Jak uniknąć 12.000 zł kary za brak sieci recyklingu pojazdów.

Data:

Zgodnie z przepisami ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji przedsiębiorcy, którzy wprowadzają mniej niż 1000 pojazdów rocznie, muszą utworzyć sieć zbierania pojazdów złożoną z min. 3 stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów, położonych w różnych miejscowościach. Kary za brak sieci oblicza się na koniec roku kalendarzowego. Ustawa obowiązuje od początku 2016 roku, ale pierwszym rokiem za który możemy zapłacić karę jest 2017 rok ponieważ rozporządzenie, które reguluje tą kwestię zaczęło obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2017 roku.

Zgodnie z przepisami wprowadzający pojazd, który nie zapewnił sieci w roku kalendarzowym, jest obowiązany bez wezwania do obliczenia i uiszczenia opłaty za brak sieci. Obowiązek obliczenia opłaty za brak sieci powstaje na koniec roku kalendarzowego. Wprowadzający pojazd jest zwolniony z opłaty za brak sieci, jeżeli nie zapewnił sieci przez okres nie dłuższy niż 21 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Wysokość opłaty za brak sieci oblicza się według wzorów określonych w załączniku do ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Do obliczenia opłaty mają zastosowanie: opłata stała za brak sieci (12 000 zł) oraz stawka opłaty za brak sieci (12 zł) określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za brak sieci zbierania pojazdów.

JAK NIE ZAPŁACIĆ 12.000 ZŁ KARY

Rozmawiałem na ten temat z przedstawicielami GIOŚ i ustaliłem jakie mamy możliwości.

Żeby uniknąć zapłacenia kary lub zmniejszyć jej wysokość, należy złożyć do GIOŚ wniosek o umorzenie zaległości w opłacie za brak sieci recyklingu pojazdów. We wniosku należy powołać się na Art. 67a i kolejne, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa zawarte w Rozdziale 7a, „Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych”.

Art. 67a. § 1. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

 1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

 2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

 3. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

§ 2. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.”

Rozpatrując Wasz wniosek GIOŚ weźmie pod uwagę ilość sprowadzonych w danym roku pojazdów, sytuację finansową przedsiębiorcy oraz wpływ kary na dalsze prowadzenia przez niego działalności. Im mniej samochodów tym większa będzie zniżka. Z przykładu podanego przez pracownika GIOŚ, przy 1 aucie sprowadzonym w ciągu roku opłata została obniżona z 12.000 zł do 1.000 zł.

Po złożeniu wniosku GIOŚ w kolejnych pismach dopyta Was o sytuację w firmie itd. Podczas rozmowy telefonicznej ustaliłem, że pod uwagę brane są różne czynniki i każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. Duża część wniosków jest rozpatrywana pozytywnie i opłaty są korygowane w mniejszym lub większym stopniu.

Jeżeli jesteśmy wprowadzającymi pojazdy zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, a w danym roku nie sprowadziliśmy żadnego pojazdu to musimy złożyć za ten rok sprawozdanie „zerowe”, ale nie zapłacimy za niego opłaty za brak sieci recyklingu.

Dla przykładu: w 2020 roku przywieźliśmy 5 aut. W 2021 roku nie przywieźliśmy żadnego samochodu. Na początku 2022 roku przywieźliśmy kolejne 5 aut. Dopiero w tym roku dowiedzieliśmy się o obowiązku zapewnienia sieci recyklingu i podpisaliśmy stosowne umowy 20 stycznia 2022 roku (data jest ważna ponieważ bezkarnie możemy nie zapewniać sieci tylko przez 21 dni w roku).

W takim przypadku nie zapewnialiśmy sieci przez 2 lata, ale kare w wysokości 12.000 zł zapłacimy tylko za 2020 rok. Sprawozdania roczne musimy złożyć za trzech lat.

INNE OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z RECYKLINGIEM

– WPIS DO BDO

Każda firma sprowadzająca do Polski samochody musi być wpisana do BDO i używać numeru rejestrowego na wszelkich dokumentach związanych z prowadzoną przez siebie dzielnością. Musi też uiszczać opłatę za wpis do BDO do końca lutego każdego roku za dany rok. Opłaty rocznej nie uiszcza się w pierwszym roku działalność ponieważ przy rejestracji w BDO płacimy opłatę rejestrową.

