Wejście w życie limitów płatność gotówkowych kolejny raz odroczone.

Data:

Kolejny raz zmieniają się przepisy dotyczące limitów płatność gotówkowych o których pisałem – TUTAJ. Tym razem odroczone zostanie wejście w życie tych regulacji. Jak już pewnie większość z Was zdążyła się przyzwyczaić nie jest to powiedziane wprost, jasno i przejrzyście tylko zostało wprowadzone jako dodatek do ustawy w której praktycznie nikt by się tego nie spodziewał. Zmiana została zapisana w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Dokładniej w artykule 2 punkt 2 który macie niżej:

Art. 2. W ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105, z późn. zm.[1])) w art. 89:

(…)

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5) art. 1 pkt 10 lit. b tiret trzecie w zakresie art. 14 ust. 2 pkt 22, art. 2 pkt 11 lit. a i c, pkt 27 lit. a tiret ósme w zakresie art. 12 ust. 1 pkt 16, art. 7 pkt 7 w zakresie art. 20zu § 4, art. 20zw § 2 zdanie drugie i art. 20zx § 2, art. 18, art. 22 pkt 1 oraz art. 66 ust. 2 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;”.

Już wiecie gdzie jest ta zmiana? 🙂

Zmiana która nas interesuje to ten drobny fragment: art. 18, art. 22 pkt 1”. Ten zapis dotyczący Ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw a konkretnie dwóch artykułów:

Art. 18. W ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287) wprowadza się następujące zmiany:

2) po art. 7a dodaje się art. 7b w brzmieniu: „Art. 7b. Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.”

Art. 22. W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 19 w pkt 2 wyrazy „15 000 zł” zastępuje się wyrazami „8 000 zł”;”.

Są to bardzo ważne artykuły, ponieważ jak twierdzi większość przedsiębiorców, mocno utrudnią nam i naszym klientom zakupy.

Ustawa została już podpisana przez Prezydenta i ogłoszona w DZIENNIKU USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w dniu 17 sierpnia 2022 r. Poz. 1719 czyli już obowiązuje. W związku z tym przepisy dotyczące limitów transakcji gotówkowych zaczną obowiązywać o rok później czyli od 1 stycznia 2024 roku.

Oczywiście jeżeli nic do tego czasu się nie zmieni 🙂

Dajcie znać w komentarzach co myślicie o limitach płatności. Czy ich wprowadzenie ułatwi lub utrudni Wam prowadzenie firmy?

3 KOMENTARZE

  1. Chory kraj, chore ustawy. Powinna być zawsze możliwość zapłaty gotówką, bez względu na kwotę. Płatności przelewem często skutecznie utrudniają zakup pojazdu za granicą.

  2. Pytanie jak będzie wyglądał zakup samochodu za granicą… czy płatność za auto od osoby prywatnej też przelewem?

    • Jak wejdą nowe limity płatności gotówkowych to będziemy musieli wszędzie ich przestrzegać.

      Tak jak już dzisiaj musimy za granica płacić przelewami powyżej 15.000 zł w transakcjach B2B.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Udostępnij post:

Newsletter

Popularne

Warto także przeczytać
Podobne

SKO umarza kary za sprzedaż pojazdów sprowadzonych przed zarejestrowaniem.

Mamy Sukces z SKO! Zapoznajcie się z orzeczeniem i argumentami.

Odwołanie od kar za sprzedaż pojazdu sprowadzonego przed rejestracją.

Jeżeli dostałeś zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na Ciebie za sprzedaż samochodu sprowadzonego przed jego zarejestrowaniem, możesz skorzystać z Pomocy radcy prawnego Pawła Tuzinka.

44fox Oferta

Na tej stronie możesz zamówić Pakiet usług firmy 44fox. Dzięki...

Spotkanie w sprawie rejestracji pojazdów uszkodzonych.

Zgłoszenie na spotkanie w sprawie obowiązku rejestracji pojazdów uszkodzonych.