PolskiAutohandel.pl

 Z ostatniej chwili

Wejście w życie limitów płatność gotówkowych kolejny raz odroczone.

Wejście w życie limitów płatność gotówkowych kolejny raz odroczone.
19 sierpnia
18:00 2022

Kolejny raz zmieniają się przepisy dotyczące limitów płatność gotówkowych o których pisałem – TUTAJ. Tym razem odroczone zostanie wejście w życie tych regulacji. Jak już pewnie większość z Was zdążyła się przyzwyczaić nie jest to powiedziane wprost, jasno i przejrzyście tylko zostało wprowadzone jako dodatek do ustawy w której praktycznie nikt by się tego nie spodziewał. Zmiana została zapisana w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Dokładniej w artykule 2 punkt 2 który macie niżej:

Art. 2. W ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105, z późn. zm.[1])) w art. 89:

(…)

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5) art. 1 pkt 10 lit. b tiret trzecie w zakresie art. 14 ust. 2 pkt 22, art. 2 pkt 11 lit. a i c, pkt 27 lit. a tiret ósme w zakresie art. 12 ust. 1 pkt 16, art. 7 pkt 7 w zakresie art. 20zu § 4, art. 20zw § 2 zdanie drugie i art. 20zx § 2, art. 18, art. 22 pkt 1 oraz art. 66 ust. 2 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;”.

Już wiecie gdzie jest ta zmiana? 🙂

Zmiana która nas interesuje to ten drobny fragment: art. 18, art. 22 pkt 1”. Ten zapis dotyczący Ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw a konkretnie dwóch artykułów:

Art. 18. W ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287) wprowadza się następujące zmiany:

2) po art. 7a dodaje się art. 7b w brzmieniu: „Art. 7b. Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.”

Art. 22. W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 19 w pkt 2 wyrazy „15 000 zł” zastępuje się wyrazami „8 000 zł”;”.

Są to bardzo ważne artykuły, ponieważ jak twierdzi większość przedsiębiorców, mocno utrudnią nam i naszym klientom zakupy.

Ustawa została już podpisana przez Prezydenta i ogłoszona w DZIENNIKU USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w dniu 17 sierpnia 2022 r. Poz. 1719 czyli już obowiązuje. W związku z tym przepisy dotyczące limitów transakcji gotówkowych zaczną obowiązywać o rok później czyli od 1 stycznia 2024 roku.

Oczywiście jeżeli nic do tego czasu się nie zmieni 🙂

Dajcie znać w komentarzach co myślicie o limitach płatności. Czy ich wprowadzenie ułatwi lub utrudni Wam prowadzenie firmy?

Podobne artykuły

3 komentarze

 1. Ozi
  Ozi 21 sierpnia, 14:03

  Chory kraj, chore ustawy. Powinna być zawsze możliwość zapłaty gotówką, bez względu na kwotę. Płatności przelewem często skutecznie utrudniają zakup pojazdu za granicą.

  Odpowiedz na ten komentarz
 2. felix
  felix 20 kwietnia, 16:59

  Pytanie jak będzie wyglądał zakup samochodu za granicą… czy płatność za auto od osoby prywatnej też przelewem?

  Odpowiedz na ten komentarz
  • admin
   admin Autor 20 kwietnia, 18:37

   Jak wejdą nowe limity płatności gotówkowych to będziemy musieli wszędzie ich przestrzegać.

   Tak jak już dzisiaj musimy za granica płacić przelewami powyżej 15.000 zł w transakcjach B2B.

   Odpowiedz na ten komentarz

Napisz komentarz

Many lives were lost that day, Including about 2,000 citizens on Omaha Beach (Aka weakling Omaha)by yourself. get-togethers will take place throughout Normandyin honor of their sacrifice and heroism. You can mark the anniversary in your own kitchen by watching Band of Brothers (hbo Go) Or reading or enjoying television The Longest Day dwayne allen jersey. Van driver in Freddie Gray case goes on trialThe trial of police officer Caesar Goodson, jr, Is set to start out Monday. Goodson is one of five Baltimore City police officers in the Freddie Graycase still awaiting trial. As the driver of the police van in which Gray is considered to have suffered a fatal spinal injury, Prosecutors say Goodson bears the most responsibility in Gray's death custom eagles jersey. He is convicted of second degree murder and could face 30 years in prison if convicted stefon diggs jersey. this past month,edward Nero,The second police man tried in the case, Was acquittedof all costs. The first trial ended in a hung jury and you will be retried. Prosecutor to select charges in the Harambe incidentHamilton County ProsecutorJoe Detershas scheduled a Monday afternoon news conference where he is expected to announce his decision on whether he will press charges against the family of the 3 year old boy who fell into the gorilla exhibit at the Cincinnati Zoo last month kamar aiken jersey.