidencja musi być prowadzona na bieżąco. Posiadacz odpadu musi dokonać wpisów do kart ewidencji odpadów, niezwłocznie po zakończeniu każdego miesiąca. Niestety, najczęściej dopiero podczas kontroli warsztaty dowiadują się, że błędnie prowadzą ewidencję odpadów, albo nie prowadzą jej wcale. Obecnie, odbiorcy odpadów mają wymagać by firmy uzyskały wpis do BDO, a od tego momentu Urząd Marszałkowski będzie wiedział, że warsztat miał obowiązek prowadzić ewidencje odpadów. Najpóźniej UM się zorientuje, kiedy nie wpłynie do niego sprawozdanie odpadowe za 2019 r.

Warsztaty powinny unikać takich błędów w ewidencji odpadów jak brak jej prowadzenia, brak numeracji karty ewidencji odpadów, ewidencja wybranych odpadów, ewidencja odpadów komunalnych, brak numeru BDO na karcie ewidencji odpadów, wspólna ewidencja odpadów dla kilku miejsc prowadzenia działalności.

Kolejnym obowiązkiem nałożonym na warsztaty jest obowiązek przechowywania dokumentów ewidencji odpadów przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono dokumenty ewidencyjne. Na żądanie organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli warsztat obowiązany jest udostępnić dokumenty ewidencji odpadów. Co do zasady będzie to Wojewódzki inspektorat Ochrony Środowiska, ale może to być również Marszałek Województwa gdy sprawozdanie odpadowe będzie budzić wątpliwości co do prawidłowości wypełnienia lub gdy jest to niezbędne do prowadzenia postępowań z zakresu ochrony środowiska należących do jego właściwości. Kontroli spodziewać mogą się przedsiębiorcy zarejestrowani w rejestrze BDO, którzy nie złożyli rocznych sprawozdań odpadowych czyli zbiorczego zestawienia danych o odpadach dla Marszałka Województwa!


Autorem opracowania jest radca prawny Małgorzata Miller, członek Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego.

Podobne artykuły

0 Komentarzy

Brak komentarzy!

Brak komentarzy, czy chcesz dodać pierwszy?

Napisz komentarz

Napisz komentarz

NEWSLETTER


Jeśli chcesz otrzymywać nasz NEWSLETTER zawierający istotne dla branży informacje, wyślij nam swój adres e-mail.


Archiwum

wyszukaj na stronie

Many lives were lost that day, Including about 2,000 citizens on Omaha Beach (Aka weakling Omaha)by yourself. get-togethers will take place throughout Normandyin honor of their sacrifice and heroism. You can mark the anniversary in your own kitchen by watching Band of Brothers (hbo Go) Or reading or enjoying television The Longest Day dwayne allen jersey. Van driver in Freddie Gray case goes on trialThe trial of police officer Caesar Goodson, jr, Is set to start out Monday. Goodson is one of five Baltimore City police officers in the Freddie Graycase still awaiting trial. As the driver of the police van in which Gray is considered to have suffered a fatal spinal injury, Prosecutors say Goodson bears the most responsibility in Gray's death custom eagles jersey. He is convicted of second degree murder and could face 30 years in prison if convicted stefon diggs jersey. this past month,edward Nero,The second police man tried in the case, Was acquittedof all costs. The first trial ended in a hung jury and you will be retried. Prosecutor to select charges in the Harambe incidentHamilton County ProsecutorJoe Detershas scheduled a Monday afternoon news conference where he is expected to announce his decision on whether he will press charges against the family of the 3 year old boy who fell into the gorilla exhibit at the Cincinnati Zoo last month kamar aiken jersey.