PolskiAutohandel.pl

 Z ostatniej chwili

Obowiązkowe Strefy Czystego Transportu – nowelizacja ustawy o elektromobilności

Obowiązkowe Strefy Czystego Transportu – nowelizacja ustawy o elektromobilności
23 listopada
00:25 2020

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został Projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z uzasadnieniem, projektowane zmiany ustawy mają na celu wyjście naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz dostosowanie się do coraz szybszego rozwoju branży motoryzacyjnej. Mają służyć jeszcze lepszemu wsparciu rozwoju elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych, a tym samym zachęcić konsumentów do zakupu pojazdów napędzanych tymi paliwami.

Projektowane zmiany mają na celu przede wszystkim:

  • doprecyzowanie zasad dotyczących wprowadzania stref czystego transportu, wyznaczenie obowiązku tworzenia stref w miastach liczących powyżej 100.000 tys. mieszkańców;

  • wprowadzenie ułatwień w procedurach planowania i projektowania punktów ładowania;

  • wprowadzenie zerowej stawki opłat drogowych i środowiskowych dla pojazdów niskoemisyjnych o masie własnej powyżej 3,5 t;

  • wprowadzenie ułatwień dla świadczenia usług w systemie krótkoterminowego najmu samochodów;

  • określenie zasad amortyzacji pojazdów niskoemisyjnych;

  • wprowadzenie możliwości poruszania się po buspasach pojazdów elektrycznych, wodorowych oraz współdzielonych;

  • wdrożenie dyrektyw Parlamentu Europejskiego nr 2019/1161 i 2019/944.

Stref czystego transportu

Zgodnie z obecne obowiązującymi uregulowaniami dotyczącymi stref czystego transportu, gminy liczące powyżej 100 tys. mieszkańców mają możliwość wprowadzania takich stref. W praktyce , nie podejmują takich działań. Dlatego projekt zakłada wprowadzenie zmian. W uzasadnieniu projektu ustawy znajdziemy następujący zapis: „projektowane zmiany maja na celu uelastycznienie przepisów w tym zakresie. Dobrym rozwiązaniem wydaje się wprowadzenie możliwości utworzenia stref dla wszystkich miast, niezależnie od liczby mieszkańców, tak jak przewidywała to pierwotna wersja projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Jednocześnie, proponuje się nałożyć obowiązek ich utworzenia na gminy liczące więcej niż 100 tys. mieszkańców, ze względu na większą emisję zanieczyszczeń powietrza na takich terenach.”

Wprowadzanie nakazów moim zdaniem jest średnim uelastycznieniem, ale może się czepiam 🙂

Istotne jest rozszerzenie katalogu pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy o pojazdy napędzane gazem LPG.

Posiadacz pojazdu, może wjechać do strefy czystego transportu jeżeli pojazd ten posiada oznakowanie umożliwiające wjazd do tej strefy. Oznakowaniem pojazdu, ma być nalepka wydawana przez diagnostę w stacji kontroli pojazdów, umieszczana na przedniej szybie w dolnym rogu po lewej stronie. Za wydanie nalepki zapłacimy maksymalnie 5 zł.

Rada gminy, w uchwale ustanawiającej strefę czystego transportu, może dopuścić poruszanie się po tej strefie, w okresie nie dłuższym niż 3 lata od dnia przyjęcia uchwały, pojazdów innych niż „ekologiczne” i uprawnione zgodnie z ustawą, ale pod warunkiem uiszczenia opłaty. Koszt wjazdu do strefy czystego transportu ustala rada gminy. Nie może być on wyższy niż 2,50 zł za godzinę, może mieć formę opłaty abonamentowej, zryczałtowanej lub jednorazowej.

Na terenie strefy czystego transportu dopuszcza się ruch pojazdów:

  1. spełniających co najmniej normę Euro 4, w latach 2021 – 2025;

  2. spełniających co najmniej normę Euro 5, w latach 2026 – 2030;

  3. spełniających co najmniej normę Euro 6, w latach 2031 – 2035.”.

Normy EURO zaczęły obowiązywać:

Euro 1 została wprowadzona w 1993 r. dla pojazdów wyposażonych w silniki benzynowe i 1992 r w wysokoprężne.

Euro 2 obowiązuje od 1997 r. dla pojazdów wyposażonych w silniki benzynowe i 1996 r. w wysokoprężne.

Euro 3 obowiązuje od 2001 r. dla pojazdów wyposażonych w silniki benzynowe i wysokoprężne.

Euro 4 obowiązuje od 2004 r. dla pojazdów wyposażonych w silniki benzynowe i wysokoprężne.