Wysokość opłaty rejestrowej i rocznej wynosi:

100 zł dla mikroprzedsiębiorców oraz
300 zł dla pozostałych przedsiębiorców

– OPŁATA PRODUKTOWA

Zgodnie z interpretacją przepisów między innymi przez Ministerstwo Środowiska, sprowadzający samochody muszą rozliczać się z opłaty produktowej. Możecie to robić sami lub przekazać te obowiązki Organizacji Odzysku. Dzięki umowie zawartej z Organizacją Odzysku na warunkach wynegocjowanych przez PolskiAutohandel.pl, Wasze koszty przedstawiać się będą następująco:

Oleje – stawka za kilogram 0,60 zł

Opony – stawka za kilogram 0,20 zł

Jeżeli będziecie rozliczać się samodzielnie, zapłacicie:

Oleje – stawka za kilogram 2,10 zł

Opony – stawka za kilogram 4,20 zł

Warunki współpracy z Organizacją Odzysku i formularz do podpisania umowy znajdziecie na stronie: – TUTAJ

– SPRAWOZDANIA ROCZNE

Do 15 marca każdego roku musimy złożyć sprawozdania za rok poprzedni. W przypadku zakończenia działalności musimy złożyć sprawozdania musimy w ciągu 7 dni za rok w którym to nastąpiło.

Sprawozdania do urzędu marszałkowskiego składamy za pośrednictwem indywidualnego konta w bazie BDO.

Sprawozdania możecie przygotować i złożyć samodzielnie lub zlecić to dla nas – TUTAJ

Dajcie znać w komentarzach czy ten post jest dla Was pomocny.

Napiszcie czy mieliście problem z obowiązkami dotyczącymi recyklingu. Musieliście zapłacić karę w wysokości 12.000 zł?

Jak zakończyło się to postępowanie?

Dostaliście jakieś „zniżki”?

3 KOMENTARZE

 1. witam
  zaplaciłem w tym roku 12000zl plus odsetki ok 4.500zl za uwaga!! 2016 rok a ustawa weszła w życie od 01.01.2017
  sprowadzone miałem auta w 2016 a umowę podpisałem dopiero – bo nie było możliwości wcześniej z Ambitem ze względu na dużą ilość zainteresowanych – 07.02.2017
  chcą nas wykończyć i dobrze im idzie i pewnie o to chodzi

 2. A czy nie podajecie błędnych informaji dot. opłaty produktowej za opony? Bo oczywiście 2.20 zał za 1kg opony nowej, ale używane, co zresztą jest normą wśród importerów kosztuje nie 2.20 a 4,20 zł za 1 kg, czyli przy jednej tonie mamy 4200 zł opłaty produktowej za same opony używane. Dobrze byłoby rzetelnie informować Klientów o ich obowiązkach i ewentualnych karach.

  • Dzięki za zwrócenie uwagi. Już poprawione.
   Nie wiem jak wkradł się ten błąd bo we wszystkich innych wpisach dotyczących tego tematu podane są prawidłowe stawki…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Udostępnij post:

Newsletter

Popularne

Warto także przeczytać
Podobne

SKO umarza kary za sprzedaż pojazdów sprowadzonych przed zarejestrowaniem.

Mamy Sukces z SKO! Zapoznajcie się z orzeczeniem i argumentami.

Odwołanie od kar za sprzedaż pojazdu sprowadzonego przed rejestracją.

Jeżeli dostałeś zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na Ciebie za sprzedaż samochodu sprowadzonego przed jego zarejestrowaniem, możesz skorzystać z Pomocy radcy prawnego Pawła Tuzinka.

44fox Oferta

Na tej stronie możesz zamówić Pakiet usług firmy 44fox. Dzięki...

Spotkanie w sprawie rejestracji pojazdów uszkodzonych.

Zgłoszenie na spotkanie w sprawie obowiązku rejestracji pojazdów uszkodzonych.