0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

Akcyza – projekt przedłużający obniżenie podatku trafił do Sejmu

Data:

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Znajduje się w nim między innymi propozycja wydłużenia do dnia 31 grudnia 2029 r. dotychczas obowiązującego zwolnienia od akcyzy dla samochodów osobowych stanowiących pojazdy hybrydowe zasilane energią pochodzącą z zewnątrz (pojazdy „z wtyczką”) o pojemności silnika spalinowego nieprzekraczającej 2000 cm³, które zgodnie z aktualnym stanem prawnym obowiązuje do dnia 31 grudnia 2022 r.

www.ALLforMOTO.pl

Według projektodawcy, przedłużenie przedmiotowego zwolnienia uzasadnione jest tym, że po upływie ww. terminu do tych samochodów zastosowanie będzie miała stawka akcyzy wynosząca 3,1%, podczas gdy w odniesieniu do samochodów hybrydowych o tej samej pojemności silnika niezasilanych energią pochodzącą z zewnątrz (pojazdy „bez wtyczki”) obowiązuje stawka akcyzy w wysokości 1,55%. W konsekwencji samochody hybrydowe „z wtyczką” typu plug-in (bardziej ekologiczne) będą niekorzystnie opodatkowane wobec samochodów hybrydowych „bez wtyczki” o tej samej pojemności silnika, dla których obowiązuje stawka akcyzy w wysokości 1,55%.

Zatem proponowana zmiana ma na celu dalsze promowanie zakupu i użytkowania pojazdów hybrydowych, które ze względów ekologicznych są bardziej przyjazne środowisku. Ponadto w okresie przejściowym związanym z zakończeniem produkcji pojazdów spalinowych i całkowitym przejściem na napędy zeroemisyjne samochody hybrydowe mogą stać się ważnym etapem w upowszechnieniu samochodów w pełni elektrycznych. W perspektywie do roku 2030 wydłużenie obowiązywania dotychczasowego zwolnienia przyczyni się w znaczący sposób do zwiększenia popularności tego rodzaju napędu.

Projekt ustawy zakłada, że zmiana ta wejdzie w życie z dniem 31 grudnia 2022 r.

Przewidywane Skutki wprowadzenia zmian

Przedłużenie na lata 2023–2029 obowiązującego do końca 2022 r. zwolnienia od akcyzy dla samochodów hybrydowych „z wtyczką” będzie skutkowało obniżeniem dochodów budżetu państwa. Rynek tego typu samochodów z uwagi na swoją specyfikę jest wrażliwy na wiele czynników wpływających na stronę podażową i popytową. Są to m.in. dostępność litu na potrzeby konstrukcyjne samochodu, planowane unijne regulacje prawne mające na celu ochronę klimatu np. stopniowego odchodzenia od silników spalinowych czy określenie nowych norm emisji spalin, cena samochodu, siła nabywcza gospodarstw domowych, liczba stacji ładowania pojazdów oraz dostępność samochodów z alternatywnym napędem silnikowym.

Trudno jest zatem precyzyjnie określić 7-letni trend rozwoju tego rynku. Oszacowania wartości ww. preferencji dokonano, mając na uwadze założenia ekspertów branży motoryzacyjnej odnośnie do dalszego rozwoju tego rynku oraz dysponując danymi za 2021 r. odnośnie do zadeklarowanych na potrzeby podatku akcyzowego samochodów hybrydowych „z wtyczką” (dane wygenerowane z systemu ZEFIR 2 na podstawie informacji z deklaracji AKC-U/S oraz AKC-US). Z danych tych wynika, że liczba nabytych wewnątrzwspólnotowo pojazdów hybrydowych typu plug-in („z wtyczką”), względem których zadeklarowano zwolnienie z podatku akcyzowego, wyniosła w 2021 r. ok. 7000 sztuk, zaś wartość preferencji wyniosła ok. 30 mln złotych. Ta ostatnia wartość została przyjęta za podstawę oszacowania skutków projektowanego rozwiązania w zakresie zwolnienia od akcyzy dla samochodów hybrydowych „z wtyczką”. Prognozuje się, że w kolejnych latach, z uwagi na rozwój tego niszowego rynku, kwota ta będzie wzrastała: w 2023 r. wyniesie ok. 36 mln zł, a w latach 2024–2026 prognozuje się, że powyższa kwota będzie wzrastała o 10% r/r. Natomiast na lata 2027–2029 wzrost kwot preferencji oszacowano na poziomie 8% r/r, zakładając już nieco niższą dynamikę rozwoju rynku samochodów hybrydowych „z wtyczką”.

Dajcie znać ile razy skorzystaliście z tej obniżki akcyzy, czy uważacie ten projekt za potrzebny oraz jak widzicie przyszłość aut „z wtyczką”.


Źródło:

Projekt Ustawy: – TUTAJ

Proces Legislacyjny – TUTAJ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Udostępnij post:

Newsletter

Popularne

Warto także przeczytać
Podobne

Jak zmiany w KPO i dofinansowania wpłyną na naszą branżę.

Nie będzie podatków. Będą dofinansowania.

Dobre i Złe wiadomości w sprawie kar.

Dobra wiadomość jest jedna, złych niestety więcej...

To już pewne – transakcje gotówkowe zostaną ograniczone!

To już pewne - transakcje gotówkowe zostaną ograniczone! Znamy datę.

Tablice Profesjonalne dla pojazdów używanych coraz bliżej!

"przedsiębiorcy zajmujący się obrotem używanymi (już zarejestrowanymi) pojazdami, również sprowadzanymi z zagranicy, będą mogli korzystać z profesjonalnej rejestracji pojazdów na potrzeby przeprowadzania jazd testowych."