Euro 5 obowiązuje od 2011 r. dla pojazdów wyposażonych w silniki benzynowe i wysokoprężne.

Euro 6 obowiązuje od 2015 r. dla pojazdów wyposażonych w silniki benzynowe i 2016 r. w wysokoprężne.

W 2021 roku pojawi się nowa norma Euro 6D.

Amortyzacja pojazdów niskoemisyjnych

Zaproponowane rozwiązania mają być zachętą dla przedsiębiorców do sukcesywnej wymiany floty pojazdów spalinowych na pojazdy niskoemisyjne. Przepisy wprowadzają czytelne, długofalowe rozwiązania, które mają zagwarantować pewność prawną i ułatwić zarządzanie flotami. Jednocześnie mają dać im czas na dostosowanie procesu przechodzenia na transport niskoemisyjny, do swoich strategii prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo preferencyjny sposób traktowania pojazdów niskoemisyjnych ma na celu zrównoważenie ich wyższej ceny w stosunku do pojazdów spalinowych. Działania według projektodawcy, przyczynią się do szybszego tempa rozwoju nisko emisyjnego transportu, ponieważ pojazdy te staną się realną alternatywą pod względem finansowym do wyposażonych w silniki spalinowe.

Nowe rozwiązania dotyczą limitu amortyzacji pojazdów spalinowych oraz niskoemisyjnych, które mogą być odliczane w kosztach uzyskania przychodu przez płatników podatków VAT (prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) oraz CIT.

Wprowadzone zostaną zasady:

Utrzymanie na niezmienionym poziomie, stałej stawki amortyzacji dla pojazdów elektrycznych: 225 tys. zł.

Wprowadzenie stałej stawki amortyzacji dla pojazdów napędzanych wodorem na poziomie 225 tys. zł (dotychczas pojazdy napędzane wodorem traktowane były wszystkie jak pojazdy inne niż elektryczne – stawka amortyzacji wynosiła 150 tys. zł.)

Wprowadzenie zmiennych w czasie stawek amortyzacji dla pojazdów napędzanych pojazdów hybrydowych oraz pojazdów spalinowych.

 

Poj. Spalinowe

Poj. Hybrydowe

2021 – 2025

150 tys. zł

150 tys. zł

Od 2026

100 tys. zł

100 tys. zł

Punkty ładowania pojazdów

W związku z spodziewanym wzrostem popularności pojazdów zasilanych wodorem, w projektowanym przepisach zostały zawarte niezbędne definicje i zapisy pozwalające na powstanie infrastruktury tankowania tego paliwa.

Bus pasy

Zgodnie z nowelizacją ustawy, po pasie przeznaczonym dla autobusów i pojazdów elektrycznych, będą mogły poruszać się również pojazdy napędzane wodorem oraz użytkowane na zasadzie usługi współdzielenia.

Ustawa zawiera jeszcze wiele szczegółowych zapisów, z którymi możecie zapoznać się w projekcie – TUTAJ

Jak myślicie czy te rozwiązania wpłyną wzrost popularności samochodów elektrycznych i wodorowych w Polsce?

Jakie rozwiązania wprowadzili byście, żeby zmienić pojazdy w naszym kraju na bardziej ekologiczne?

Podobne artykuły

0 Komentarzy

Brak komentarzy!

Brak komentarzy, czy chcesz dodać pierwszy?

Napisz komentarz

Napisz komentarz

Many lives were lost that day, Including about 2,000 citizens on Omaha Beach (Aka weakling Omaha)by yourself. get-togethers will take place throughout Normandyin honor of their sacrifice and heroism. You can mark the anniversary in your own kitchen by watching Band of Brothers (hbo Go) Or reading or enjoying television The Longest Day dwayne allen jersey. Van driver in Freddie Gray case goes on trialThe trial of police officer Caesar Goodson, jr, Is set to start out Monday. Goodson is one of five Baltimore City police officers in the Freddie Graycase still awaiting trial. As the driver of the police van in which Gray is considered to have suffered a fatal spinal injury, Prosecutors say Goodson bears the most responsibility in Gray's death custom eagles jersey. He is convicted of second degree murder and could face 30 years in prison if convicted stefon diggs jersey. this past month,edward Nero,The second police man tried in the case, Was acquittedof all costs. The first trial ended in a hung jury and you will be retried. Prosecutor to select charges in the Harambe incidentHamilton County ProsecutorJoe Detershas scheduled a Monday afternoon news conference where he is expected to announce his decision on whether he will press charges against the family of the 3 year old boy who fell into the gorilla exhibit at the Cincinnati Zoo last month kamar aiken jersey.